• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.abolfathi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمدعلی ابوالفتحی -علی عبادیان-رسول آقالاری-Choonkil Park-Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy ternary homomorphisms and fuzzy ternary derivations on fuzzy ternary Banach algebras,Journal of Computational Analysis and Applications.

2-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-Choonkil Park- Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy double derivations and fuzzy Lie -double derivations,Journal of Computational Analysis and Applications.

3-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, 2014, A FIXED POINT APPROACH TO ALMOST TERNARY HOMOMORPHISMS AND TERNARY DERIVATIONS ASSOCIATED WITH THE ADDITIVE FUNCTIONAL EQUATION OF N-APOLLONIUS TYPE IN FUZZY TERNARY BANACH ALGEBRAS,Acta Universitatis Apulensis.

4-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, 2014, Non-Archimedean Intuitionistic Fuzzy Continuity of Dectic Mappings,The Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS).

5-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, 2014, On approximate dectic mappings in non-Archimedean spaces: a fixed point approach,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications..

6-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, 2014, Stability of mixed additive-quadratic Jensen type functional equation in non-Archimedean l-fuzzy normed spaces,ANNALI DELL UNIVERSITA DIFERRARA.

7-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, 2013, Approximation of homomorphisms and derivations of additive functional equation of n-Apollonius type in induced fuzzy Lie C -algebras,Journal of Advances in Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1389, Maximal Ideal Space of Extended Rational Functional Algebras,41 امین کنفرانس ریاضی کشور, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدعلی ابوالفتحی، - 2.علی عبادیان 30%، 1389، توسیع جبرهای لیپشیتس از توابع مشتق پذیر،دانشگاه ارومیه.