• نام و نام خانوادگی
  • زهرا اوروجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • z.orouji@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زهرا اوروجی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی, "ریاضی محض", تهران, 80-84.

2-کارشناسی ارشد, "انالیز مختلط", ارومیه, 85-87.

3-دکتری, "انالیز مختلط", ارومیه, 88-92.
مقالات ژورنال (3)

1-رسول آقالاری و زهرا اوروجی, "Norm Estimates of the Pre_Schwarzian Derivatives for \alpha _Spiral_Like Functions of Order \rho", Complex Analysis and Operator Theory, 2014.

2-زهرا اوروجی- رسول آقالاری و علی عبادیان, "Connections of Linear Operators defined by Analytic Functions with ???? Spaces", The Journal of mathematics and computer science, 2014.

3-رسول آقالاری- علی عبادیان و زهرا اوروجی, "CERTAIN PROPERTIES OF RATIONAL FUNCTIONS INVOLVING BESSEL FUNCTIONS", TAMKANG JOURNAL OF MATHEMATICS, 2012.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "Coefficient Bounds and Neighborhood properties of some analytic functions", The 45th Annual Iranian Mathematics conference, 1393, سمنان,ایران.

2- "Norm estimates of the Alexander transforms for \alpha-spiral-like functions of order \rho", The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, 1392, مشهد,ایران.

3- "NORM ESTIMATES OF THE PRE-SCHWARZIAN DERIVATIVE FOR CERTAIN CLASSES OF UNIVALENT FUNCTIONS INVOLVING THE JUNG-KIM-SRIVASTAVA OPERATOR", The 18th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, 1388, تهران,ایران.

4- "ON A CERTAIN SUBCLASSES OF ANALYTIC FUNCTIONS DEFINED BY GENERALIZED SALAGEAN OPERATOR AND RUSCHEWEYH DERIVATIVE", The 20th Seminar on Mathematical analysis and Its Applications, 1391, مراغه,ایران.