بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (12)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • منیژه اسدپور قره قشلاق
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-فرصت مطالعاتي یک ساله، 2011-2012، در بخش کانی شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی گروه علوم زمین و محیط زیست،دانشگاه Ludwig-Maximilians ، مونیخ، آلمان .

2-دکتری، 1392، زمین شناسی/ پترولوژی،دانشگاه شهید بهشتی.

3-کارشناسی ارشد، 1379، زمین شناسی/پترولوژی،دانشگاه شهید بهشتی.

4-کارشناسی، 1374، زمین شناسی،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (12)

1-سحر پاشاپور، معصومه آهنگری، منیژه اسدپور، 1400، پترولوژی پترولوژی و ژئوشیمی آمفیبولیت‌های شمال باختر سلماس، شمال‌باختر ایران،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

2-رامین فتاحی، منیژه اسدپور، معصومه آهنگری، پذیرفته شده، سنگ¬نگاری، زمین¬شیمی و خاستگاه بازالت-های پلیوکواترنر غازان، شمال¬باختر ارومیه،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

3-منیژه اسدپور، ثریا هویس، 1400، شواهد صحرایی، سنگ­ شناختی و شیمی کانی­ های توده­ های نفوذی غنی در تیتانیم شمال ­باختر دریاچه ارومیه،مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران.

4-مهسا جمشیدنیا، منیژه اسدپور، معصومه آهنگری، 1400، کانی شناسی، ژئوشیمی و تعیین خاستگاه گنایس‌های نئوپروتروزوئیک قوشچی ( شمال ارومیه)،فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.

5-منیژه اسدپور، ثریا هویس ، 1399، پتروژنز پیکره های اسیدی قوشچی، بر اساس سن‌سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپی، شمال باختر ایران،فصلنامه علوم زمین، http://www.gsjournal.ir/article_120311.html.

6-آرزو چراغی، معصومه آهنگری،منیژه اسدپور ، 1399، شيمي كاني كلينوپيروكسن هاي موجود در بازالت هاي جنوب غرب خوي، شمال غرب ايران: تعيين محيط زمين ساختي و شرايط تشكيل سنگ هاي بازالتي،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، http://ijcm.ir/article-1-1474-fa.html.

7-منیژه اسدپور، ثریا هویس، 1397، بررسی ساختار درونی، شیمی کانی ها و منشاء اکسید Fe-Ti در توده نفوذی مافیک – الترامافیک لایه ای غازان – خانیک، شمال باختر ارومیه ،فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، http://www.gsjournal.ir/article_80138_ae78bbe636e3584a073519860d5e9117.pdf.

8-Manijeh Assadpoura، Soraya Heuss-Aßbichlerb، Mahdi Jafari Baric، 2017، Boron Contamination in the West of Lake Urmia، NW Iran، Caused by Hydrothermal Activities،Elsevier / هلند، http://www.gsjournal.ir/article_40688_08b843a3c51abda2064fd46a0e518016.pdf.

9-منیژه اسدپور، ثریا هویس، 1397، شواهد پی سنگ پان آفریقا در توده لویکوگرانیت قالقاچی (باختر دریاچه ارومیه) با استفاده از داده های سن سنجی U-Pb زیرکن ها و ژئوشیمی ایزتوپ های Sm-Nd و Rb-Sr سنگ کل،فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، http://www.gsjournal.ir/article_40688_08b843a3c51abda2064fd46a0e518016.pdf.

10-منيژه اسدپور، اسفندیار عباس نوین پور، رامین نیکروز، 1395، بررسی منشا زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در چشمه های ایسی سو، شمال ارومیه،سازمان زمین شناسی کشور، http://www.gsjournal.ir/article_40688_08b843a3c51abda2064fd46a0e518016.pdf.

11-منیژه اسدپور، ثریا هویس، سید محمد پورمعافی، 1392، شواهدی جدید از ماگماتیسم پرکامبرین و پالئوزوئیک در توده قره باغ، شمالغرب ایران،فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.

12-منیژه اسدپور، ثریا هویس، سید محمد پورمعافی، 1392، ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های مافیک-اولترامافیک غازان، شمال غرب ایران،فصلنامه پترولوژی، http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1-معصومه آهنگری، محمد حسینی کیا، منیژه اسدپور، 1400، بررسي شرايط تشكيل بافت اسفروليتي در ريوليت‌هاي شمال اروميه،چهلمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین.

2-هاله شکری، منیژه اسدپور، معصومه آهنگری، 1400، شواهد صحرایی و پتروگرافی میگماتیت زایی در شمال ارومیه،چهلمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین.

3-منیژه اسدپور، 1400، پتروگرافی و کانی شناسی الترامافیک های شمال باختر ورقه گنبد،چهلمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین.

4-منیژه اسدپور، 1400، نقش اختلاط ماگمايي و مولفه هاي پوسته اي در تشکیل گابرونوریت های قوشچی،چهلمین گردهمایی (همایش) ملی علوم زمین.

5-منیژه اسدپور، 1399، زمين شناسي و سنگ نگاري توده نفوذي ترشن، شمال باختر ايران،بيست و سومين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران.

6-منیژه اسدپور، 1399، مطالعه ريزساختارهاي آمفيبوليت هاي ممكان (شمال اروميه)،بيست و سومين همايش انجمن زمين‌شناسي ايران.

7-س. قلي پور، م. اسدپور، م. محجل، ف. مسعودي، 1394، شيمي كاني آمفيبول و تعيين فوگاسيته اكسيژن آمفيبوليت هاي شريف آباد بلارغو،سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين .

8-س. قلي پور، م. اسدپور، م. محجل، ف. مسعودي، 1394، تركيب پلاژيوكلازها و ترمومتري آمفيبوليت هاي شمال شرق سرو،سی چهارمين گردهمائي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين.

9-س. قلي پور، م. اسدپور، م. محجل، ف. مسعودي، 1394، تركيب پلاژيوكلازها و ترمومتري آمفيبوليت هاي شمال شرق سرو،چهارمين گردهمائي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين.

10-س. قلي پور، م. محجل، م. اسدپور، ف. مسعودي، 1393، بررسي ميكروسكوپي تغيير شكل سنگ هاي دگرگوني مافيك و الترا مافيك بهله (شمال اروميه)،سي و سومين گردهمايي علوم زمين سازمان زمين شناسي.

11-منیژه اسدپور، 1399، مطالعه ریز ساختارهای آمفیبولیت های ممکان (شمال ارومیه)،بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

12-منیژه اسدپور، 1399، زمین شناسی و سنگ نگاری توده نفوذی ترشن، شمال باختر ایران،بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

13-Donjá Aßbichler, Manijeh Asadpour, Soraya Heuss-Aßbichler, and Thomas Kunzmann, 2018, Rapid magma ascent recorded in trachytes and lamprophyres of Saray volcano, NW Iran,EGU General Assembly, Vienna, Austria .

14-Manijeh Asadpour, Soraya Heuss-Assbichler, Axel Gerdes, and Claudia Teschner, 2018, Gharebagh Intrusive Complex Evidence of Tethyan magmatic activity in NW Iran,EGU General Assembly, Vol. 20, EGU2018-8337, Vienna, Austria.

15-Manijeh Asadpour, 2018, Investigation structure and petrohgraphy of Ghazan-Khanik layered intrusion, Nw Urmia,36th National and the 3nd International Geosciences Congress, Tehran, Iran.

16-Manijeh Asadpour, 2018, Investigation mineral chemistry and origin of Fe-Ti oxide in Ghazan complex, Nw Urmia,36th National and the 3nd International Geosciences Congress, Tehran, Iran. .

