• نام و نام خانوادگی
  • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
  • a.esmaeili@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر اسمعیلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-منیره جعفری (دانشجو) ، حسن صدقی ، اصغر اسمعیلی, 2013, The Investigation of the Weak Link Behavior in the Niobium (Nb)Doped Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2Cu3O? Superconductor,J Supercond Nov Magn.

2-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی, 2012, Excess-conductivity of Nd0.1Y0.9Ba2Cu3O7and Ca0.1Y0.9Ba2Cu3O7superconductors: A quantitative comparison between results of aliovalent and isovalent substitutions in Y-site,Journal of Alloys and Compounds.

3-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی؛ مهدی امنیت طلب؛ محمد طالبیان, 2011, Fluctuation-induced conductivity and dimensionality in the new Y-based Y3Ba5Cu8O18?x superconductor,THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B.

4-اصغر اسمعیلی؛ حسن صدقی؛ میر مقصود گلزان؛ مهدی امنیت طلب, 2011, The Normal State Properties of Y3Ba5Cu8?xZnxO18?? Superconductor in Bipolaron Model,Journal of Superconductivity and Novel Magnatism.
پایان نامه ها (7)

1-خديجه قليزاده، 1392، آشكارسازي در هم تنيدگي نقطه كوانتومي ابررسانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مريم شيخي، 1392، توليد و شبيه سازي كربن نانو تيوپهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مريم حيدرزاده زنگلاني، 1393، مدل سازي رشد نانو تيوبهاي لوله اي به روش قوس الكتريكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رويا نوري، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Co با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مهدي صادقي، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:Ni و ZnO:Fe با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگرها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-آيدا ترابي، 1392، بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك ZnO:SnO2 با استفاده از بيضي نگاري و كاربرد آن در حسگره، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-جلال قرباني فيروزسالاري، 1391، بهينه سازي پروسه پخت ابررساناهاي پايه بيسموت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.