• نام و نام خانوادگی
  • کوروش آقایار قره باغ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کوروش آقایار قره باغ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-T. Homayoun، K. Aghayar1، 2019، Energy as an Entanglement Witnesses for One Dimensional XYZ Heisenberg Lattice: Optimization Approach،Journal of Statistical Physics.

2-Arash Abdollahi, Mir Maqsood Golzan, Korosh Aghayar, 2016, Electronic properties of GaPxAs1-x ternary alloy: A first-principles study,Journal of Alloys and Compounds.

3-E. Rezaii Fard Bousari, K. Aghayar, M. Amniat-Talab, 2015, Noisy quantum mixed state pattern classification based on the Grover s search algorithm,International Journal of Applied Engineering Research.

4- 2010, NONLINEAR AND LINEAR ENTANGLEMENT WITNESSES FOR BIPARTITE SYSTEMS VIA EXACT CONVEX OPTIMIZATION,QUANTUM INFORMATION and COMPUTATION.

5- 2009, General algorithm for manipulating nonlinear and linear entanglement witnesses by using exact convex optimization,PHYSICAL REVIEW A.

6- 2008, Investigating a class of 2‹2‹d bound entangled density matrices via linear and nonlinear entanglement witnesses constructed by exact convex optimization,PHYSICAL REVIEW A.

7- 2008, Detecting some three-qubit MUB diagonal entangled states via nonlinear optimal entanglement witnesses,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-توفیق همایون، کوروش آقایار، 1397، مطالعه اطلاعات فیشر کوانتومی در یک سیستم دو تایی با بر هم کنش XX،کنفرانس فیزیک ایران .

2-توفیق همایون، کوروش آقایار، 1397، اثرات ناهمدوسی بر اطلاعات فیشر کوانتومی در حالتهای بل،کنفرانس فیزیک ایران .

3- 1393، اثر دما بر الگوریتم تعمیم یافته گراور در مدل سه کیوبیتی XX هایزنبرگ،کنفرانس فیزیک ایران 1393، سیستان و بلوچستان،ایران.

4- 1393، بررسی وابستگی خواص الکترونیکی و اپتیکی ZnSe به فشار بوسیله امواج تخت بهبود یافته خطی،بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، تهران،ایران.

5- 1392، در هم تنیدگی در یک ثبات کوانتومی متشکل از آتوماتای سلول کوانتومی،کنفرانس فیزیک ایران 1392، بیرجند،ایران.

6- 1394، شناخت الگوهای کوانتومی نوفه دار به وسیله الگوریتم جستجوی گراور و با حل تحلیلی معادله تحول در فرم لیندبلاد،کنفرانس فیزیک 1394، مشهد،ایران.

7- 1392، مختصری بر نظریه خواجه نصیر طوسی در باره صوت،برنامه ملی استاد بشر گرامی داشت خواجه نصیرالدین طوسی، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (10)

1-زهره خليلي، 1392، اثر نوفه روي در همتنيدگي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مرتضي هويدا، 1394، الگوشناسي كوانتومي در فيزيك اقتصاد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-امير پرنيان، 1394، مطالعه درهم تنيدگي گرمايي در سيستم هاي كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رضا خداداد، 1394، توموگرافي و درهم تنيدگي كوانتومي در فيبرهاي نوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-شهين زبردست، 1393، بررسي درهم تنيدگي در الكترونها و اسپين هاي هسته اي سيستم هاي هليوم گونه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فريال جهانگيري، 1391، شبيه سازي برخي از خواص فيزيكي نقطه كوانتوم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد روشن ضمير نيكو، 1390، هاميلتوني هاي شبه هرميتي و ناوردايي PT، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-خديجه قلي زاده، 1392، آشكارسازي درهم تنيدگي نقطه كوانتومي ابررسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-عماد رضايي فرد بوساري، 1392، بررسي در هم تنيدگي روي شبكه هاي عصبي كانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-زهرا پايور، 1392، در هم تنيدگي در ثبات كوانتومي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (5)

1-مکانیک کوانتومی 2، کارشناسی،1398.

2-ترمودینامیک و مکانیک آماری 2، کارشناسی،1398.

3-مکانیک آماری پیشرفته ، ارشد،1398.

4-کیهان شناسی، کارشناسی،1398.

5-فیزیک محاسباتی، ارشد،1398.