• نام و نام خانوادگی
  • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • a.esmaeili@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-منیره جعفری (دانشجو) ، حسن صدقی ، اصغر اسمعیلی, "The Investigation of the Weak Link Behavior in the Niobium (Nb)Doped Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O? Superconductor", J Supercond Nov Magn, 2013.

2-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی, "Excess-conductivity of Nd0.1Y0.9Ba2Cu3O7and Ca0.1Y0.9Ba2Cu3O7superconductors: A quantitative comparison between results of aliovalent and isovalent substitutions in Y-site", Journal of Alloys and Compounds, 2012.

3-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی؛ مهدی امنیت طلب؛ محمد طالبیان, "Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new Y-based Y3Ba5Cu8O18?x superconductor", THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 2011.

4-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی؛ میر مقصود گلزان؛ مهدی امنیت طلب, "The Normal State Properties of Y3Ba5Cu8?xZnxO18?? Superconductor in Bipolaron Model", Journal of Superconductivity and Novel Magnatism, 2011.
پایان نامه ها (7)

1-خديجه قليزاده, "آشكارسازي در هم تنيدگي نقطه كوانتومي ابررسانا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-مريم شيخي, "توليد و شبيه سازي كربن نانو تيوپهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-مريم حيدرزاده زنگلاني, "مدل سازي رشد نانو تيوبهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-رويا نوري, "بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Co با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-مهدي صادقي, "بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Ni و ZnO:Fe با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-آيدا ترابي, "بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:SnO2 با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-جلال قرباني فيروزسالاري, "بهينه سازي پروسه پخت ابررساناهاي پايه بيسموت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.