• نام و نام خانوادگی
  • حسین پیر خراطی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • h.pirkharrati@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (29)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین پیر خراطی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-Arezoo Darabpourghandali1, Hossein Pirkharrati2, Ali Asghar Siab Ghodsy3 and Ehsan Alizadeh4, 2015, Environmental effects of Cd, Pb, As, Zn, in the soil around Ahwaz oil field,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

2-Maryam Haghparast, Hossein Pirkharrati, Ehsan Alizadeh, 2015, Investigating groundwater quality(salinity) and environmental impacts of Rashakan plain.,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

3-Khalil Farhadi a,n, AmirAbbasMatin b, HatamAmanzadeh a, PouryaBiparva, Hossein Tajik d, AmirAbbasFarshid e, HosseinPirkharrati, 2014, A novel dispersive micro solid phase extraction using zein nanoparticles as the sorbent combined with headspace solid phasemicro-extraction to determine chlorophenols in water and honeysamples byGC–ECD,Talanta.

4-حسین پیرخراطی, 2014, Gas chromatographic detection of som nitro explosive compounds in soil samples after solid-phase microextaction with carbon ceramic copper nanoparticle fibers,Journal of Separation Science.

5-رعنا برزگر - حسین پیرخراطی- منیژه اسدپور - احسان علیزاده, 2014, Environmental effects of boron element on Gharabag groundwater contamination and provide methods to reduce or eliminate its impactr,Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

6-حسین پیرخراطی, 2014, ( Investigation of the role of industry in polluting the groundwater aquifers (Case study: Urmia aquifer, Northwest of Iran),(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

7-Masoumeh Hosseini1, Hossein Pirkharrati , Ehsan alizadeh , 2014, Selecting the best place for accumulation of wastes of lead and zinc mine by using analytical hierarchy process and GIS package,(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

8-صفیه حسن زاد 1، حسین پیرخراطی 2، بهنام دولتی 3، خلیل فرهادی، 1393، بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات درغیر پویاسازی کادمیوم خاک آلوده،محیط شناسی.

9-عبدالناصر فضل نیا- حسین پیرخراطی، 1391، ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیر زمینی در مناطق افیولیتی شمال-شمال غرب خوی و قره ضیا الدین جهت شناسایی کیفیت آب ها و تعیین اثرات زیست محیطی،یافته های نوین در زمین شناسی کاربردی.

10-عبالناصر فضل نیا،حسین پیرخراطی- فریبرز خدادادی(دانشجو)؟، 1391، بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوانهای شمال و شمالغرب خوی توسط نرم افزار GIS،رسوب شناسی کاربردی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1- 1394, Toxic heavy metals contamination of ground and surface waters around gold extraction factories in Zarshoran area of Takab.,22 مین سمینار شیمی تجزیه 6 تا 8 بهمن ماه انجمن شیمی ایران, تهران,تهران.

2- 1390، اثرات زمین پزشکی و زیست محیطی کانیها و ترکیبات ارسنیک بر روی سیستم تولید،سی امین گرد همائی علوم زمین، تهران،ایران.

3- 1391، اثرات زیست محیطی آلودگی عنصر کادمیوم بر انسان، گیاه و جانوران،سی و یکمین گرد همائی علوم زمین، تهران،ایران.

4- 1394، ارزیابی زیست محیطی فلزات Al، Fe، Mn، Pb، Zn، Cr، Cd، Cu در آب زیرزمینی )برسی موردی: اطراف شهرک صنعتی شهرستان بوکان(،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

5- 1393، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده شرق شهرستان شاهین دژ جهت مصارف شرب و کشاورزی،سی وسومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

6- 1394، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت مصرف کشاورزی،همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز، اصفهان،ایران.

7- 1393، ارزیابی و بررسی منشا شوری آبهای زیرزمینی دشت رشکان،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

8- 1389، استفاده از لگاریتم نپری در تعیین قطر ذرات در مقیاس فی،چهاردهمین انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه،ایران.

