• نام و نام خانوادگی
  • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.asadi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد علی اسدی گلمانخانه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-محمدعلی اسدی گلمانخانه, "Multiple Points of Immersions of M6 R7", Acta Mathmatica Scientia, 2011.

2-محمدعلی اسدی گلمانخانه, "Double Point of self-transverse immersions of M2n Ran-5", The Mathematical Society Japan (ISI, 2010.

3- "Double Point Self-Transverse Immersions of M8k?R16k-4", Topology and its Applications, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "Cobordism Theory of Immersions and Multiple point Manifolds", چهارمین سمینار هندسه و توپولوژی کشور, 2006.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "منیفلدهای دو گانه", دانشگاه ارومیه, 1000.

2- "کدام غوطه وری .... دارای منیفلد دوگانه کوبوردیسم با منیفلد دولد .... است", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.
پایان نامه ها (21)

1-حسن بابايي صومعه دل, "جنبه هاي منيفلدي حدس نويكوف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-ندا مشايخي ميانجي, "ممانعت از وجود نگاشت هاي تا كردن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-عرفان الياسي, "يك نسخه ي پارامتري از قضيه بورساك -اولام", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-احمد نادري, "بررسي رسته لوسترنيك اشنايرلمن نسبت به كلاس كوهومولوژي حقيقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-مصطفي ساماني, "كلاف هاي مماسي مرتبه دو از منيفلد هاي با بعد نا متناهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-ليلا خيري سلطان احمدي, "افرازهاي توپولوژي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-ساحل جرايي, "ضرب ناوي در فضاي گراسمن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-روژين معماري, "شناوري حاصل ضرب منيفلدهاي با بعد پايين در R n", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-خديجه قاسمي, "بديهي سازي كلاسهاي استايفل ويتني كلافهاي برداري روي تعليق هاي مكرر منيفلدهاي دولد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-سولماز حاجيزاده ساعتلو, "شناسايي كلاسهاي كوهمولوژي همانند كلاسهاي اولر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-اكرم تيموري غرب, "قضيه بديهي ساز براي كلاسهاي مشخصه ي كلافهاي منيفلدي فرد- بعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-فاطمه شكرزاده, "توپولوژي رشته بندي هاي سطح مقطع دار و فضاهاي حلقوي آزاد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

13-نورمحمد اكوان پور, "لايه سازي روي منيفلدهاي باناخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

14-اكو اورامي, "مجمو عه هاي كراندار در گروه هاي توپولوژيك و شناوري ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-عليرضا بهشتي, "علامت يك منيفلد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-روح اله بيگ زاده, "دنباله هاي طيفي سر و برخي از كاربرد هاي ان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-ساناز منيري, "مانع هاي توپولوژيكي براي شناوريهاي كلآ متنافر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-جواد لطيفي زاده, "كلاسهاي هوموتوپي منظم از غوطوريهاي منيفلد هاي سه بعدي در فضاي پنج بعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-زينب رحيمي فيروز اباد, "توسيع پايدار از كلافهاي برداري روي فضاهاي تصويري حقيقي و كرانهاي براي اعداد شوارزنبرگر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-عباداله محمدي, "نقاط انطباق نگاشت هاي تاري روي S n -كلافها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-اميد اسماعيل دوخت, "پايداري برديسم و شناوري كره ها در منيفلدهاي 4-بعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.