• نام و نام خانوادگی
  • غلامرضا نجفی تازه کند قاطرچی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • gh.najafi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پایان نامه ها (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • غلامرضا نجفی تازه کند قاطرچی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (32)

1- "Protection against Cyclosporine-Induced Reprotoxicity by Satureja khuzestanicaEssential Oil in Male Rats", International Journal of Fertility and Sterility, 2016.

2- "Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study", Bulletin of Emergency and Trauma, 2015.

3- "Effect of Leptin on In VitroNuclear Maturation and Apoptosis of Buffalo (Bubalus bubalis) Oocyte", International Journal of Fertility and Sterility, 2014.

4- "Protective Effect of Royal Jelly on In Vitro Fertilization (IVF) in Male Mice Treated with Oxymethalone", Cell Journal (Yakhteh), 2014.

5- "The effect of pyridaben pesticide on the DNA integrity of sperm and early in vitro embryonic development in mice", Iranian Journal of Reproductive medicine, 2013.

6- "Protective effect of royal jelly on the sperm parameters and testosterone level and lipid peroxidation in adult mice treated with oxymetholone", Avicenna Journal of Phytomedicine, 2013.

7- "Protective Effect of Ethyl Pyruvate on Epididymal Sperm Characteristics ,Oxidative Stress and Testestrone Level in Methotrexate Treated Mice", Journal of reproduction and infertility, 2013.

8- "The in vitro effect of leptin on semen quality of water buffalo (Bubalus bubalis) bulls", Veterinary Research Forum, 2013.

9- "Histological study of hepatopancreas in Hi Fin Pangasius (Pangasius sanitwongsei)", African Journal of Biotechnology, 2011.

10- "Macrostructure of the Cranial Cervical Ganglion in the River Buffalo (Bubalus Bubalis)", veterinary research forum, 2011.

11- "Compensatory ovarian changes, mast cell distribution and luminal structure changes following unilateral ovariectomy in rats", Iranian Journal of Veterinary Research, 2010.

12- "Histological and anatomical study of the White Rooster: testis, epididymis and ductus deferens", International Journal of Veterinary Research, 2010.

13- "Study of the Mast Cells Distribution and Heterogeneity in Experimentally Induced Cystic Ovaries in Rats", The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 2010.

14- "The Effect of Chronic Exposure with Imidacloprid Insecticide on Fertility in Mature Male Rats", International Journal of Fertility and Sterility, 2010.

15- "اثر سم دیازینون بر روی بافت بیضه در موش بالغ رت: مطالعه هیستوپاتولوژی", مجله پزشکی ارومیه, 2010.

16- "Ethanol Induced Histological and Histochemical Changes Testis, Sperm DNA Damage, Chromatin Integrity and Sperm Abnormality in the Experimental Model: Rat Model", Yakhteh Medical Journal, 2009.

17- "THE EFFECT OF LIGATION OF THE OVARIAN ARTERY ON OVARIAN FOLLICULAR FUNCTION IN RATS", INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH (INT JVR), 2009.

18- "Macro anatomical investigations of the cranial cervicalganglion of the sheep", Iranian Journal of Veterinary Research, 2009.

19- "The Effect of Ligation of Right Ovarian Artery on Ovarian Follicular Function and PCOS Generation in Rats", Journal of Animal and Veterinary Advences, 2008.

20- "The Topographical anatomy,Blood and Nerve Supply of the Carotid Body in the Cattle (1-3 Years Old )", Journal of Animal and Veterinary Advences, 2008.

21- "Protective Effect of Selenium-enriched Saccharomyces cerevisiae Cell Wall on In Vitro Fertilization in Adult Male Rats under Chronic Immobilization Stress", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1394.

22- "The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Achillea millefolium on Sperm Parameters and Apoptotic Changes in Cyclophosphamide Treated Mice", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1394.

23- "اثر حفاظتی روغن جوانه گندم بر اختلالات هورمون های جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان با کاربا مازپین در موش های ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول", مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا, 1394.

