• نام و نام خانوادگی
  • کریم جباری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
  • k.jabbary@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کریم جباری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با تاکید بر حفظ سلامت روان و کنترل ذهن", پیشگیری از اعتیاد و آسیب شناسی مواد مخدر, 1393, ارومیه,ایران.

2- "مناسبات رفتاری زندگی زناشویی در قرآن کریم بر پایه آیه 187 سوره بقره", همایش ملی قرآن پژوهی و طب, 1391, ارومیه,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-کریم جباری, "روانشناسی سلامت", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.