9- 1392، بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر خشک شدن دریاچه ارومیه و آثار زیست محیطی آن بر گیاهان و جانوران منطقه،سی و دومین گرد همایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

10- 1391، بررسی احتمال وجود آلودگی فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی مجاور منطقه افیولیتی خوی توسطGIS،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

11- 1394، بررسی آلودگی ناشی از مواد معدنی در چشمه های آبگرم شمالغرب آتشفشان سبلان،Third International Symposium on Environmental and Water Resources Engineering، تهران،ایران.

12- 1391، بررسی پتانسیل خاک محل دفن زباله شهر ارومیه به عنوان لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لند فیل مهندسی- بهداشتی،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

13- 1392، بررسی تاثیر انرژی حرارتی آهک و فسفات در تحرک پذیری کادمیوم خاک آلوده،هفدهمین انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

14- 1394، بررسی زمین پزشکی عناصر ید و سلنیوم در شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، تهران،ایران.

15- 1394، بررسی زمین پزشکی عنصر ید در شهرستان ارومیه،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

16- 1391، بررسی علل و منشا شور شدن منابع آب زیر زمینی دشت مهاباد،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

17- 1392، بررسی علل و منشا شوری آبهای زیر زمینی دشت سلماس،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

18- 1394، بررسی قابلیت های زمین گردشگری چشمه های آبگرم نیر در جنوب شرق سبلان،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

19- 1393، بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت قالقاچی از نظر مصارف شرب وکشاورزی،سی وسومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

20- 1394، بررسی مسائل زیست محیطی و پهنه بندی ریسک درپیرامون زمین لغزش درمنطقه شیخ تپه شهرستان ارومیه،اولین همایش مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف، همدان،ایران.

21- 1394، بررسی ملاحظات زیست محیطی توسعه گردشگری در چشمه های آبگرم منطقه شمالغرب آتشفشان سبلان،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

22- 1992، بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی محدوده شمالغرب کبودرآهنگ با استفاده از GIS،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

23- 1394، بررسی وضعیت نیترات در آبهای زیرزمینی اراضی مشکین شهر بررسی وضعیت نیترات در آبهای زیرزمینی اراضی مشکین شهر،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

24- 1392، تاثیر ژل میکروسیلیس در تثبیت خاک مارن،هفتمین کنگره مهندسی عمران، زاهدان،ایران.

25- 1390، توسعه پایدار و مطالعات زیست محیطی،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

26- 1392، خشک شدن دریاچه ارومیه و چالش های پیش روی آن،سی و دومین گرد همایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

27- 1390، زمین شناسی و رسوب زدائی سنگ های اطراف در یاچه ارومیه،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

28- 1394، طبقه بندی کیفی آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد از نظر شرب، کشاورزی، صنعتی و دامی،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، اردبیل،ایران.

29- 1393، کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بنذی پراکنذگی عنصر سرب در بخش دندی استان زنجان،اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور، اصفهان،ایران.

30- 1393، مطالعه کمی عناصرسنگین و گل حفاری بر روی خاک های منطقه کوپال استان خوزستان،اولیه همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور، اصفهان،ایران.

31- 1393، منشا و مکانیزم تشکیل کانسار منیزیتی منطقه بورالان پلدشت و بررسی آلودگی آبهای این منطقه نسبت به عناصر سنگین،اولین همایش بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، همدان،ایران.

32- 1392، وضعیت آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کمیجان از استان مرکزی،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

33- 1393، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی،همایش ملی بحران آب در ایران و خاورمیانه، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-پیرخراطی و بهزاد سلطانی و محمد شریفی، 1393، اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربناته درزیرمیکروسکوپ، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1000، نقش ریزش های جوی و محیطی در روان آب و فرایندهای ژئومرفولوژیکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (29)