24- "اثر محافظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ", مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, 1394.

25- "تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی گیاه سداب بر تعداد و قطر انواع فولیکولهای تخمدانی در موش سوری", مجله پزشکی ارومیه, 1394.

26- "Therapeutic Effects of Licorice Extract on In vitro Maturation and In vitro Fertilization in Mice Model of Polycystic Ovary Syndrome", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1394.

27- "اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1393.

28- "تاثیر استرس بی حرکتی مزمن و ژل رویال بر میزان هورمون های استروئیدی، کورتیزول و تغییرات بافتی رحم در موش سوری ماده", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1393.

29- "بررسی بیوشیمیایی و هیستولوژیک اثر حفاظتی ژل رویال براسترس اکسیداتیو ناشی از بلئومایسین در پانکراس موش های صحرایی نر", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1392.

30- "A Preliminary anatomical study on carotid body of the macoee sheep", Veterinary Research Forum, 1391.

31- "تأثیر جایگزینی آنتیبیوتیک محرک رشد با اسیدهای آلی برتغییرات بافتی رودة کوچک، عملکردوخصوصیات لاشة جوجه های گوشتی", نشریه پژوهشهای علوم دامی, 1391.

32- "مطالعه مقایسه ای آناتومیکی و هیستومورفومتری سینوس کاروتید و شریان کاروتید مشترک در گاومیش نر و ماده بالغ آذربایجانی", مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران), 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "A histological study of the pyloric caeca in Acipenser fish", 2th international congress on aquatic animal health managment and disease, 2010, tehran,iran.

2- "a morphological and histological study of distriburion and heterogeneity of mast cell in Iranian native white rooster reproductive system", 2nd Internatinal veterinary poultry congress, 1388, تهران,ايران.

3- "Effects of Ethyl alcohol on in vitro fertilization (IVF) in adult male mice", Abstracts of the 3rd International and 18th national congress of iranian society for reproductive medicine, 1391, تبريز,ايران.

4- "Effects of Ltrazine on in vitro fertilization (IVF) and sperm DNA damage in adult male rats", Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, 1391, تبريز,ايران.

5- "Histoanatomical Study of the Pyloric Caeca in Acipensor fish", 2st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, 2010, تهران,ايران.

6- "histological and anatomical study of the Iranian native white rooster reproductive system; testis, epididymis, and ductus deference", 2nd Internatinal veterinary poultry congress, 2010, تهران,ايران.

7- "Histological and Histo-Morohological Study of the effect of Gly-phosate Compound on Testes, Sperm-Mortality and Histological Defficiency in mature male rats", first international congress on veterinary Pharmacology and pharmacological sciences, 2008, تهران,ايران.

8- "histological investigation of the Imidacloprid compound on the testes in mature Rats", سمينار سراسري سم شناسي و مسموميت هاي ايران, 1388, تهران,ايران.

9- "Histological investigation of the imidacloprid compound on the testes tissue in mature rats", 10th iranian congress toxicology and poisoning, 2009, tehran,iran.

10- "Histological study oh hepatopancreas in hi fin pangasius(Pangasius pangasius)", 1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, 2009, تهران,ايران.

11- "Microanatomical Study of the Spleen in Beluga(Huso huso(", 1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, 2009, تهران,ايران.

12- "Microscopic structure of the hepatopancreas in iridescent shark cat fish(Pangasius hypophthalmus)", 1st international congress on aquatic animal heelth managemen and diseases, 2009, تهران,ايران.

13- "Protective effect of hawthorn extract on cyclosporineA -induced damagei n male mice", Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, 1391, تبريز,ايران.

14- "Protective Effect of Selenium on Diazinon Induced sperm DNA damage and decrease of sperm count, sperm viability and velocity", Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, 1391, تبريز,ايران.

15- "Pyridaden effects on DNA integrity of sperm cells and early embryonic development in mous", Abstracts of the 3 rd international and 18 th national congress of Iranian society for reproductive medicine, 1391, تبريز,ايران.

