• نام و نام خانوادگی
  • منیژه اسدپور قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 • ایمیل
  • m.asadpour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منیژه اسدپور قره قشلاق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زمین شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1-منیژه اسدپور قره قشلاق، سید محمد پورمعافی, "ژئوشیمی، پترولوژی و تعیین سن توده های مافیک-اولترامافیک غازان، شمال غرب ایران", فصلنامه پترولوژی, 1392, 4,14.

2-منیژه اسدپور قره قشلاق, "شواهدی جدید از ماگماتیسم پرکامبرین و پالئوزوئیک در توده قره باغ، شمالغرب ایران", فصلنامه علوم زمین, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "Geology and petrography of the tershin mafic-ultramafic intrusive rocks of sero area, nw iran", Joint Meeting DGK, DMG and ?MG, 1390, Salzburg,Austria.

2- "New age data for Neotethys Ocean opening in NW Iran by U-Pb dating of zircon", The third International symposiom of the International geosciences programme-Project 589, 1393, Thehran,Iran.

3- "Petrology of Mafic-Ultramafic Rocks in Northwest of Iran", Seminar Zur technischen Mineralogie, 1391, Munchen,Germany.

4- "Trachytic ejecta with Ba-rich sanidine megacrysts of Eslamy volcano, NW Iran", the 34th National and the 2nd International Geosciences Congress, 1394, Tehran,Iran.

5- "بررسی سنگ شناختی و ژئوشیمیایی سنگ های اولترابازی تا متوسط منطقه قره باغ - قوشچی", چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1379, تبریز,ایران.

6- "بررسی مسئله آلایش در سنگهای بازیکی منطقه قره باغ- قوشچی", ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1381, کرمان,ایران.

7- "بررسی میکروسکوپی تغییر شکل سنگ‌های دگرگونی مافیک و الترا مافیک بهله (شمال ارومیه)", سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین, 1393, تهران,ایران.

8- "پتروگرافی و ژئوشیمی کمپلکس غازان، واقع در شمالغرب ایران", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

9- "تاثیر عوامل زمین شناسی بر کیفیت منابع آب زیرحوضه دشت آغ زیارت در استان آذربایجانغربی", اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار, 1394, اراک,ایران.

10- "دگرشکلی پلاستیکی بلورهای الیوین در کومولاهای الترامافیکی شمال غرب زون سنندج – سیرجان (شمال ارومیه)", سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

11- "رابطه بین ترکیب سنگها و آلودگی زیست محیطی به عنصر بور در غرب دریاچه ارومیه", سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین, 1394, تهران,ایران.

12- "سن و ژئوشیمی گابروهای قره باغ واقع در شمالغرب ایران", هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران, 1392, تهران,ایران.

13- "مطالعه زمین شناسی آلودگی به عنصر بور در آبهای حنوب شرق دشت سلماس", همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی, 1393, تهران,ایران.

14- "نحوه تشکیل دریاچه ارومیه و علل شوری آن", اولین همایش دریاچه ارومیه, 1380, ارومیه,ایران.
پایان نامه ها (4)

1-رعنا برزگر, "بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي به عنصر بور در آبهاي زير زميني منطقه قره باغ و ارائه روشهاي كاهش و يا حذف اثرات آن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

2-سميه اسماعيلي, "ژئوشيمي و پترولوژي سنگهاي ولكانيك نيمه جنوبي جزيره اسلامي", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1393, استاد مشاوره.

3-سميه قلي پور, "پتروفابريك و پتروژنز سنگ‌هاي دگرگوني مافيك و الترامافيك منطقه بهله", پایان نامه كارشناسي ارشد-خارج از دانشگاه, 1394, استاد مشاوره.

4-اعظم رحمتي, "پترولوژي وپتروفابريك توده هاي نفوذي دگرگون شده منطقه سيدان درشمال اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاوره.