• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (15)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (15)

1-Mohammad Ali Abolfathi, 2022, ON THE STABILITY OF 2-DIMENSIONAL PEXIDER QUADRATIC FUNCTIONAL EQUATION IN NON-ARCHIMEDEAN SPACES ,journal of Mahani Mathematical Research Center, (Accepted), DOI:10.22103/JMMRC.2022.18746.1188..

2-Mohammad Ali Abolfathi, 2021, Nearly k-th Partial Ternary Cubic ∗-Derivations On Non-Archimedean L-Fuzzy C*-Ternary Algebras ,Sahand Communications in Mathematical Analysis, (Accepted), DOI:10.21130/SCMA.2021.543926.1026..

3-Mohammad Ali Abolfathi, 2021, New subclasses of Ozaka’s convex functions ,Int. J. Nonlinear Anal. Appl. , Accepted..

4-Javad shokri and Mohammad Ali Abolfathi, 2021, A Fixed Point Approach to Approximate Bi-Homomorphisms and Bi-Derivations in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces,Thai Journal of Mathematics, 19(4)1315-1328..

5-Mohammad Ali Abolfathi , 2021, Multi-cubic functional equations in Lipschitz spaces,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, doi:10.22075/IJNAA.2021.24215.2692..

6-Mohammad Ali Abolfathi and Oluwatosin Temitope Mewomo, 2021, Biflatness of Banach algebras modulo an ideal ,Mathematical Analysis and its Contemporary Applications , 3(2),68-74..

7-Mohammad Ali Abolfathi and Ali Ebadian, 2021, Approximate 2-dimensional Pexider Quadratic Functional Equations In Fuzzy Normed Spaces and Topological Vector Space,Applications and Applied Mathematics:An International Journal (AAM), 16(1),332-344..

8-Mohammad Ali Abolfathi and Ali Ebadian, 2020, The maximal ideal space of extended differentiable lipschitz algebra,Kyungpook Mathematical Journal, 60, 117-125.

9-Mohammad Ali Abolfathi-Ali Ebadian-Rasoul Aghalary-Choonkil Park-Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy ternary homomorphisms and fuzzy ternary derivations on fuzzy ternary Banach algebras,Journal of Computational Analysis and Applications.

10-Mohammad Ali Abolfathi- Ali Ebadian-Choonkil Park- Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy double derivations and fuzzy Lie -double derivations,Journal of Computational Analysis and Applications.

11-Mohammad Ali Abolfathi- Ali Ebadian-Rasoul Aghalary, 2014, A FIXED POINT APPROACH TO ALMOST TERNARY HOMOMORPHISMS AND TERNARY DERIVATIONS ASSOCIATED WITH THE ADDITIVE FUNCTIONAL EQUATION OF N-APOLLONIUS TYPE IN FUZZY TERNARY BANACH ALGEBRAS,Acta Universitatis Apulensis.

12-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, Non-Archimedean Intuitionistic Fuzzy Continuity of Dectic Mappings,The Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS).

13-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, On approximate dectic mappings in non-Archimedean spaces: a fixed point approach,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications..

14-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, Stability of mixed additive-quadratic Jensen type functional equation in non-Archimedean l-fuzzy normed spaces,ANNALI DELL UNIVERSITA DIFERRARA.

15-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2013, Approximation of homomorphisms and derivations of additive functional equation of n-Apollonius type in induced fuzzy Lie C -algebras,Journal of Advances in Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1-محمدعلی ابوالفتحی، 1400، Approximation of Pexiderized Jensen functional equation in non-Archimedean $\ell-$fuzzy normed spaces،نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربرد های آن، دانشگاه اهواز.

2-محمدعلی ابوالفتحی، 1400، PEXIDERIZED JENSEN TYPE FUNCTIONAL EQUATION IN TOPOLOGICAL SPACES،نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربرد های آن، دانشگاه اهواز.

3-محمدعلی ابوالفتحی، 1397، Aproximate 2-Dimensional Pexider Quadratic Functional Equations in Fuzzy Normed Spaces،بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربرد های آن، دانشگاه اراک.

4-محمدعلی ابوالفتحی، 1397، Fixed Point and Approximately Dectic Mappings in Modular Spaces،بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربرد های آن، دانشگاه اراک.

5-محمدعلی ابوالفتحی، 1394، Isomorphisms and derivations in Lie JC*-algebra via functional inequality ،دومین همایش ملی ریاضیات و کاربرد های آن.

6-محمدعلی ابوالفتحی، 1389، Maximal Ideal Space of Extended Rational Functional Algebras،چهل و یکمین کنفرانس ریاضی کشور، دانشگاه ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدعلی ابوالفتحی، - 2.علی عبادیان 30%، 1389، توسیع جبرهای لیپشیتس از توابع مشتق پذیر،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (3)

1-اسماعیل صلاحی، 1399، مطالعه اطلاعات تجمیع فازی تصویری بر اساس عملگر انیشتین و کاربرد آن در تصمیم گیری.

2-آسیه میر ابراهیم پور ، 1396، پایدلری معادلات تابعی مجموعه فازی مقدار.

3-محمد خدایاری، 1396، تقریب نقطه ثابت برای پایداری معادلات تابعی پنج تایی روی فضاهای مدولار.
دروس تدریس شده (9)

1-.

2-آمار مهندسی، کارشناسی ،از 1392.

3-ریاضیان 1و2و3، کارشناسی،از 1382.

4-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی،از 1382.

5-جبرهای باناخ ، دکتری،1397.

6-نظریه اندازه، کارشناسی،1394.

7-آنالیز ریاضی ، کارشناسی،از 1390.

8-آنالیز حقیقی، کارشناسی ارشد،از1394.

9-C*-algebras، دکتری،1398.