• نام و نام خانوادگی
  • مسعود مهام
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
  • m.maham@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پروژه های تحقیقاتی (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود مهام
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1- "The application of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in medicinal plants, inhibits castor oil-induced diarrhea in rats", Pharm Biol, 2015.

2- "Cardiovascular effects of Adonis aestivalis in anesthetized sheep", Veterinary Research Forum, 2014.

3- "Antinociceptive effect of the essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus)", Pharm Biol, 2014; 52(2): 208–212, 2014, 52,2.

4- "Evaluation of Pulegone on Transit Time and Castor-Oil Induced Diarrhea in Rat", Pharmaceutical sciences, 2013.

5- "Chemical Composition and Antinociceptive Effect of the Essential Oil of Dracocephalum moldavica L.", Pharmaceutical sciences, 2013, 18,4.

6- "بررسی اثر مهاری اسانس زیره کوهی ( Bunium persicum Boiss ) بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک", مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1393.

7- "بررسی تاثیر تجویز وریدی عصاره پره گردو بر تغییرات فشار خون و سطح رنین و آلدسترون", مجله پزشکی ارومیه, 1392, 24,1.

8- "ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد کنه ای عصاره کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد ریپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم", فصلنامه گیاهان دارویی, 1390, 11,8.

9- "ریتم قلبی اسب ترکمن (سکایی)", مجله تحقیقات دامپزشکی ایران, 1382.

10- "تظاهرات الکتروکاردیوگرافیک مسمومیت تجربی با دیگوکسین در سگ", مجله علوم دارویی دانشکده داروسازی تبریز, 1382.

11- "ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1382.

12- "نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزونوتیک گاوها در منطقه ارومیه", مجله دامپزشکی دانشگاه تهران, 1379.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- "Antinociceptive activites of Galium aparine L.", 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference, 2008.

2- "اثرات كارديوتوكسيك ساپونين گل ماهور در سگ", همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي, 1393, تهران,ايران.

3- "اثرات هيستوپاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) در گوساله", پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1386.

4- "اثرات هيستوپاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه گل ماهور Verbascum در گوساله ها", سومين همايش گياهان دارويي, 1386.

5- "استخراج آلكالوئيدهاي زبان در قفا (Consolida Orientalis) و بررسي اثرات دارويي و سمي آنها در موش سوري", همايش علمي گياهان دارويي و عسل, 1384.

6- "استخراج ساپونين هاي گل ماهور و بررسي اثرات سمي آن در موش رت", چهارمين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران, 1384.

7- "اولين گزارش مسموميت با جاشير در گوسفند", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1384.

8- "بررسي اثر ضد كنه اي عصاره دو گياه كانسوليدا و آدونيس برتخم و نوزاد ريپي سفالوس بورسا", دومين همايش ملي كنه, 1388, سمنان,ايران.

9- "بررسي اثرات ضد درد اسانس بادرشبي (Dracocephalum moldavica)", همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران, 1388, تهران,ايران.

10- "بررسي اثرات ضددرد و ضدتشنج عرق بيدمشك (Salix aegyptiaca)", همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران, 1388, تهران,ايران.

11- "بررسي اثرات هيستوپاتولوژيكي مصرف عصاره هيدروالكلي آدونيس در بافتهاي مختلف خرگوش", همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران, 1388, تهران,ايران.

12- "بررسي تغييرات برخي از مواد معدني و آنزيم ها در سرم گاوهاي از پا افتاده روستاهاي اطراف ارومیه ", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1384.

13- "بررسي وجود آلكالوئيدهاي پيروليزيديني در گياهان مرتعي شهرستان اروميه", چهارمين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران, 1384.

14- "شناسايي گياهان نوروتوكسيك در مراتع شهرستان اروميه", سومين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران, 1381.

15- "گزارش راديوگرافي دو مورد ريكتز در بره", چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران, 1384.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "شناسایی گیاهان سمی مراتع ارومیه و حومه (و تهیه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سایت اینترنت گیاهان سمی)", دانشگاه ارومیه, 1382.

2- "بررسی تغییرات برخی از مواد معدنی و آنزیمها در سرم گاوهای از پا افتاده روستاهای اطراف ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1384.

3-مسعود مهام, - 2.فرشید صراف زاده رضائی 30%, "بررسی تظاهرات قلبی تجویز عصاره آدونیس در گوسفند", دانشگاه ارومیه, 1387.

4-مسعود مهام, - 2.رحیم حب نقی - 3.پیمان نجفی مقدم 25%, "بررسی اثرات سمی گیاه ورباسکوم در ماهی کپور", دانشگاه ارومیه, 1385.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-مسعود مهام, "دستگاه حمام بافتی 4 کاناله (ساخته شده در پایان نامه دوره دکترای آقای دکتر جلیل زاده)", دانشگاه اروميه, 1388, اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-مهدي فتاحي, "بررسي اثرات پروفيلاكتيك و درماني عصاره هيدروالكلي سير در مسموميت با گياه خرزهره در گوسفند", پایان نامه دكترا, 1392, استاد راهنما.

2-امين ممقاني, "بررسي اثرات زنجبيل و سير بر روي حركات شكمبه و نگاري گوسفند", پایان نامه دكترا, 1392, استاد راهنما.

3-دكتر قادر جليل زاده امين, "بررسي اثرات عصاره هاي نعناع، ترخون و زيره سياه بر روي پاسخ انقباضي عضلات صاف شكمبه و شيردان گوسفند در خارج از بدن", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.