• نام و نام خانوادگی
  • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • s.ostadbashi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (25)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید استادباشی کفاشی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-علی عبادیان - سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) سعید استادباشی و گونکیل پارک, "Approximation onthe reciprocal functional equation in several variables in matrix non- Archimedean random normed spaces", Advances in difference equations, 2015.

2-سعید استادباشی کفاشی و جعفر کاظمی, "Orthogonal stability of mixed type additive and cubic functional equations", Int. J. Nonlinear Anal. Appl, 2015.

3-علی عبادیان- سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) و سعید استادباشی کفاشی, "Higher - derivations in non- Archimedean random C *- algebras and Lie higher *- derivations in non- Archimedean rarandom Lie C^*- algebras", Acta universitastis Apulensis, 2015.

4-علی عبادیان- سمیه ذوالفقاری(دانشجوی دکتری) و سعید استادباشی کفاشی, "Nearly partial ternary cubic derivations on non- Archimedean random Banach ternary algebras", Acta universitatis Apulensis, 2015.

5-ذوالفقاری(دانشجوی دکتری)- عبادیان(استاد راهنما)-سعید استادباشی(استاد راهنما)- لا سن- اسحاقی, "A fixed point approach to the Hyers- Ulam stability of an AQ functional equation in probabilistic modular spaces", International Journal Nonlinear Analysis and Applications, 2013.

6-سعید استادباشی کفاشی- عباس نجاتی- مهسا سلیمانی نیا- ت. راسیاس, "A Pexider difference associated to a Pexider quartic functional equation in topological vector spaces", Involve, a journal of mathematices, 2013.

7-سعید استادباشی کفاشی, مجید اسحاقی و علی عبادیان وعلی جباری, "Automatic cotinuity of 3- homomorphisms on ternary Banach algebras", International jurnal of geometric methods in modern phisics, 2013.

8-سعید استادباشی کفاشی , l مهسا سلیمانی نیا و سورات محمود فخه, "Stability of quadratic functional equation in intuitionisticfuzzy normed spaces", Nonlinear functional analysis and applications, 2012.

9- "Approximate Generalized Jordan Derivations on Banach Modules", Nonlinear Functional Analysis and Applications, 2010.

10- "Compact Homomorphisms of Real Lipschitz Algebras", Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 2006.

11- "On the Real Group Algebras", far east J.math Sci(FJMS), 2005.

12- "Star Homomorphisms on Co(X, T )", Far East J. Math Sci(FJMS), 2004.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "پایداری معادلات تابعی درجه چهار", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.

2- "تعمیم تقریب مشتقهای جوردن روی مدولهای باناخ", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.

3- "مرکز سازهای دوبل روی فضاهای باناخ", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1389, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تقریبی از مشتق های جردن تعمیم یافته", دانشگاه ارومیه, 1389.
پایان نامه ها (25)

1-مهسا سليماني نيا, "همريختي ها روي فضاي توابع ليپ شيتس كوچك حقيقي مقدار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-هديه رستمي, "شناسايي مشتق ها و مشتق هاي ژوردن روي جبرهاي باناخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-پروانه صفري, "پايداري هايرز- اولام- راسياس معادلات ديفرانسيلي از مراتب مختلف", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-روناك جهانگيري, "مشتق ژوردن چپ روي حلقه ها و جبرهاي باناخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-شيرين ايواني, "عملگرهاي تفاضلي درجه دوم در فضاهاي lp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-رباب عبذالله پور, "پايداري معادله تابعي درجه دوم تعميم يافته در ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-جواد صدقي مقدم, "پايداري G- قاب پيوسته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-نسرين عباسي, "تقريب همريختي هاي دو طرفه و مشتق هاي دو طرفه روي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-رقيه اسدي, "پايداري هايرز - اولام راسياس براي معادلات تابعي n- متغييره", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-شاهرخ فرهاد آبادي, "پايداري يك معادله كشي ينسن تعميم يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-يلدا شفيعي, "توپولوژي نرم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-عذرا دلگشايي, "فضاي ايدهال ماكسيمال جبرهاي يكنواخت گويا و چند جمله اي هاي توسعه يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-سعيده فاضلي, "پايداري معادله ي تابعي جمعي پارامتري در فضاهاي شبه باناخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-رويا مرادي, "پايداري و ابر پايداري همريختي ها و مشتقات سه تايي روي شبه جبرهاي باناخ سه تايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-امير دانشجويي, " g-قاب ها و پايداري g- قابها در فضاهاي هيلبرت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-حسن آبشت(نيمه حضوري), "حل و پايداري معادلات تابعي تعميم يافته تركيبي درجه سوم و ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-بابك سلطان نزاد, "پايداري غير خطي در فضاهاي نرمدار تصادفي متنوع", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-عباس زيني, "نگاشتهاي جداكننده ي دو طرفه بين فضاهاي تابي ليپشيتس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-فرشاد پور الياس, "پايداري بر قابهاي توسعه يافته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-جواد صدقي مقدم, "پايداري G- قابهاي پيوسته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-سميرا زكي, "پيوستگي خودكار سه همريختي ها روي جبرهاي باناخ سه تايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

22-آديفه جعفر گندوكي, "قاب هاي تركيبي و g- قاب ها در فضاهاي باناخ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

23-مهسا مرادوردي, "معادلات مرتبط با فضاي ضرب داخلي در فضاي نرمدار L تصادفي غير ارشميدسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

24-وحيده رادفر, "تجزيه قابهاي ريس و موجكها در اجتماع متناهي از مجموعه هاي مستقل خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-سميه ذوالفقاري, "نزديك سازي معادلات تابعي روي فضاهاي رندم نا ارشميدسي و روي جبرهاي باناخ رندم نا ارشميدسي", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.