• نام و نام خانوادگی
  • ابوالفضل غنی ئی زارچ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • a.ghaniei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابوالفضل غنی ئی زارچ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage", poultry science, 2016.

2-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Palmitoleate enhances quality of rooster semen duringchilled storage", Animal Reproduction Science, 2016.

3-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Geographical and seasonal variation in antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses in Iran", European Journal of Experimental Biology, 2014.

4-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran", International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 2014.

5-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "ASPERGILLOSIS OUTBREAKS IN OSTRICH FLOCKS OF EASTERN IRAN DURING 2010–2012", Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2014.

6-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Evaluation of B1 and Lasota vaccines for hyperimmunization of breeder flocks in production phase", International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 2014.

7-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Sequence analysis of the VP1 gene in three very virulent infectious Iranian bursal disease virus strains", Iranian Journal of Veterinary Research, 2014.

8-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Seroprevalence of avian influenza (H9N2) in broiler chickens in Northwest of Iran", Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2013.

9-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "Detection of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of Iran", Journal of Animal and Poultry Sciences, 2012.

10-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی احتمال حضور ویروس های بازآرایی شده", مجله تحقیقات دامپزشکی, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "6 سال بررسی تغییر مقاومت میکروبی باکتریایی اکولای جدا شده از پرندگان شهر ارومیه، تهدیدی برای سلامت جامعه انسانی", بیماری های عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال, 1393, ساری,ایران.

2- "A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهران,ایران.

3- "A survey of alimentaryparasitic infestation in ostrich flocks ofNorth and Northwest of Iran", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهران,ایران.

4- "Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from broiler chicken carcasses from poultry farms in North and Northwest of Iran", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهران,ایران.

5- "determination of calcium and phosphorus concentratino in the seminal plasma and their relation ships with semen characteristics in rooster", پنجمین کنگره دامپزشکی طیور ایران, 1394, تهران,ایران.

6- "effect of rooster semen enrichment with oleic on the quality of semen during the in vivo storage", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

7- "identification of reassortant infectious bursal disease viruses by rt-pcr of vp1 and vp2 genes in iran", 3rd international veterinary poultry congress, 1390, تهران,ایران.

8- "Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهراان,ایران.

9- "Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهران,ایران.

10- "Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

11- "Seroprevalence of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of North-West of Iran", چهارمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1392, تهران,ایران.

12- "ارزیابی استفاده از کوکسیدیواستاتها در مقایسه با عدم مصرف آن، بوسیله تعیین OPG بستر جهت کنترل بیماری کوکسیدیوز", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

13- "آیا گیاهان ترانس ژنیک می توانند معضلات واکسیناسیون در صنعت طیور را برطرف نمایند؟", دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, قم,ایران.

14- "بررسی حساسیت ضدمیکروبی جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان سقز نسبت به 20 عامل ضدمیکروبی", دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, قم,ایران.

15- "بررسی فراوانی ژن مقاومت به تتراسیکلین tetA در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

16- "بررسی فراوانی ژن مقاومت به سولفانامید sul1 در جدایه های اشرشیاکلی از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

17- "بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی نیوکاسل در گله های گوشتی شهرستان ارومیه", دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, قم,ایران.

18- "جستجوی مولکولی مایکوپلاسما گالی سپتیکم در جوجه های یک هفته ای گوشتی", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

19- "روش جدید تولید تمی فلو داروی ضدویروسی موثر در درمان آنفلوآنزای پرندگان", دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, قم,ایران.

20- "مروری بر علل بروز پرولاپس کلواک در شترمرغ های زیر 3 ماه و روش های رایج درمانی این عارضه", دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران, 1391, قم,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ابوالفضل غنی ئی زارچ, "خون شناسی و سلول شناسی پرندگان و حیوانات غیر معمول (اگزوتیک) بیمار", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پایان نامه ها (7)

1-فرشاد سلطاني, "بررسي ميزان شيوع مايكوپلاسما گالي سپتيكم در مرغان گوشتي شهرستان اروميه به روش PCR", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنما.

2-سينا مجاور رستمي, "بررسي فراواني ژن مقاومت به سولفاناميد sul1 در جدايه هاي اشرشياكلي از جوجه هاي گوشتي شهرستان اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنما.

3-حامد ميرزايي راد, "اثر اسيد پالميتولئيك بر كيفيت مني و فعاليت آنتي اكسيداني پلاسماي مني خروس در شرايط آزمايشگاه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنما.

4-سيد سجاد بابايي مرزنگو, "بررسي غلظت املاح كلسيم منيزيم و فسفر در پلاسماي مني و ارتباط آن با برخي خصوصيات اسپرم در خروس", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنما.

5-علي مرادشندي, "بررسي تيتر سرمي زمان كشتار بيماري آنفلوانزا در گله هاي گوشتي شهرستان اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

6-مجتبي سالي كنده, "بررسي ارتباط رژيم دارويي ضدانگل با ميزان آلودگي هاي انگلي دستگاه گوارش شترمرغ در شمال ايران", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

7-نگار محمدزاده, "بررسي ميزان تيتر سرمي زمان كشتار ويروس نيوكاسل در گله هاي گوشتي شهرستان اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.