• نام و نام خانوادگی
  • حسین پیر خراطی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (66)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین پیر خراطی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-فریبا عیسوند ، بهنام دولتی ، حسین پیرخراطی ، کاظم بدو و خلیل فرهادي، 1394، بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به منزلۀ لاينر جاذب کادمیوم در ساختلندفیل مهندسی- بهداشتی،محیط شناسی.

2-Zeynab Sadeghi 1 and Hossein Pirkharrati، 2016، Evaluation of salinity and groundwater quality Qalqachy plain at the edge of Urmia lake،ECOLOGY، ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

3-هه ژار محمدپور-حسين پيرخراطي-رحیم سوری، 1395، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی،مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی.

4-زهرا شیخی آلمان آباد - فرخ اسدزاده – حسین پیرخراطی، 1396، کاربرد شاخص DWQI برای ارزیابی جامع کیفیت آب در آبخوان اردبیل،اکوهیدرولوژی.

5-Hossein Pirkharrati، Behnam Pardakhti and Amir Mahdaviani، 2017، The environmental impact of Angouran mining on the regional aquifers،ECOLOGY، ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

6-شهاب مرادی، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده، علی آریان فر، 1396، ارزیابی آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی،اکوهیدرولوژی.

7-بهنام دولتی، محمد مهدی شیخ الاسلامی، حسین پیرخراطی، خلیل فرهادی، 1396، بررسی تأثیر مواد هومیکی در شکل های شیمیایی کادمیم در خاک منطقۀ دفن زبالۀ ارومیه،محیط زیست طبیعی، مجله منابع طبیعی.

8-فاطمه خادمی، حسین پیرخراطی، سجاد شاه کرمی، 1393، مطالعه روند افزایش خا کهای شور اطراف دریاچه ارومیه با استفاده از GIS و RS،مجله علمی پژوهشی علوم زمین.

9-بهنام عباسی، رامین ملکی، حسین پیرخراطی، 1396، مطالعه تاثیر معدنکاری واستخراج طلا بر میزان آلودگی آبها به آرسنیک و جیوه در منطقه زرشوران تکاب،فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست.

10-حامد جعفریان، عبدالرضا جعفری هیر، حسين پيرخراطي، 1397، تعیین عوامل موثر بر هیدروشیمی منابع اب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی غرب ارومیه،مجله علمی پژوهشی هیدروژئومورفولوژی.

11-Arezoo Darabpourghandali1, Hossein Pirkharrati2, Ali Asghar Siab Ghodsy3 and Ehsan Alizadeh4, 2015, Environmental effects of Cd, Pb, As, Zn, in the soil around Ahwaz oil field,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

12-Maryam Haghparast, Hossein Pirkharrati, Ehsan Alizadeh, 2015, Investigating groundwater quality(salinity) and environmental impacts of Rashakan plain.,ECOLOGY, ENVIRONMENT AND CONSERVATION.

13-Khalil Farhadi , AmirAbbasMatin , HatamAmanzadeh, Pourya Biparva, Hossein Tajik , AmirAbbasFarshid , HosseinPirkharrati, 2014, A novel dispersive micro solid phase extraction using zein nanoparticles as the sorbent combined with headspace solid phasemicro-extraction to determine chlorophenols in water and honeysamples byGC–ECD,Talanta.

14-حسین پیرخراطی, 2014, Gas chromatographic detection of som nitro explosive compounds in soil samples after solid-phase microextaction with carbon ceramic copper nanoparticle fibers,Journal of Separation Science.

15-رعنا برزگر - حسین پیرخراطی- منیژه اسدپور - احسان علیزاده, 2014, Environmental effects of boron element on Gharabag groundwater contamination and provide methods to reduce or eliminate its impactr,Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

16-حسین پیرخراطی, 2014, ( Investigation of the role of industry in polluting the groundwater aquifers (Case study: Urmia aquifer, Northwest of Iran),(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES.

17-Masoumeh Hosseini, Hossein Pirkharrati , Ehsan alizadeh , 2014, Selecting the best place for accumulation of wastes of lead and zinc mine by using analytical hierarchy process and GIS package,(Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES).

