• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-Mohammad Ali Abolfathi and Ali Ebadian, 2018, The maximal ideal space of extended differentiable lipschitz algebra,Kyungpook Mathematical Journal, accepted.

2-Mohammad Ali Abolfathi-Ali Ebadian-Rasoul Aghalary-Choonkil Park-Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy ternary homomorphisms and fuzzy ternary derivations on fuzzy ternary Banach algebras,Journal of Computational Analysis and Applications.

3-Mohammad Ali Abolfathi- Ali Ebadian-Choonkil Park- Dong Yun Shin, 2015, Approximate fuzzy double derivations and fuzzy Lie -double derivations,Journal of Computational Analysis and Applications.

4-Mohammad Ali Abolfathi- Ali Ebadian-Rasoul Aghalary, 2014, A FIXED POINT APPROACH TO ALMOST TERNARY HOMOMORPHISMS AND TERNARY DERIVATIONS ASSOCIATED WITH THE ADDITIVE FUNCTIONAL EQUATION OF N-APOLLONIUS TYPE IN FUZZY TERNARY BANACH ALGEBRAS,Acta Universitatis Apulensis.

5-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, Non-Archimedean Intuitionistic Fuzzy Continuity of Dectic Mappings,The Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS).

6-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, On approximate dectic mappings in non-Archimedean spaces: a fixed point approach,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications..

7-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2014, Stability of mixed additive-quadratic Jensen type functional equation in non-Archimedean l-fuzzy normed spaces,ANNALI DELL UNIVERSITA DIFERRARA.

8-Mohammad Abolfathi -Ali Ebadian -Rasoul Aghalary, 2013, Approximation of homomorphisms and derivations of additive functional equation of n-Apollonius type in induced fuzzy Lie C -algebras,Journal of Advances in Mathematics.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-محمدعلی ابوالفتحی، 1397، Aproximate 2-Dimensional Pexider Quadratic Functional Equations in Fuzzy Normed Spaces،دانشگاه اراک، 24-30.

2-محمدعلی ابوالفتحی، 1397، Fixed Point and Approximately Dectic Mappings in Modular Spaces،دانشگاه اراک.

3-محمدعلی ابوالفتحی، 1394، Isomorphisms and derivations in Lie JC*-algebra via functional inequality ،دومین همایش ملی ریاضیات و کاربرد های آن.

4-محمدعلی ابوالفتحی، 1389، Maximal Ideal Space of Extended Rational Functional Algebras،41 امین کنفرانس ریاضی کشور، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدعلی ابوالفتحی، - 2.علی عبادیان 30%، 1389، توسیع جبرهای لیپشیتس از توابع مشتق پذیر،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (2)

1-آسیه میر ابراهیم پور ، 1396، پایدلری معادلات تابعی مجموعه فازی مقدار، دکتر سعید استاد باشی - دکتر محمد علی ابوالفتحی.

2-محمد خدایاری، 1396، تقریب نقطه ثابت برای پایداری معادلات تابعی پنج تایی روی فضاهای مدولار.
دروس تدریس شده (9)

1-.

2-آمار مهندسی، کارشناسی ،از 1392.

3-ریاضیان 1و2و3، کارشناسی،از 1382.

4-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی،از 1382.

5-جبرهای باناخ ، دکتری،1397.

6-نظریه اندازه، کارشناسی،1394.

7-آنالیز ریاضی ، کارشناسی،از 1390.

8-آنالیز حقیقی، کارشناسی ارشد،از1394.

9-آنالیز تابعی، کارشناسی ارشد،1396.