1-ميثم مروتي، 1394، بررسي زمين‌شناسي زيست‌محيطي زمين‌لغزش‌هاي منطقه شيخ تپه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-كبري بشارتي، 1394، بررسي اثرات زيان بار عناصر آلوده كننده موجود در آب و خاك حاشيه رودخانه سفيدرود در شهرستان آستانه¬اشرفيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فرهاد صيادي مقدم طسوج، 1394، بررسي اثرات مواد معدني سمي بر محيط‌زيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فاطمه نجفي باراني، 1394، ارزيابي كيفيت آب آشاميدني آبخوان اردبيل در طول فصل مرطوب با استفاده از شاخص تلفيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-صحرا تمجيدي، 1394، بررسي زمين پزشكي عنصر يد در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هه ژار محمدپور، 1394، هيدرو ژئوشيمي و بررسي كيفيت آب سد مخزني مهاباد،شمال باختر ايران، آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زينب صادقي، 1394، بررسي و ارزيابي كيفيت آب هاي زيرزميني و منشاآلودگي آن درمحدوده قالقاچي و تاثيرآن برمحيط زيست اطراف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رقيه محمودي، 1394، مطالعه زمينشناسي و توسعه شهري سلماس بر پايه سيستم اطلاعات جغرافيايي « GIS »، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رعنا جعفرنژاد، 1394، بررسي تغييرات هيدروژئوشيمي آب غرب درياچه اروميه بين سال هاي 85- 92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-بهنام عباسي، 1394، مطالعه فلزات سنگين سمي ناشي از معدن كاري و استخراج طلا در منطقه زرشوران تكاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-اوين ساربان زاده، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي توسعه صنعتي، شهري و كشاورزي بر روي كيفيت آبهاي حوضه ي رودخانه سيمينه رود و تأثير آن بر درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-فريبرز خدادادي آرپناهي، 1391، اثرات زون افيوليتي روي كيفيت آب هاي زير زميني شمال و شمال غرب شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-بهنام پرداختي، 1391، اثرات زيست محيطي معدن كاري انگوران در آبخوان هاي منطقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فاطمه خادمي، 1391، بررسي زيست محيطي آلودگي نمكي حاصل از خشك شدن درياچه اروميه و تاثير آن بر سيستم اكولوژيكي پوشش گياهي زمين هاي اطراف درياچه به كمك سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش از دور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-راضيه جاودان، 1390، استراتيگرافي محيط رسوبي و پالئواكولوژي رسوبات جنوب شرق جلفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-رعنا برزگر قره باغ، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي به عنصر بور در آبهاي زير زميني منطقه قره باغ و ارايه روشهاي كاهش و يا حذف اثرات آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-عباسعلي چراغي، 1393، مطالعه زمين شناسي زيست محيطي و توسعه شهري اروميه بر اساس سيستم جغرافياييGIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-معصومه حسيني، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين در نهشته هاي رسوبي دشت انگوران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رقيه مطلبي، 1393، اثرات معدن منيزيت وآبهاي زيرزميني فلوئور دار بر محيط زيست منطقه بورالان – شمالغرب پلدشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم قلي حق پرست، 1393، بررسي كيفيت منابع آب زير زميني دشت رشكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-آرزو داراب پور قندعلي، 1393، مطالعه اثرات زيست محيطي گل حفاري در خاك هاي اطراف منطقه كوپال خوزستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-احسان عليزاده، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي پساب صنعتي شهرك صنعتي اروميه بر منابع آب منطقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-صفيه حسن زاد، 1392، بررسي عوامل شكل گيري عناصر سنگين كادميوم و سرب و مطالعه روشهاي تثبيت آنها در خاك هاي رسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مهين كردي، 1392، ارزيابي منشا آلودگي آبهاي زير زميني در محدوده شمالغرب كبودر آهنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-شيما عليمرادي، 1392، بررسي الودگي آب رودخانه سيمره در بالا دست و پايين دست سد سيمره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-علي حسني، 1392، بررسي و مطالعه كيفيت و سطح آلايش آبهاي زير زميني دشت كميجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-محمد مهدي شيخ الاسلامي، 1392، مطالعه گونه بندي عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطقه دفن زباله اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-زهرا ابراهيمي، 1392، بررسي اثرات زيست محيطي سازند هاي زمين شناسي اطراف دشت سلماس بر كيفيت منابع آب زير زميني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فريبا عيسوند، 1391، مطالعه رفتار انتشار مولكولي و جذب عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطقه دفن زباله اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.