• نام و نام خانوادگی
  • سعید نفیسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • s.nafissi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید نفیسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1- "Study the Effect of High and Low Frequencies Pulsed Square Electromagnetic Fields on the logarithmic Growth of the E.coli", International Journal of Microbiological Research, 2012.

2- "Comparative and Mixture Effect of Cynodon Dactylon, Electromagnetic Filed and Insulin On Diabetic Mouse", Balkan Med J, 2012.

3- "Acute Effect of P.E.Ms Resulting from Significant Frequencies of High and Low Triangular Waves on WBC", Global Veterineria, 2010.

4- "Influence of EMFs 2 Square Wave with Low Frequency on Serum ALT and AST Levels and Histochemistry of Hepatocytes Glycogen", Global Veterinary, 2010.

5- "The Effects of Whole Body Explosure to Extremely Low Frequency Triangular Puls EMFs on Serum Lipids in Rabbit with Normal Diet", Iranian Journal of Diabet and Lipid Disorders, 2010.

6- "اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس کم و متوسط بر رفتار استرس رت", مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 1388.

7- "اثر میدان مغناطیسی بر علایم رفتار سندرم محرومیت از مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی", مجله پزشکی ایران, 1388.

8- "بررسی اثر کشندگی اشعه گاما برEscherichia coli(در آب های راکد)", مجله علوم دامپزشکی ایران, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "بررسي تواناي ايجاد فلجي حاصل از كنه توسط كنه آرگاس پرسيكوس در طيور", چهارمين سمپوزيوم ملي بهداشت و بيماري هاي طيور, 1386.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سعید نفیسی, "الکترومغناطیس در هیستوشیمی", 1385, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سعید نفیسی, - 2.رحیم حب نقی 25%, "مطالعه اثرات میدانهای الکترومغناطیس پالس دار مربعی و مثلثی فرکانس پایین بر ذخیره گلیکوژن قلب در خرگوش", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-سعید نفیسی, "دستگاه شستشوی گلیکوژن کبد و کاهش قند خون با پالس مربعی", دانشگاه اروميه, 1385.
پایان نامه ها (2)

1-محمد باصري ازغندي, "مطالعه تاثيرات ماده 2و6 دي نيتروآنيلين (ترفلان) بر الكتروكارديوگرافي قلب و هموگلوبين خون در موش رت", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

2-هاجر اسدلو, "مطالعه تاثيرات ماده 2و6 دي نيتروآنيلين (تري فلورالين) بر تابلوي خوني و ميزان كلسيم خون در موش رت", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.