17-Donjá Aßbichler, Manijeh Asadpour, Soraya Heuss-Aßbichler, and Thomas Kunzmann, 2016, Sequence of repetitive explosive and effusive eruption phases recorded in lavas and ejected bombs of Saray Volcano, NW Iran,2nd European Mineralogical Conference, Italian Society of Mineralogy and Petrology (SIMP).

18-Donjá Aßbichler, Manijeh Asadpour, Soraya Heuss-Aßbichler, and Thomas Kunzmann, 2016, Ba-rich sanidine megacrysts in trachytic rocks of Eslamy volcano, NW,EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union.

19-Manijeh Asadpour, Soraya Heuss and Seyed Mohammad Pourmafi, 1390, Geology and petrography of the tershin mafic-ultramafic intrusive rocks of sero area, nw iran,Joint Meeting DGK, DMG and ÖMG, Salzburg, Austria.

20-Manijeh Asadpour, Soraya Heuss, Axel Gerdes, and Seyed Mohammad Pourmafi , 2011, New age data for Neotethys Ocean opening in NW Iran by U-Pb dating of zircon,The third International symposiom of the International geosciences programme-Project 589, Thehran,Iran.

21-Manijeh Asadpour, 2011, Petrology of Mafic-Ultramafic Rocks in Northwest of Iran,Seminar Zur technischen Mineralogie, Munchen,Germany.

22-Donjá Aßbichler, Manijeh Asadpour, Soraya Heuss-Aßbichler, Thomas Kunzmann, 2016, Trachytic ejecta with Ba-rich sanidine megacrysts of Eslamy volcano, NW Iran,the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, Tehran,Iran.

23-منیژه اسدپور، 1379، بررسی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی سنگ های اولترابازی تا متوسط منطقه قره باغ - قوشچی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تبریز،ایران.

24-منیژه اسدپور، 1381، بررسی مسئله آلایش در سنگهای بازیکی منطقه قره باغ- قوشچی،ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، کرمان، ایران.

25-منيژه اسدپور قره قشلاق، سمیه قلی پور، محمد محجل، فریبرز مسعودی، 1393، بررسی میکروسکوپی تغییر شکل سنگ‌های دگرگونی مافیک و الترا مافیک بهله (شمال ارومیه)،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

26-منيژه اسدپور قره قشلاق، سید محمد پورمعافی، ثریا هویس، 1392، پتروگرافی و ژئوشیمی کمپلکس غازان، واقع در شمالغرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

27-منيژه اسدپور قره قشلاق، اسفندیار عباس نوین پور، رامین نیکروز، 1394، تاثیر عوامل زمین شناسی بر کیفیت منابع آب زیرحوضه دشت آغ زیارت در استان آذربایجانغربی،اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، اراک، ایران.

28-منیژه اسدپور، 1394، دگرشکلی پلاستیکی بلورهای الیوین در کومولاهای الترامافیکی شمال غرب زون سنندج – سیرجان (شمال ارومیه)،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

29-منیژه اسدپور، 1394، رابطه بین ترکیب سنگها و آلودگی زیست محیطی به عنصر بور در غرب دریاچه ارومیه،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران، ایران.

30-منيژه اسدپور قره قشلاق، ثریا هویس، سید محمد پورمعافی، 1392، سن و ژئوشیمی گابروهای قره باغ واقع در شمالغرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران، ایران.

31-منيژه اسدپور قره قشلاق، اسفندیار عباس نوین پور، رامین نیکروز، 1393، مطالعه زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در آبهای حنوب شرق دشت سلماس،همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران، ایران.

32-منيژه اسدپور قره قشلاق، اسفندیار عباس نوین پور، 1380، نحوه تشکیل دریاچه ارومیه و علل شوری آن،اولین همایش دریاچه ارومیه، ارومیه، ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-منیژه اسدپور، 1395، پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي آمفيبوليت هاي بهله (شمال اروميه)،طرح کوچک دانشگاهی (نوع دوم).

