• نام و نام خانوادگی
  • زهرا اوروجی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • z.orouji@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زهرا اوروجی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 80-84، ریاضی محض،تهران.

2-کارشناسی ارشد، 85-87، انالیز مختلط،ارومیه.

3-دکتری، 88-92، انالیز مختلط،ارومیه.
مقالات ژورنال (3)

1-رسول آقالاری و زهرا اوروجی, 2014, Norm Estimates of the Pre_Schwarzian Derivatives for \alpha _Spiral_Like Functions of Order \rho,Complex Analysis and Operator Theory.

2-زهرا اوروجی- رسول آقالاری و علی عبادیان, 2014, Connections of Linear Operators defined by Analytic Functions with ???? Spaces,The Journal of mathematics and computer science.

3-رسول آقالاری- علی عبادیان و زهرا اوروجی, 2012, CERTAIN PROPERTIES OF RATIONAL FUNCTIONS INVOLVING BESSEL FUNCTIONS,TAMKANG JOURNAL OF MATHEMATICS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1393, Coefficient Bounds and Neighborhood properties of some analytic functions,The 45th Annual Iranian Mathematics conference, سمنان,ایران.

2- 1392, Norm estimates of the Alexander transforms for \alpha-spiral-like functions of order \rho,The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, مشهد,ایران.

3- 1388, NORM ESTIMATES OF THE PRE-SCHWARZIAN DERIVATIVE FOR CERTAIN CLASSES OF UNIVALENT FUNCTIONS INVOLVING THE JUNG-KIM-SRIVASTAVA OPERATOR,The 18th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, تهران,ایران.

4- 1391, ON A CERTAIN SUBCLASSES OF ANALYTIC FUNCTIONS DEFINED BY GENERALIZED SALAGEAN OPERATOR AND RUSCHEWEYH DERIVATIVE,The 20th Seminar on Mathematical analysis and Its Applications, مراغه,ایران.