18-صفیه حسن زاد ، حسین پیرخراطی ، بهنام دولتی ، خلیل فرهادی، 1393، بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات درغیر پویاسازی کادمیوم خاک آلوده،محیط شناسی.

19-عبدالناصر فضل نیا- حسین پیرخراطی، 1391، ارزیابی هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیر زمینی در مناطق افیولیتی شمال-شمال غرب خوی و قره ضیا الدین جهت شناسایی کیفیت آب ها و تعیین اثرات زیست محیطی،یافته های نوین در زمین شناسی کاربردی.

20-عبدالناصر فضل نیا،حسین پیرخراطی- فریبرز خدادادی، 1391، بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین کروم، کبالت، نیکل و منگنز و پهنه بندی آنها در آبخوانهای شمال و شمالغرب خوی توسط نرم افزار GIS،رسوب شناسی کاربردی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1-رویا بهرامی نصب، حسين پيرخراطي، علی رضا عباس فام، زهرا شیخی، دلنیا بازارگان، 1398، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رشکان به منظور استفاده از آن در کشاورزی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

2-مریم عزیزی، عبدالناصر فضل نیا، حسین پیرخراطی، 1398، بررسی ژئوشیمی زیست محیطی رخنمون های سنگی رسوبی در شیت 1:100000 سیلوانا،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

3-الهام ثنایی کندرود ، علی حاجی پورکندرود ، عبدالناصرفضل نیا، حسین پیرخراطی ، بهناز اسمعیل زاده، 1396، ارزیابی نظام مقابله با تهدیدات زیست محيطی ناشی از معادن در حقوق محيط زیست ایران،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت.

4-الهام ثنایی کندرود، علی حاجی پورکندرود، عبدالناصرفضل نیا، حسین پیرخراطی، بهناز اسمعیل زاده، 1396، بررسی میزان شناسایی تهدیدات زیست محیطی ناشی از معادن در نظام حقوق محیط زیست ایران،سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری.

5-هه ژار محمد پور، حسین پیرخراطی، یوسف رحیم سوری، 1393، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی،همایش ملی بحران آب در ایران و خاورمیانه.

6-محمد قدیر زاده، حسین پیرخراطی، محمد فداییان، ابراهیم ابراهیمی، 1395، بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری در چشمه های آبگرم میدان زمین گرمایی مشگین شهر،اولین کنفرانس بین الملی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها.

7-شهاب مرادی، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده، 1394، ارزیابی سختی آب زیرزمینی دشت اردبیل در طول یک فصل خشک بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی،چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مردم.

8-محبوبه خادم، حسين پيرخراطي، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي عناصر منيزيم و كلر موجود در چشمه ي آبگرم معدني شهرستان بستان آباد از منظر زمين شناسي پزشكي،هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست.

9-حسین پیرخراطی، عبدالناصر فضل نیا ، مرضیه فروزنده مهر، 1396، بررسی پتانسیلهای ژئوتوریسم و ژئوپارک در شهرستان سردشت و مناطق اطراف، شمالغرب ایران،دهمین همایش ملي زمین شناسي.

10-مرضیه فروزنده مهر- عبدالناصر فضل نیا- حسین پیرخراطی، 1396، بررسی خطرات زمین لرزه ای شهرستان سردشت: خطر زیست محیطی توسعه شهری،دهمین همایش ملي زمین شناسي.

11-روح انگیز صالحی، حسین پیرخراطی، 1396، بررسی همبستگی متغییرهای کیفیت آب رودخانه زرینه رود در ایستگاه آب سنجی جان آقا طی سالهای 1394- 1384،اولین همایش ملی محیط زیست.

12-ربابه اکبرپور - عبالناصرفضل نیا - حسين پيرخراطي - علی محسن پورآذری، 1393، بررسی تغییرات فصلی فراسنجه های فیزیکوشیمیایی آب رودخانه و دریاچه سد ارس،دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست.

13-شیما علی مرادی-حسين پيرخراطي-خلیل فرهادی-بهنام دولتی-سامان علیمرادی، 1392، بررسی کیفیت رودخانه سیمره در بالا دست و پایین دست سد سیمره،دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست.