2-منیژه اسدپور، 1394، تعیین منشاء آلودگی به بور در آبهای زیرزمینی منطقه قره باغ و دشت سلماس و انتخاب راهکارهای مناسب و لازم،طرح‌های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از دانشگاه.
پایان نامه ها (12)

1-محمد حسینی کیا، 1400، پتروژنز و ژئوشیمی ریولیت های شمال ارومیه، شمال باختر ایران، دکتر معصومه آهنگری، دکتر منیژه اسدپور .

2-مصطفی حسن پور، 1400، پتروژنز و ژئوشیمی منیزیت پیرانشهر و سنگ های درونگیرآن (شمال باختر ایران)، دکتر منیژه اسدپور، دکتر معصومه آهنگری.

3-رامین فتاحی، 1398، پترولوژی و ژئوشیمی بازالت های غازان (شمال باختر ایران) ، دکتر منیژه اسدپور، دکتر معصومه آهنگری.

4-سحر پاشاپور محمدیار، 1398، پترولوژی و ژئوشیمی آمفیبولیت های شمال باحتر سلماس، شمال باختر ایران، دکتر معصومه آهنگری، دکتر منیژه اسدپور.

5-مجتبی الهامی فر، 1397، بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت نقده، نگرشی بر چشمه های آب معدنی شیخ معروف، دکتر عباس نوین پور، دکتر منیژه اسدپور.

6-مهسا جمشیدنیا، 1397، پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت گنایس های قره باغ (شمال غرب ایران)، دکتر منیژه اسدپور، دکتر معصومه آهنگری.

7-آرزو چراغی، 1397، پترولوژی و ژئوشیمی بازالت‌های جنوب‌غرب خوی، شمال‌غرب ایران، دکتر معصومه آهنگری، دکتر منیژه اسدپور.

8-سیده فهیمه موسوی، 1395، نقش سازندهای زمین شناسی در آنومالی عنصر بور در چشمه های آب گرم آغ زیارت (شمال غرب ایران)، دکتر حسین پیرخراطی، دکتر منیژه اسدپور.

9-رعنا برزگر، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي به عنصر بور در آبهاي زير زميني منطقه قره باغ و ارائه روشهاي كاهش و يا حذف اثرات آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-سميه اسماعيلي، 1393، ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي ولكانيك نيمه جنوبي جزيره اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

11-سميه قلي پور، 1394، پتروفابريك و پتروژنز سنگ‌هاي دگرگوني مافيك و الترامافيك منطقه بهله، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

12-اعظم رحمتي، 1394، پترولوژي وپتروفابريك توده هاي نفوذي دگرگون شده منطقه سيدان درشمال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (16)

1-.

2-دورسنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی در اکتشاف ذخایر معدنی، دکتری.

3-اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی، کارشناسی ارشد.

4-سنجش از دور زیست محیطی، کارشناسی ارشد.

5-مبانی زمین شیمی، کارشناسی.

6-زمین شناسی صحرایی، کارشناسی.

7-زمین شناسی نفت، کارشناسی.

8-سنجش از دور، کارشناسی.

9-آتشفشان شناسی، کارشناسی.

10-زمین شناسی زیر سطحی، کارشناسی.

11-آزمایشگاه سنگ شناسی دگرگونی، کارشناسی.

12-محیطهای رسوبی، کارشناسی.

13-رسوب شناسی، کارشناسی.

14-سنگ شناسی رسوبی، کارشناسی.

15-فتوژئولوژی، کارشناسی.

16-نقشه برداری، لیسانس.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1393، پژوهشگر نمونه استانی بخاطر کسب رتبه اول پروژه تحقیقاتی ،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.

2- 1394، کسب رتبه سوم کشوری در پروژه برگزیده جشنواره پژوهش وزارت نیرو برای پروژه: مطالعه و تعیین منشاء آلودگی به بور در آبهای منطقه قره باغ و دشت سلماس و اتخاذ راهکارهای مناسب و لازم.