• نام و نام خانوادگی
  • سارا جلالی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سارا جلالی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-فرشته عزیزی فرد، سارا جلالی, 2012, Context and Humor in Teaching Language Functions,Theory and Practice in Language Studies (TPLS), 2,2.

2-سارا جلالی, 2012, The Effects of the Types of TOEFL (P and P vs. CBT) and Computer Anxiety Level on Iranian EFL Learners Performance on TOEFL,Sheikhbahaee EFL Journal, 1,1.

3-سارا جلالی، سید حاتم تمیمی سعد, 1392, Culture in ELT: A probe into Iranian EFL teachers perspective,International Journal of Research Studies in Language Learning, 3,3.

4-سارا جلالی، معصومه صمدی, 1392, Learning preferences of students attending and not attending language institutes,Journal of Language and Literature Education, 2,2.

5-سارا جلالی، مهسا اردبیلی, 1392, The perceptions of Iranian EFL learners towards computer-assisted language learning,International Journal of Research in Social Sciences, 3,3.

6-سارا جلالی، اکبر نیریز, 1391, Computer-based versus traditional L1 and L2 glosses,International Journal of Physical and Social Sciences.

7-سارا جلالی، معصومه دوستی, 1391, Vocabulary and Grammar Gain Through Computer Educational Games,GEMA Online Journal of Language Studies.

8- 1388, Theoretical and practical comparison of classical test theory and item-response theory,Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1- 1391, Burnout among Iranian EFL teachers,The 10th International TELLSI Conference, تهران,ایران.

2- 1391, CALL Technology In Iranian Context: The Effectiveness Of Computer Games In Elementary Learners’ Vocabulary And Grammar Gain,اولین همایش بین المللی بین رشته ای هنر، زبان و تکنولوژی, مشهد,ایران.

3- 1391, Computer Integration into EFL Classes: Iranian Pre-service Teachers Attitude,نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان, مشهد,ایران.

4- 1391, Computer-assisted language learning: Attitudes of Iranian EFL learners,The 3rd Black Sea ELT Conference, سامسون,ترکیه.

5- 1390, Computer-based versus traditional L1 and L2 glosses,6th Conference on Issues in English Language Teaching in Iran, تهران,ایران.

6- 1392, Follow-up moves in compliment IRF: A comparison between native and non-native speakers of English,کنفرانس ملی زبان، آموزش و ادبیات, ملایر,ایران.

7- 1391, Learners autonomy level and learning styles of Iranian male and female EFL learners: Relationships and differences,The 10th International TELLSI Conference, تهران,ایران.

8- 1391, Needs analysis for an EAP course in educational sciences,اولین کنفرانس مطالعات تخصصی زبان انگلیسی, تبریز,ایران.

9- 1392, Teachers’ attitudes towards teaching grammar in an EFL context,The Fourth International ELT Students Conference, آدانا,ترکیه.

10- 1390, The effect of contextualized language functions and using humor on learning language functions,The 9th International TELLSI Conference, ایلام,ایران.

11- 1390, The effect of email on improving EFL learners written communication and autonomy,(International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2011, دوبی,امارات-دوبی.

12- 1390, The investigation of Iranian EFL university teachers and students' preferences for different types of written feedback,(International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2011, دوبی,امارات-دوبی.
کتاب های چاپ شده (3)

1-سارا جلالی, 1391, An Introduction to Islamic Ideology, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-سارا جلالی, 1391, General English, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3-سارا جلالی, 1390, Item Response Theory and its Applications to Differential Item Functioning, Item Banking, and Computer Adaptive Testing in TEFL, ناشر معتبر خارجی,تالیف.