14-خلیل فرهادی، حسين پيرخراطي، بهنام دولتی، 1391، بررسی حذف نیترات از محلول های آبی با لئوناردیت عامل دار شده،سی و یکمین گرد همائی علوم زمین.

15-ﺑﻬﻨﺎزاﺳﻤﻌﻴﻞ زاده، ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻀﻞﻧﻴﺎ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮﺧﺮاﻃﻲ. اﻟﻬﺎم ﺛﻨﺎﻳﻲ، 1395، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ رﺧﺪاد زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری.

16-فرزانه رحیمیان -فرخ اسدزاده- حسین پیرخراطی، 1396، ارزیابی کیفیت آب رودخانه مهاباد چای بر اساس شاخص IRWQI،چهارمین کنفرانس جامع بحران HSE.

17-مرضیه کریم پور ، فرخ اسدزاده ، حسین پیرخراطی ، سارا ملاعلی عباسیان ،، 1395، مقایسه رفتار جذبی کادمیوم توسط رسوبات معلق و بستر رودخانه روضه چای با استفاده از مدل های هم دمای جذب سطحی،اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار.

18-مرضیه کریم پور ، حسین پیر خراطی ، فرخ اسدزاده ، سارا ملاعلی عباسیان، 1395، بررسی رفتار جذبی کادمیوم توسط رسوبات معلق با استفاده از مدل های هم دمای جذب سطحی،اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار.

19-سریه محمدزاده قره باغ ، حسین پیرخراطی ، فرخ اسدزاده ، مختار خانی ، زهرا شیخی، 1396، ارزیابی متغیرهای موثر در حذف روی از خاک آلوده با استفاده از سیتریک اسید،اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، دانشگاه آمل.

20-زهرا شیخی آلمان آباد ، فرخ اسدزاده ، حسین پیرخراطی، 1396، بررسی تاثیر غلظت و pH اسید تارتاریک در حذف روی از خاک آلوده،اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، دانشگاه آمل.

21-مرضیه فروزنده مهر- عبدالناصر فضل نیا- حسین پیرخراطی، 1396، بررسي زيست محيطي گسترش مناطق شهري در بخش هاي پايين دستي شهرستان سردشت، شمال غرب ايران،سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی نفت ایران.

22-لیلا فرخ نژاد رضایی، حسین پیرخراطی، زهرا شیخی ، 1397، ارزیابی هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی دشت نقده (شهریور ماه 1396)،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

23-آسیه اشرک، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده، 1397، بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات بستر رودخانه شهر چای،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

24-هاله اسد زاده، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده، 1397، ارزیابی شکل¬های مختلف فسفر در رسوبات رودخانه نازلوچای ارومیه،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

25-فاطمه مهری یاری، حسین پیرخراطی، فاطمه نقش افکن، خلیل فرهادی، نوشین سلطان علی نژاد، 1397، بررسی هیدروژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی بخش شرقی ارومیه و تعیین کیفیت آبها برای مصارف مختلف،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

26- 1390، اثرات زمین پزشکی و زیست محیطی کانیها و ترکیبات ارسنیک بر روی سیستم تولید،سی امین گرد همائی علوم زمین، تهران،ایران.

27- 1391، اثرات زیست محیطی آلودگی عنصر کادمیوم بر انسان، گیاه و جانوران،سی و یکمین گرد همائی علوم زمین، تهران،ایران.

28- 1394، ارزیابی زیست محیطی فلزات Al، Fe، Mn، Pb، Zn، Cr، Cd، Cu در آب زیرزمینی )برسی موردی: اطراف شهرک صنعتی شهرستان بوکان(،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

29- 1393، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی در محدوده شرق شهرستان شاهین دژ جهت مصارف شرب و کشاورزی،سی وسومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

30- 1394، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی محدوده شمال غرب کبودرآهنگ جهت مصرف کشاورزی،همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز، اصفهان،ایران.

31- 1393، ارزیابی و بررسی منشا شوری آبهای زیرزمینی دشت رشکان،دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان،ایران.

