• نام و نام خانوادگی
  • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • m.ahangari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • معصومه آهنگری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-معصومه آهنگری, "Serpentinization of peridotites from the Salmas area,NW Iran; textural and mineralogical studies", Geochemistry Journal, 2015.

2-یزدانی، م.، جهانگیری، ا.، مؤذن، م. حاجی¬علی¬اوغلی، ر. آهنگری، م. , "بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط تکتونیکی پریدوتیت¬های افیولیت شمال¬غرب پیرانشهر، شمال¬غرب ایران", بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران , 1393.

3-یزدانی، م.، آهنگری، م.، جهانگیری، ا. , "بررسی تغییر ترکیب الیوین¬های باقیمانده از سنگ¬های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت¬های شمال¬غرب پیرانشهر- شمال¬غرب ایران", بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران, 1393.

4-معصومه آهنگری، محسن مؤذن, "بررسی همیافتی کانی های زوئیزیت و کلینوزوئیزیت در سنگ های دگرگونی؛ مثالی از اپیدوت-آمفیبولیت های جنوب سلماس- شمال غرب ایران", مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 1393.

5-معصومه آهنگری، محسن مؤذن, "کانی شناسی آمفیبولیت ها و اپیدوت آمفیبولیت ها در جنوب سلماس- شمال غرب ایران؛ بررسی شرایط ترمودینامیکی گذر از زیر رخساره اپیدوت آمفیبولیت به زیر رخساره آمفیبولیت", فصلنامه زمین شناسی ایران, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "Modification of chromian spinel composition during hydrothermal alteration of serpentinizied ultramafic rocks from the South of Salmas, NW of Iran", 14th International conference on Experimental Mineralogy Petrology Geochemistry, 1390, کیل Kiel,آلمان.

2- "احتمال وقوع متاسوماتیسم گوشته¬ای در پریدوتیت¬های سرپانتینی شده جنوب سلماس- شمال¬غرب ایران", سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

3- "استفاده از ترکیب پلاژیوکلاز به عنوان شاخصی برای تعیین میزان فوگاسیته اکسیژن؛ مثالی از هورنبلند- گابروهای شمال¬غرب سلماس- شمال¬غرب ایران", سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین, 1393, تهران,ایران.

4- "بررسی شیمی کانی بیوتیت¬های موجود در گرانیت شرق لوشاب و انکلاوهای موجود در آن", سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

5- "ژئوشیمی و پتروژنز کلینوپیروکسن- فیریک بازالتهای موجود در مجموعه افیولیتی شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران", هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1393, تهران,ایران.