• نام و نام خانوادگی
  • کوروش آقایار قره باغ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • k.aghayar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کوروش آقایار قره باغ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (6)

1-Arash Abdollahi, Mir Maqsood Golzan, Korosh Aghayar, "Electronic properties of GaPxAs1-x ternary alloy: A first-principles study", Journal of Alloys and Compounds, 2016.

2-کوروش آقایار قره باغ, "Noisy quantum mixed state pattern classification based on the Grover s search algorithm", International Journal of Applied Engineering Research, 2015.

3- "NONLINEAR AND LINEAR ENTANGLEMENT WITNESSES FOR BIPARTITE SYSTEMS VIA EXACT CONVEX OPTIMIZATION", QUANTUM INFORMATION and COMPUTATION, 2010.

4- "General algorithm for manipulating nonlinear and linear entanglement witnesses by using exact convex optimization", PHYSICAL REVIEW A, 2009.

5- "Investigating a class of 2‹2‹d bound entangled density matrices via linear and nonlinear entanglement witnesses constructed by exact convex optimization", PHYSICAL REVIEW A, 2008.

6- "Detecting some three-qubit MUB diagonal entangled states via nonlinear optimal entanglement witnesses", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 2008.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "اثر دما بر الگوریتم تعمیم یافته گراور در مدل سه کیوبیتی XX هایزنبرگ", کنفرانس فیزیک ایران 1393, 1393, سیستان و بلوچستان,ایران.

2- "بررسی وابستگی خواص الکترونیکی و اپتیکی ZnSe به فشار بوسیله امواج تخت بهبود یافته خطی", بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران, 1393, تهران,ایران.

3- "در هم تنیدگی در یک ثبات کوانتومی متشکل از آتوماتای سلول کوانتومی", کنفرانس فیزیک ایران 1392, 1392, بیرجند,ایران.

4- "شناخت الگوهای کوانتومی نوفه دار به وسیله الگوریتم جستجوی گراور و با حل تحلیلی معادله تحول در فرم لیندبلاد", کنفرانس فیزیک 1394, 1394, مشهد,ایران.

5- "مختصری بر نظریه خواجه نصیر طوسی در باره صوت", برنامه ملی استاد بشر گرامی داشت خواجه نصیرالدین طوسی, 1392, ارومیه,ایران.
پایان نامه ها (10)

1-زهره خليلي, "اثر نوفه روي در همتنيدگي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-مرتضي هويدا, "الگوشناسي كوانتومي در فيزيك اقتصاد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-امير پرنيان, "مطالعه درهم تنيدگي گرمايي در سيستم هاي كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-رضا خداداد, "توموگرافي و درهم تنيدگي كوانتومي در فيبرهاي نوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-شهين زبردست, "بررسي درهم تنيدگي در الكترونها و اسپين هاي هسته اي سيستم هاي هليوم گونه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-فريال جهانگيري, "شبيه سازي برخي از خواص فيزيكي نقطه كوانتوم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-محمد روشن ضمير نيكو, "هاميلتوني هاي شبه هرميتي و ناوردايي PT", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-خديجه قلي زاده, "آشكارسازي درهم تنيدگي نقطه كوانتومي ابررسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-عماد رضايي فرد بوساري, "بررسي در هم تنيدگي روي شبكه هاي عصبي كانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-زهرا پايور, "در هم تنيدگي در ثبات كوانتومي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.