• نام و نام خانوادگی
  • منیژه اسدپور قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • m.asadpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منیژه اسدپور قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-منیژه اسدپور قره قشلاق، سید محمد پورمعافی، 1392، ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های مافیک-اولترامافیک غازان، شمال غرب ایران،فصلنامه پترولوژی، 4،14.

2-منیژه اسدپور قره قشلاق، 1392، شواهدی جدید از ماگماتیسم پرکامبرین و پالئوزوئیک در توده قره باغ، شمالغرب ایران،فصلنامه علوم زمین.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1390, Geology and petrography of the tershin mafic-ultramafic intrusive rocks of sero area, nw iran,Joint Meeting DGK, DMG and ?MG, Salzburg,Austria.

2- 1393, New age data for Neotethys Ocean opening in NW Iran by U-Pb dating of zircon,The third International symposiom of the International geosciences programme-Project 589, Thehran,Iran.

3- 1391, Petrology of Mafic-Ultramafic Rocks in Northwest of Iran,Seminar Zur technischen Mineralogie, Munchen,Germany.

4- 1394, Trachytic ejecta with Ba-rich sanidine megacrysts of Eslamy volcano, NW Iran,the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, Tehran,Iran.

5- 1379، بررسی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی سنگ های اولترابازی تا متوسط منطقه قره باغ - قوشچی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تبریز،ایران.

6- 1381، بررسی مسئله آلایش در سنگهای بازیکی منطقه قره باغ- قوشچی،ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، کرمان،ایران.

7- 1393، بررسی میکروسکوپی تغییر شکل سنگ‌های دگرگونی مافیک و الترا مافیک بهله (شمال ارومیه)،سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین، تهران،ایران.

8- 1392، پتروگرافی و ژئوشیمی کمپلکس غازان، واقع در شمالغرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

9- 1394، تاثیر عوامل زمین شناسی بر کیفیت منابع آب زیرحوضه دشت آغ زیارت در استان آذربایجانغربی،اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، اراک،ایران.

10- 1394، دگرشکلی پلاستیکی بلورهای الیوین در کومولاهای الترامافیکی شمال غرب زون سنندج – سیرجان (شمال ارومیه)،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

11- 1394، رابطه بین ترکیب سنگها و آلودگی زیست محیطی به عنصر بور در غرب دریاچه ارومیه،سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، تهران،ایران.

12- 1392، سن و ژئوشیمی گابروهای قره باغ واقع در شمالغرب ایران،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

13- 1393، مطالعه زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در آبهای حنوب شرق دشت سلماس،همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، تهران،ایران.

14- 1380، نحوه تشکیل دریاچه ارومیه و علل شوری آن،اولین همایش دریاچه ارومیه، ارومیه،ایران.
پایان نامه ها (4)

1-رعنا برزگر، 1393، بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي به عنصر بور در آبهاي زير زميني منطقه قره باغ و ارائه روشهاي كاهش و يا حذف اثرات آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-سميه اسماعيلي، 1393، ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي ولكانيك نيمه جنوبي جزيره اسلامي، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

3-سميه قلي پور، 1394، پتروفابريك و پتروژنز سنگ‌هاي دگرگوني مافيك و الترامافيك منطقه بهله، پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه، استاد مشاوره.

4-اعظم رحمتي، 1394، پترولوژي وپتروفابريك توده هاي نفوذي دگرگون شده منطقه سيدان درشمال اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.