32- 1389، استفاده از لگاریتم نپری در تعیین قطر ذرات در مقیاس فی،چهاردهمین انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه،ایران.

33- 1392، بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر خشک شدن دریاچه ارومیه و آثار زیست محیطی آن بر گیاهان و جانوران منطقه،سی و دومین گرد همایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

34- 1391، بررسی احتمال وجود آلودگی فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی مجاور منطقه افیولیتی خوی توسطGIS،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

35- 1394، بررسی آلودگی ناشی از مواد معدنی در چشمه های آبگرم شمالغرب آتشفشان سبلان،Third International Symposium on Environmental and Water Resources Engineering، تهران،ایران.

36- 1391، بررسی پتانسیل خاک محل دفن زباله شهر ارومیه به عنوان لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لند فیل مهندسی- بهداشتی،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

37- 1392، بررسی تاثیر انرژی حرارتی آهک و فسفات در تحرک پذیری کادمیوم خاک آلوده،هفدهمین انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

38- 1394، بررسی زمین پزشکی عناصر ید و سلنیوم در شهرستان ارومیه،دومین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، تهران،ایران.

39- 1394، بررسی زمین پزشکی عنصر ید در شهرستان ارومیه،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

40- 1391، بررسی علل و منشا شور شدن منابع آب زیر زمینی دشت مهاباد،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

41- 1392، بررسی علل و منشا شوری آبهای زیر زمینی دشت سلماس،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

42- 1394، بررسی قابلیت های زمین گردشگری چشمه های آبگرم نیر در جنوب شرق سبلان،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

43- 1393، بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت قالقاچی از نظر مصارف شرب وکشاورزی،سی وسومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

44- 1394، بررسی مسائل زیست محیطی و پهنه بندی ریسک درپیرامون زمین لغزش درمنطقه شیخ تپه شهرستان ارومیه،اولین همایش مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف، همدان،ایران.

45- 1394، بررسی ملاحظات زیست محیطی توسعه گردشگری در چشمه های آبگرم منطقه شمالغرب آتشفشان سبلان،اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان،ایران.

46- 1992، بررسی و ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی محدوده شمالغرب کبودرآهنگ با استفاده از GIS،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

47- 1394، بررسی وضعیت نیترات در آبهای زیرزمینی اراضی مشکین شهر ،2nd International conference on sustainable development، strategies and challenges، تبریز،ایران.

48- 1392، تاثیر ژل میکروسیلیس در تثبیت خاک مارن،هفتمین کنگره مهندسی عمران، زاهدان،ایران.

49- 1390، توسعه پایدار و مطالعات زیست محیطی،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

50- 1392، خشک شدن دریاچه ارومیه و چالش های پیش روی آن،سی و دومین گرد همایی علوم زمین، ارومیه،ایران.

51- 1390، زمین شناسی و رسوب زدائی سنگ های اطراف در یاچه ارومیه،دومین همایش ملی بحران زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه، نقده،ایران.

52- 1394، طبقه بندی کیفی آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد از نظر شرب، کشاورزی، صنعتی و دامی،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، اردبیل،ایران.

53- 1393، کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بنذی پراکنذگی عنصر سرب در بخش دندی استان زنجان،اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور، اصفهان،ایران.

54- 1393، مطالعه کمی عناصرسنگین و گل حفاری بر روی خاک های منطقه کوپال استان خوزستان،اولیه همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور، اصفهان،ایران.

55- 1393، منشا و مکانیزم تشکیل کانسار منیزیتی منطقه بورالان پلدشت و بررسی آلودگی آبهای این منطقه نسبت به عناصر سنگین،اولین همایش بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، همدان،ایران.

56- 1392، وضعیت آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت کمیجان از استان مرکزی،هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، تهران،ایران.

57- 1393، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی،همایش ملی بحران آب در ایران و خاورمیانه، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-عبدالناصر فضل نيا، حسين پيرخراطي، حامد مرادي، 1395، سنگ شناسي كاربردي رسوبي، آذرين و دگرگوني، همراه با سوالات كارشناسي ارشد و پاسخ تشريحي،تالیف.

