• نام و نام خانوادگی
  • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • kh.javan@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • خدیجه جوان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "کارشناسی، کارتوگرافی، دانشگاه تهران، 1380 ".

2- "کارشناسی ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز، 1383 ".

3- "دکترا، آب و هواشناسی، دانشگاه تبریز، 1392 ".
مقالات ژورنال (5)

1-خديجه جوان, "بررسی تداوم روزهای بارانی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل زنجیره مارکف", تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, 1395.

2-علی اکبر رسولی- مهدی عرفانیان- بهروز ساری صراف- خديجه جوان, "ارزیابی مدل مفهومی ابر در برآورد بارندگی شش ساعته حوضه آبریز دریاچه ارومیه", جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای, 1395.

3-علی اکبر رسولی- مهدی عرفانیان- بهروز ساری صراف- خديجه جوان, "ارزیابی تطبیقی مقادیر بارندگی برآورد شده TRMM و بارش ثبت شده ایستگاه های زمینی", فضای جغرافیایی, 1395.

4-خدیجه جوان، محمدرضا عزیززاده، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی, "پهنه بندی شاخص های خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران", فصلنامه جغرافیای طبیعی, 1394.

5-Mohammadreza Azizzade, khadijeh Javan, "Analyzing Trends in Reference Evapotranspiration in Northwest of Iran", Journal of Ecological Engineering, 2015.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- "تحلیل فضایی خشکسالیهای کوتاه مدت و بلند مدت در منطقه سیستان و بلوچستان", نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران « توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران», 1395.

2- "ارزیابی و کالیبراسیون داده های بارش ماهواره ای TRMM-3B42 V6 در حوضه دریاچه ارومیه", کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه دانشگاه تبریز, 1395.

3- "ارزیابی و پهنه بندی شرایط آسایش اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از شاحض فشار عصبی", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

4- "آشکارسازی روند تغییرات روزهای یخبندان در شمال غرب ایران", سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1394, کرمان,ایران.

5- "بررسی روند تغییرات تبخیر و تعرق سالانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش من کندال", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

6- "بررسی مقادیر PM10 و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای شهر ارومیه", اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 1394, اردبیل,ایران.

7- "پایش خشکسالی و ترسالی استان کردستان با استفاده از زنجیره مارکف، شاخص دنباله ها و SPI", سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر, 1394, کرمان,ایران.

8- "فرایند استفاده از بیوگاز در مدارس به عنوان انرژی پایدار شهری", نخستین همایش ملی بهره وری در آموزش و پرورش, 1393, مشهد,ایران.