• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
  • m.abolfathi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدعلی ابوالفتحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-محمدعلی ابوالفتحی -علی عبادیان-رسول آقالاری-Choonkil Park-Dong Yun Shin, "Approximate fuzzy ternary homomorphisms and fuzzy ternary derivations on fuzzy ternary Banach algebras", Journal of Computational Analysis and Applications, 2015.

2-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-Choonkil Park- Dong Yun Shin, "Approximate fuzzy double derivations and fuzzy Lie -double derivations", Journal of Computational Analysis and Applications, 2015.

3-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, "A FIXED POINT APPROACH TO ALMOST TERNARY HOMOMORPHISMS AND TERNARY DERIVATIONS ASSOCIATED WITH THE ADDITIVE FUNCTIONAL EQUATION OF N-APOLLONIUS TYPE IN FUZZY TERNARY BANACH ALGEBRAS", Acta Universitatis Apulensis, 2014.

4-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, "Non-Archimedean Intuitionistic Fuzzy Continuity of Dectic Mappings", The Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS), 2014.

5-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, "On approximate dectic mappings in non-Archimedean spaces: a fixed point approach", International Journal of Nonlinear Analysis and Applications., 2014.

6-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, "Stability of mixed additive-quadratic Jensen type functional equation in non-Archimedean l-fuzzy normed spaces", ANNALI DELL UNIVERSITA DIFERRARA, 2014.

7-محمدعلی ابوالفتحی-علی عبادیان-رسول آقالاری, "Approximation of homomorphisms and derivations of additive functional equation of n-Apollonius type in induced fuzzy Lie C -algebras", Journal of Advances in Mathematics, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "Maximal Ideal Space of Extended Rational Functional Algebras", 41 امین کنفرانس ریاضی کشور, 1389, ارومیه,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدعلی ابوالفتحی, - 2.علی عبادیان 30%, "توسیع جبرهای لیپشیتس از توابع مشتق پذیر", دانشگاه ارومیه, 1389.