16- "بررسي بافت شناسي سلولهاي خوني در بلدرچين ژاپني", دومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي غرب كشور, 1386, سنندج,ايران.

17- "مطالعه بافت شناسي غده تيروئيد در سگ بومي آذربايجان غربي", پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1387, تهران,ايران.

18- "مطالعه ساختار بافت شناسي قسمت مياني روده در فيل ماهي يك ساله(Huso huso)", اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي, 1388, تهران,ايران.

19- "مطالعه ساختار بافت شناسي كبد در فيل ماهي (Huso huso) يك ساله", اولين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي, 1388, تهران,ايران.

20- "مطالعه ماكروسكوپيك كيسه هاي هوايي در كبوتر بالغ", پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران, 1387, تهران,ايران.
پایان نامه ها (15)

1-الهام قنبري, "مطالعه اثر ژل رويال بر پارامترهاي توليد مثلي در موش صحرايي نر ديابتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

2-زهرا اكبري زاده, "مطالعه تاثير عصاره گياهي مرزه و بومادران بر روي تغييرات هيستوشيميايي بيضه و توان باروري (IVF) در موش رت نر بالغ كه با داروي سانتيمون (سيكلوسپورين) درمان شده اند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-الهام آتشفراز, "مطالعه اثر اتيل پيروات و عصاره هيدروالكلي كنگر فرنگي بر روي سيستم توليد مثلي و توان باروري آزمايشگاهي در موش هاي سوري نر كه با متوتروكسات تيمار شده اند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-امير خاكي, "تاثير لپتين بر بلوغ آزمايشگاهي و آپوپتوز اووسيت بعد از انجماد بلوري و كيفيت مني تازه و منجمد يخ گشايي شده گاوميش رودخانه اي", پایان نامه دكترا, 1391, استاد مشاوره.

5-ندا خلف خاني, "اثر تغذيه از دانه كامل آفتابگردان بر مورفولوري دستگاه گوارش و برخي از فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-فرانك ايلخاني, "تاثير سطوح مختلف كاسني و مرزه بر فراسنجه هاي خوني و مورفولوژي دستگاه گوارش در جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-زهرا آرمند, "مطالعه تاثير عصاره دانه انگور سياه و عصاره زالزالك بر روي تغييرات هيستوشيمي بيضه و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) در موش رت نر درمان شده با داروي سيكلوسپورين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

8-حميد رضا پير دهقان, "مطالعه اثر تجويز حاد داروي سفتري اكسون(Ceftriaxone) بر روي تغييرات بافتي و هيستوشيميايي بيضه و غدد ضميمه جنسي در موش سوري", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1391, استاد راهنما.

9-مرتضي سيد آبادي, "مطالعه اثر داروي سفترياكسون(ceftriaxone) بر روي كيفيت ،آسيب DNA و بررسي توان باروري آزمايشگاهي(IVF) اسپرم در موش سفيد آزمايشگاهي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1391, استاد راهنما.

10-حامد حسن زاده, "مطالعه آناتومي و هيستومورفومتري جسم كاروتيد Carotid body در گوسفند ماكويي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

11-حسام الدين حسن زاده, "مطالعه ساختار اناتوميكي و هيستومورفومتري عقده عصبي گردني قدامي)Cranial cervical ganglion ) در بزهاي بالغ", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

12-كيومرث نوري, "تاثير كروم متيونين روي عملكرد رشد، متابوليت هاي خون و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

13-علي اصغر شعباني, "مطالعه تاثير تركيبات اسيدهاي آلي با هدف جايگزيني با آنتي بيوتيك محرك رشد بر روي عملكرد و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

14-سعيد علي حسين مسلك, "مطالعه آناتومي و هيستومورفومتري روده كوچك در جوجه شتر مرغ هاي كمتر از يك ماه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

15-مجتبي بابازاده, "مطالعه اثر سم كلر پيريفوسChlorpriphus بر روي بافت بيضه و اسپرماتوزوئيد در موش رت بالغ", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1389, استاد راهنما.