• نام و نام خانوادگی
  • ابوالفضل غنی ئی زارچ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالفضل غنی ئی زارچ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2016, Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage,poultry science.

2-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2016, Palmitoleate enhances quality of rooster semen duringchilled storage,Animal Reproduction Science.

3-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2014, Geographical and seasonal variation in antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses in Iran,European Journal of Experimental Biology.

4-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2014, Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran,International Journal of Basic Sciences and Applied Research.

5-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2014, ASPERGILLOSIS OUTBREAKS IN OSTRICH FLOCKS OF EASTERN IRAN DURING 2010–2012,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine.

6-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2014, Evaluation of B1 and Lasota vaccines for hyperimmunization of breeder flocks in production phase,International Journal of Basic Sciences and Applied Research.

7-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2014, Sequence analysis of the VP1 gene in three very virulent infectious Iranian bursal disease virus strains,Iranian Journal of Veterinary Research.

8-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2013, Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran,Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine.

9-ابوالفضل غنی ئی زارچ, 2012, Detection of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of Iran,Journal of Animal and Poultry Sciences.

10-ابوالفضل غنی ئی زارچ، 1390، شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی احتمال حضور ویروس های بازآرایی شده،مجله تحقیقات دامپزشکی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1393، 6 سال بررسی تغییر مقاومت میکروبی باکتریایی اکولای جدا شده از پرندگان شهر ارومیه، تهدیدی برای سلامت جامعه انسانی،بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال، ساری،ایران.

2- 1392, A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

3- 1392, A survey of alimentaryparasitic infestation in ostrich flocks ofNorth and Northwest of Iran,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

4- 1392, Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses from poultry farms in North and Northwest of Iran,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

5- 1394, determination of calcium and phosphorus concentratino in the seminal plasma and their relation ships with semen characteristics in rooster,پنجمین کنگره دامپزشکی طیور ایران, تهران,ایران.

6- 1394, effect of rooster semen enrichment with oleic on the quality of semen during the in vivo storage,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

7- 1390, identification of reassortant infectious bursal disease viruses by rt-pcr of vp1 and vp2 genes in iran,3rd international veterinary poultry congress, تهران,ایران.

8- 1392, Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهراان,ایران.

9- 1392, Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

10- 1394, Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

11- 1392, Seroprevalence of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of North-West of Iran,چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

12- 1394، ارزیابی استفاده از کوکسیدیواستاتها در مقایسه با عدم مصرف آن، بوسیله تعیین OPG بستر جهت کنترل بیماری کوکسیدیوز،نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

13- 1391، آیا گیاهان ترانس ژنیک می توانند معضلات واکسیناسیون در صنعت طیور را برطرف نمایند؟،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

14- 1391، بررسی حساسیت ضدمیکروبی جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان سقز نسبت به 20 عامل ضدمیکروبی،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

15- 1394، بررسی فراوانی ژن مقاومت به تتراسیکلین tetA در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه،پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، تهران،ایران.

16- 1394، بررسی فراوانی ژن مقاومت به سولفانامید sul1 در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه،پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، تهران،ایران.

17- 1391، بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی نیوکاسل در گله های گوشتی شهرستان ارومیه،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

18- 1394، جستجوی مولکولی مایکوپلاسما گالی سپتیکم در جوجه های یک هفته ای گوشتی،پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور، تهران،ایران.

19- 1391، روش جدید تولید تمی فلو داروی ضدویروسی موثر در درمان آنفلوآنزای پرندگان،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.

20- 1391، مروری بر علل بروز پرولاپس کلواک در شترمرغ های زیر 3 ماه و روش های رایج درمانی این عارضه،دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران، قم،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ابوالفضل غنی ئی زارچ، 1393، خون شناسی و سلول شناسی پرندگان و حیوانات غیر معمول (اگزوتیک) بیمار، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پایان نامه ها (7)

1-فرشاد سلطاني، 1394، بررسي ميزان شيوع مايكوپلاسما گالي سپتيكم در مرغان گوشتي شهرستان اروميه به روش PCR، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-سينا مجاور رستمي، 1394، بررسي فراواني ژن مقاومت به سولفاناميد sul1 در جدايه هاي اشرشياكلي از جوجه هاي گوشتي شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-حامد ميرزايي راد، 1394، اثر اسيد پالميتولئيك بر كيفيت مني و فعاليت آنتي اكسيداني پلاسماي مني خروس در شرايط آزمايشگاه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-سيد سجاد بابايي مرزنگو، 1394، بررسي غلظت املاح كلسيم منيزيم و فسفر در پلاسماي مني و ارتباط آن با برخي خصوصيات اسپرم در خروس، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-علي مرادشندي، 1392، بررسي تيتر سرمي زمان كشتار بيماري آنفلوانزا در گله هاي گوشتي شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

6-مجتبي سالي كنده، 1392، بررسي ارتباط رژيم دارويي ضدانگل با ميزان آلودگي هاي انگلي دستگاه گوارش شترمرغ در شمال ايران، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-نگار محمدزاده، 1392، بررسي ميزان تيتر سرمي زمان كشتار ويروس نيوكاسل در گله هاي گوشتي شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.