• نام و نام خانوادگی
  • حبیب اذانچیلر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • h.azanchiler@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (36)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب اذانچیلر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-حبیب اذانچیلر, "On Extension of Graphic Matroids", Lobocheveskii Journal of Mathematics, 2015.

2-حبیب اذانچیلر, "Gamma-Extension of Binary Matroids", ISRN Discretrde Mathematics, 2011.

3-حبیب اذانچیلر, "The Cocircuits of splitting matroids", Journal of the Indian Math.Soc, 2007.

4- "Extension of line-Splitting Operation from Graphs to Binary Matroids", Journal of Mathematical Sciences, 2006.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1- "Cocircuits of a Splitting Matroid", 36th Annual Iranian Mathematics Conference, 2005.

2- "Cocircuits of an Element Splitting Matroid", 37th Annual Iranian Mathematics Conference, 2006.

3- "Flats of an Element Splitting Matroid", 4th Iranian Geometry and Topology Seminar, 1385.

4- "On Extension of a Binary Matroid", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1389.

5- "on extention of graphic matroid", اولین همایش ریاضی و امار, 1392, ارومیه,ایران.

6- "On the Cardinality of Non-Isomorphic Matroids", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1389.

7- "ON THE CIRCUITS AND COCIRCUITS OF SPLITTING MATROIDS", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.

8- "On the Flats of Splitting Matroids", 38th Annual Iranian Mathematics Conference, 2007.

9- "On the Rank Functions of Splitting Matroids", 39th Annual Iranian Mathematics Conference, 2008.

10- "Some New Operations on Binary Matroids", International Symposium on Geometric Function Theory and Applications, 2007.

11- "the largest cliques and aplications", 5-امین کنفرانس ترکیبیات جبری...., 1390, کاشان,ایران.

12- "the minimal trellis for m-combined algebra.......", همایش ریاضی و امار, 1392, ارومیه,ایران.

13- "درامدی بر متروید های فازی و ......", 42-امین کنفرانس ریاضی ایران, 1390, رفسنجان,ایران.

14- "متروید های امیخته", بنجمین همایش ملی تخصصی ریاضی, 1391, شیراز,ایران.

15- "مترویدهای فازی ترانسورسال (TFM)", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, 1389.

16- "هم-دور های مترویدهای شکافته شده", اولین سمینار دانشجویان ریاضی, 1390, تبریز,ایران.

17- "همبندی مترویدهای قابدار", چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- "جبر وانالیز", 1386.

2- "هندسه تحلیلی", 1386.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "هم - دورهای مترویدهای شکافته شده", دانشگاه ارومیه, 1388, بنیادی.

2-حبیب اذانچیلر,اذانچیلر, "ارزیابی درونی گروه ریاضی", دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 1393.
پایان نامه ها (36)

1-امير شكري, "گراف هاي بايه اي مترويد هاي زوج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

2-ندا امان ابادي, "مينور هاي ممنوع براي مترويدهاي شكافته شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-فرزانه اميري, "خواص همبندي نهايي مترويد هاي اجتناب بذيز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

4-نگار ياوري, "حدس اشتراك دور - هم دور در مترويد هاي منظم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

5-سبيده حسيني, "يك اثبات كوتاه از نمايش بذيري مترويدها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-ايدا غني زاده, "مترويد هاي مسير مشبكه اي.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-مدينه شايان, "اميخته هايي از مترويد هاي نهايي...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-حسين يكاني, "نظريه تجزيه براي كگد هاي خطي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

9-معين بوربابا, "گراف بايه اي يگ مترويد دو رنگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-محمد فتاحي, "مترويدهاي تعيين شده توسط چند جمله اي تات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

11-متين كريمي, "مينور هاي حذف شده براي مترويدهاي جهارتايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سخي كوسلي, "همبندي مترويدهاي فازي.......", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-الناز غديري, "بايدار سازهاي كلاسي از مترويد هاي نمايش بذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-جمال مرادي, "مترويدهاي 3-همبند با محيط 6", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-سارا اسلاميان, "ابرصفحه هاي همبند در مترويد هاي دودويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-مسيب شفعيي, "تعيين بايه هاي يك مترويد.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-زينب قاسمي, "مترويد ها روي هندسه هاي محدب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-حامد حيدر نزاد, "قضيه هاي نوع اور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-فريناز بلوريان, "مترويد هاي با تكيه گاه....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

20-عليرضا بدلي, "كمر و همكمر يك مترويد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

21-فيض الهي, "مترويد هاي فازي....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-تقي دوست, "انقباض يك عضو از يك هم دور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

23-الهام ايماني, "بوشش هاي هم دور از مترويد هاي..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

24-عبدالعظيم بور, "مترويد هاي دودويي....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

25-امينه پورحسيني, "گردايه هاي كافي توصيفي از فلتها در مترويدها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

26-رعنا صادقي, "تجزيه هاي مترويدهاي گرافي-علامت دار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

27-انور سيدزاده, "مترويدهاي پرداخت شده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

28-سميه شيخ بيگلو, "نتايجي از عمل شكافتن در مترويدهاي دودويي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

29-خاطره كيالاشكي, "مينورهاي حذف شده براي مترويدهاي...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

30-نيره علي بور, "همبندي متناهي در مترويدهاي نامتناهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

31-ولي اريا منش, "ساختار h-بردار در يك مترويد...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

32-شيوا كاسبي, "مترويد هاي برداخت شده و كدهاي ريد مولر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

33-نسرين اسيابي, "توابع رتبه cg-مترويدهاي محض", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

34-ندا قهرمانزاده, "مترويد هاي به هم چسبيده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

35-محمد صادق لعلي ثاني, "توسيعي از مترويد با رتبه زير مدولاري.....", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

36-سيد ازاد حسيني, "مترويد هاي نامتناهي در گراف ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.