2-پیرخراطی و بهزاد سلطانی و محمد شریفی، 1393، اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربناته درزیرمیکروسکوپ، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-حسین پیرخراطی، مطالعات زمین شناسی دشت زنگنه پلدشت،ارتباط با صنعت.

2-حسین پیرخراطی، زمین شناسی سیلوانا،ارتباط با صنعت.

3-حسین پیرخراطی، مطالعه زمين شناسي دشت رشكان،ارتباط با صنعت.

4-حسین پیرخراطی، 1394، ارایه ضوابط زیست محیطی استاندارد و مصوب و ترجیحی کارگاه مرتبط با استخراج تراورتن انگوران،ارتباط با صنعت.

5-حسین پیرخراطی، 1393، مطالعه آلودگی آب و خاک حوزه محصوربر معدن سرب و روی انگوران وارایه راهکارها در راستای مدیریت کاهش بحران،ارتباط با صنعت.

6-حسین پیرخراطی، 1396، انجام مطالعات پایش خاک در محل کارخانه روی زنجان و مجتمع سرب و روی انگوران،ارتباط با صنعت.

7- 1000، نقش ریزش های جوی و محیطی در روان آب و فرایندهای ژئومرفولوژیکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (66)

1-مریم عزیزی، 1398، مطالعه زمین شناسی زیست محیطی بخش شمالی نقشه 1:100000 سیلوانا بر اساس GIS: استفاده از داده های ژئوشیمی سنگ و خاک و آب، لرزه ای، زمین گردشگری و پتانسیل یابی معدنی.

2-شهلا عطایی، 1397، بررسی عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه در حوضه آبریز باراندوز چای و اثرات زیست¬محیطی آن، حسین پیرخراطی، عبدالناصر فضل نیا.

3-سمیرا حیدری، 1397، ارزیابی شاخص های هوادیدگی رسوبات رودخانه های نازلوچای و شهرچای ارومیه، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

4-ابراهیم ابراهیمی سقزچی، 1394، بررسی اثرات زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی چشمه‌های آبگرم منطقه موئیل در شمال‌غرب آتشفشان سبلان.

5-الهام صدیقی سعیدآباد، 1394، بررسی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل با استفاده از شاخص IRWQI در فصل مرطوب.

6-آرام آقایی، 1394، ارزیابی زیست محیطی آلودگی منابع آب زیر زمینی مناطق مجاور لندفیل شهر سنندج.

7-پريسا نوريان، 1394، مطالعه آب شرب شهرستان مشکين شهر از ديدگاه زمين پزشکي.

8-حامد حعفریان، 1395، تعیین حریم کیفی و مرزهای هیدروژئولوژیکی رودخانه شهرچای (ارومیه).

9-شهاب مرادی دیرماندریک، 1395، ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل براساس شاخص IRWQI در طول یک فصل خشک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی.

10-محبوبه خادم، 1394، بررسی اثرات زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی چشمه ی آبگرم معدنی بستان آباد.

11-مرضیه کریم پور، 1395، بررسی و مقایسه رفتار جذبی کادمیم در رسوبات معلق و بستر رودخانه روضه چای ارومیه.

12-نجیبه جعفری نارین آباد، 1394، بررسی اثرات زیست محیطی آلودگی خاک مشگین شهر.

13-اشکان اسرافیلی، 1395، پهنه بندی خطر زمین لغزش در گردنه حیران.

14-پیمان طبری، 1395، حرکات توده ای در ارومیه و حومه و تاثیر آن بر محیط.

15-راضیه حمزه جونقانی، 1395، مطالعه زمین زیست محیطی حاصل از خشک شدن یا فصلی شدن رودخانه زاینده رود بر منطقه.

16-رحمان میرزائی کلشانی، 1395، بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت سلماس.

17-رضا ناصریان، 1395، بررسی اثرات زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی چشمه‌های آبگرم شهرستان نیر در جنوب شرق آتشفشان سبلان.

18-روح اله خزایی، 1395، مطالعه ژئو شیمیایی رسوبات رودخانه انگوران در رابطه با اثرات زیست محیطی و فعالیت معدنی سرب و روی انگوران.

