• نام و نام خانوادگی
  • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • s.torbati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (8)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سمانه تربتی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- 1384، کارشناسی زیست شناسی گرایش علوم گیاهی ( با معدل 17.50) ،دانشگاه سراسری تبریز.

2- 1387، کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی ( با معدل 17.55) عنوان پایان نامه: شناسایی ترکیبات فرار آلی موجود در درمنه (Artemisia) بااستفاده از روش استخراجی SPME (Solid-Phase MicroExtraction)،دانشگاه سراسری تبریز.

3- 1392، دکتری تخصصی: زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی، (با معدل 18.73 ) عنوان رساله: بررسی توانایی عدسک آبی (Lemna minor) و شاهی آبی (Nasturtium officinale) در در پالایش آب های آلوده به مواد رنگزای سنتتیک ،دانشگاه سراسری تبریز .
مقالات ژورنال (10)

1-S.torbati, 9(4):503-516, (2017), Feasibility Study on Phytoremediation of Malachite Green Dye from Contaminated Aqueous Solutions Using Watercress (Nasturtium Officinale) (in Persian),Iranian Journal of Health and Environment.

2-S.torbati, A. Khataee, S. Saadi, 41: 575-586, (2017), Comparative phytotoxicity of undoped and Er-doped ZnO nanoparticles on Lemna minor L.: changes in plant physiological responses,Turkish Journal of Biology.

3-A. Movafeghi, Dj. Djozan, S. Torbati, 24: 1235-1242 (2010), Solid-phase microextraction of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia fragrans, followed by GC and GC/MS analysis,Natural Product Research.

4-A. R. Khataee, A. Movafeghi, S. Torbati, S.Y. Salehi Lisar, M. Zarei, 80: 291-298 (2012), Phytoremediation potential of duckweed (Lemna minor L.) in degradation of C.I. Acid Blue by artificial neural network,Ecotoxicology and Environmental safety.

5-A. Movafeghi, A.R. Khataee, S. Torbati, M. Zarei, and S.Y. Salehi Lisar, 32:1082-1089 (2013), Bioremoval of C.I. Basic Red 46 as an Azo Dye from Contaminated Water by Lemna minor L.: Modeling of Key Factor by Neural Network ,Environmental Progress and Sustainable Energy.

6-S. Torbati, A. Movafeghi , A. R. Khataee, 17:322-329 (2015), Biodegradation of C.I. Acid Blue 92 by Nasturtium officinale: Study of some physiological responses and metabolic fate of dye,International Journal of Phytoremediation.

7-S. Torbati, A. R. Khataee, A. Movafeghi, 92:1934-1941 (2014), Application of watercress (Nasturtium officinale R. Br.) for biotreatment of a textile dye: Investigation of some physiological responses and effects of operational parameters,Chemical Engineering Research and Design.

8-S. Torbati, 39: 438-446 (2015), Feasibility and assessment of the phytoremediation potential of duckweed for triarylmethane dye degradation with the emphasis on some physiological responses and effect of operational parameters,Turkish Journal of Biology.

9-S. Torbati, A. Movafeghi, Dj. Djozan, , 19: 1224-1233 (2016), Identification of volatile organic compounds released from leaves and flowers of Artemisia austriaca using modified pencil lead as a fibre of solid phase microextraction,Journal of Essential oil Bearing Plants.

10-S.Torbati, 99: 11-19 (2016), Artificial neural network modeling of biotreatment of malachite green by Spirodela polyrhiza: study of plant physiological responses and the dye biodegradation pathway,Process safety and Environmental Protection.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- 1396، مطالعه توان جذب پاراژنزهای طلا در گیاهان محدودهی معدن طلای زره شوران )تکاب( و کاربرد آن در اکتشاف،نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، ، بیرجند، ایران..

2-S. Torbati, 12-14 May 2015, Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza,13 th Iranian international congress of toxicology, May 2015, Urmia .

3-N. Alimirzayi, M, Mahmoudian, S. Torbati, 23-25 Feb 2016, Encapsulation of Haloxyfop pesticide and study of its physiological effects on photosynthetic pigments content of Lemna minor ,2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges, Tabriz .

4- 1393, Evaluation of some physiological responses during biological treatment of Malachite green by Lemna minor,همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز, اضفهان,ایران.

5- 1394, Phytoremediation of Malachite Green from contaminated water using Spirodella polyrhiza,سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, ارومیه,ایران.

6- 1393، امکان سنجی و بررسی تجزیه زیستی یک نوع ماده رنگزای triarylmethane توسط گونه هایی از خانواده Lemnaceae با تاکید بر نقش برخی فاکتورهای بیوتیک و آبیوتیک،همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز، اصفهان،ایران.

7- 1393، مطالعه برخی پاسخ¬های فیزیولوژیک در جریان گیاه پالایی دو ماده رنگزای سنتتیک توسط تره تیزک آبی،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

8- 1393، مطالعه تاثیر فاکتور¬های زیستی و غیر زیستی در پالایش سبز مواد رنگزای سنتتیک توسط علف چشمه،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

9- 1393، مطالعه توانایی گیاه بولاق اوتی در پالایش سبز پساب¬های آلوده به مواد رنگزای مونوآزو: ارزیابی نقش فاکتورهای محیطی و مدل سازی فرایند با شبکه عصبی مصنوعی،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

10- 1393، مطالعه سرنوشت متابولیکی مواد رنگزای مونو آزو در جریان تجزیه زیستی آنها توسط گیاه duckweed،هیجدهمین کنفرانس ملی و ششین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.

11- 1393، مطالعه مقایسه ای مکانیسم پالایش سبز و مسیر تجزیه زیستی C.I. Acid Blue 92 در دو گونه گیاهی آبزی،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

12- 1393، مقایسه نیمرخ ترکیبات آلی فرار در نمونه¬های تر و خشک دو گونه درمنه با تکنیک HS-SPME،هیجدهین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1394، امکان سنجی و بررسی مکانیسم پالایش سبز آبهای آلوده به مالاکیت سبز توسط عدسک آبی (Lemna minor)،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-سمانه تربتی، ندا علی میرزایی دیزج، مهدی محمودیان، 1396، نانوکپسول برای علف کش هالوکسی فوب،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پایان نامه ها (2)

1-Masoumeh Rostami, 2016, Investigation of trace and gold group elements uptake by plants of zarshuran gold mine area (Takab) and its implication for mineral exploration and environmental studies, S. alipour, S. Torbati.

2-N. Alimirzaei, 2017, Encapsulation of Haloxyfop-R-Methyl herbicide in polymethyle metacrylate shell and investigation of its some physiological effects on Lemna minor l. as a model plant, M. Mahmoudian, S.torbati.
دروس تدریس شده (8)

1- بیوشیمی،تبریز دانشگاه تبریز.

2- سیستماتیک 2 و آزمایشگاه ،ارومیه دانشگاه ارومیه.

3- سیستماتیک 1 و آزمایشگاه،ارومیه دانشگاه ارومیه.

4- گرده شناسی (کارشناسی ارشد زمین شناسی)،ارومیه دانشگاه ارومیه.

5- جلبک شناسی و ازمایشگاه،تبریز دانشگاه تبریز.

6- خاک شناسی و آزمایشگاه ،تبریز دانشگاه تبریز.

7- تشریح و مورفولوژی 2 و ازمایشگاه ،تبریز دانشگاه تبریز.

8- تشریح و مورفولوژِ گیاهی1 و آزمایشگاه،تبریز دانشگاه تبریز.
جوایز و افتخارات (2)

1- عضو مستمر استعداد های درخشان دانشگاه تبریز.

2- رتبه اول منتخب از قطب 4 کشور در مرحله نیمه متمرکز المپیاد دانشجویی زیست شناسی سال 1385و رتبه نهم کشوری در یازدهمین المپیاد دانشجویی زیست شناسی. تابستان 85.