19-سیده فهیمه موسوی، 1395، نقش سازندهای زمینشناسی در آنومالی عنصر بور در چشمههای آب گرم آغزیارت (شمالغرب ایران).

20-ناصر ابراهیمی علی قشلاقی، 1395، بررسی اثرات زیست محیطی و زمین‌شناسی پزشکی چشمه آبگرم منطقه قینرجه در شمال‌غرب آتشفشان سبلان.

21-بهناز اسمعیل زاده، 1395، مطالعه زمین شناسی و توسعه شهری میاندوآب بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS).

22-الهام ثنایی کندرود، 1395، مطالعه میزان شناسایی و نظام مقابله با تهدیدات زیست محیطی ناشی از معدن کاری در حقوق محیط زیست ایران.

23-نسرین میرزایی سقین سرا، 1396، مطالعه زمین شناسی و توسعه شهری تبریز بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS).

24-یوسف مطلبی، 1396، ارزیابی زیست محیطی کیفیت آبخوان های محدوده قطورداغ(میاندوآب).

25-مرضیه فروزنده مهر، 1396، مطالعه زمین شناسی و توسعه شهری سردشت بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS).

26-روح انگیز صالحی نوروزآباد، 1396، مطالعه زمین شناسی زیست محیطی و کیفیت آب رودخانه زرینه رود در محدوده شهرستان شاهین دژ.

27-علی حبیبی، 1396، بررسی ژئوتوریسم غرب دریاچه ارومیه بر توسعه پایدار.

28-فرزانه رحیمیان، 1396، ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه ارس، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

29-سریه محمد زاده، 1396، مدل سازی حذف روی از خاک های آلوده اطراف معدن انگوران با استفاده از اسید سیتریک، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

30-زهرا شیخی، 1396، مدل سازی آماری حذف روی از خاک آلوده با استفاده از اسید تارتاریک به عنوان اسید آلی زیست تخریب پذیر، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

31-سولماز وانی پور، 1396، ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی آبخوان اردبیل در طول فصل خشک با استفاده از شاخص تلفیقی DWQI، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

32-رسول حمید زاده، 1396، پایش اثرات زیست محیطی فاز ساختمانی سد مخزنی کرم آباد و شبکه آبیاری زهکشی آن در محدوده آذربایجان غربی – دشت پلدشت، حسین پیرخراطی.

33-آسیه اشرک، 1397، ارزیابی شکل های فسفر و ارتباط آن با ویژگی های رسوبات بستر رودخانه شهر چای (شمال غرب ایران )، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

34-هاله اسدزاده، 1397، ارزیابی شکل های فسفر و ارتباط آن با ویژگی های رسوبات بستر رودخانه نازلوچای ارومیه، حسین پیرخراطی، فرخ اسدزاده.

35-فاطمه نقش افکن، 1397، بررسی تغییرات کیفی غلظت فلزات سنگین ) Mn،Cd،Cr،Ni،Ti ( و پیامدهاي زيست محیطی آن در خاک منطقه امامزاده- کشتیبان- گلمانخانه ) تبت- برکشلو( و بستر غربی درياچه ارومیه.

36-فاطمه مهری یاری، 1397، بررسی تغییرات کیفی غلظت فلزات سنگین (cu-zn-fe - pb -sn) و پیامدهای زیست محیطی آن در خاک منطقه امامزاده- کشتیبان- گلمانخانه ( تبت- برکشلو) و بستر غربی دریاچه ارومیه.

37-لیلا فرخ نژاد رضایی، 1397، ارزیابی هیدروژئوشیمیایی کیفیت آب زیرزمینی شهرستان نقده در فصل کم آبی.

38-ميثم مروتي، 1394، بررسي زمين‌شناسي زيست‌محيطي زمين‌لغزش‌هاي منطقه شيخ تپه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-كبري بشارتي، 1394، بررسي اثرات زيان بار عناصر آلوده كننده موجود در آب و خاك حاشيه رودخانه سفيدرود در شهرستان آستانه¬اشرفيه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-فرهاد صيادي مقدم طسوج، 1394، بررسي اثرات مواد معدني سمي بر محيط‌زيست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-فاطمه نجفي باراني، 1394، ارزيابي كيفيت آب آشاميدني آبخوان اردبيل در طول فصل مرطوب با استفاده از شاخص تلفيقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-صحرا تمجيدي، 1394، بررسي زمين پزشكي عنصر يد در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-هه ژار محمدپور، 1394، هيدرو ژئوشيمي و بررسي كيفيت آب سد مخزني مهاباد،شمال باختر ايران، آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-زينب صادقي، 1394، بررسي و ارزيابي كيفيت آب هاي زيرزميني و منشاآلودگي آن درمحدوده قالقاچي و تاثيرآن برمحيط زيست اطراف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-رقيه محمودي، 1394، مطالعه زمينشناسي و توسعه شهري سلماس بر پايه سيستم اطلاعات جغرافيايي « GIS »، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-رعنا جعفرنژاد، 1394، بررسي تغييرات هيدروژئوشيمي آب غرب درياچه اروميه بين سال هاي 85- 92، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-بهنام عباسي، 1394، مطالعه فلزات سنگين سمي ناشي از معدن كاري و استخراج طلا در منطقه زرشوران تكاب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-اوين ساربان زاده، 1394، بررسي اثرات زيست محيطي توسعه صنعتي، شهري و كشاورزي بر روي كيفيت آبهاي حوضه ي رودخانه سيمينه رود و تأثير آن بر درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-فريبرز خدادادي آرپناهي، 1391، اثرات زون افيوليتي روي كيفيت آب هاي زير زميني شمال و شمال غرب شهرستان خوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-بهنام پرداختي، 1391، اثرات زيست محيطي معدن كاري انگوران در آبخوان هاي منطقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-فاطمه خادمي، 1391، بررسي زيست محيطي آلودگي نمكي حاصل از خشك شدن درياچه اروميه و تاثير آن بر سيستم اكولوژيكي پوشش گياهي زمين هاي اطراف درياچه به كمك سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش از دور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-راضيه جاودان، 1390، استراتيگرافي محيط رسوبي و پالئواكولوژي رسوبات جنوب شرق جلفا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-رعنا برزگر قره باغ، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي به عنصر بور در آبهاي زير زميني منطقه قره باغ و ارايه روشهاي كاهش و يا حذف اثرات آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-عباسعلي چراغي، 1393، مطالعه زمين شناسي زيست محيطي و توسعه شهري اروميه بر اساس سيستم جغرافياييGIS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-معصومه حسيني، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي فلزات سنگين در نهشته هاي رسوبي دشت انگوران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-رقيه مطلبي، 1393، اثرات معدن منيزيت وآبهاي زيرزميني فلوئور دار بر محيط زيست منطقه بورالان – شمالغرب پلدشت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-مريم قلي حق پرست، 1393، بررسي كيفيت منابع آب زير زميني دشت رشكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-آرزو داراب پور قندعلي، 1393، مطالعه اثرات زيست محيطي گل حفاري در خاك هاي اطراف منطقه كوپال خوزستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-احسان عليزاده، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي پساب صنعتي شهرك صنعتي اروميه بر منابع آب منطقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-صفيه حسن زاد، 1392، بررسي عوامل شكل گيري عناصر سنگين كادميوم و سرب و مطالعه روشهاي تثبيت آنها در خاك هاي رسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-مهين كردي، 1392، ارزيابي منشا آلودگي آبهاي زير زميني در محدوده شمالغرب كبودر آهنگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-شيما عليمرادي، 1392، بررسي الودگي آب رودخانه سيمره در بالا دست و پايين دست سد سيمره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-علي حسني، 1392، بررسي و مطالعه كيفيت و سطح آلايش آبهاي زير زميني دشت كميجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-محمد مهدي شيخ الاسلامي، 1392، مطالعه گونه بندي عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطقه دفن زباله اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-زهرا ابراهيمي، 1392، بررسي اثرات زيست محيطي سازند هاي زمين شناسي اطراف دشت سلماس بر كيفيت منابع آب زير زميني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-فريبا عيسوند، 1391، مطالعه رفتار انتشار مولكولي و جذب عنصر سنگين كادميوم در خاك رسي منطقه دفن زباله اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.