• نام و نام خانوادگی
  • شهروز جاویدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • sh.javidi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
کتاب های چاپ شده (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهروز جاویدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-شهروز جاویدی, "The Impact of Indirect Coded Vs. Non-Coded Feedback on Iranian Acedemic EFL Learners Writing Accuracy", Iternational Journal of Recent Scientific Research, 2012, 1,3.

2-شهروز جاویدی, "the relationship between language learning strategies and thinking styles of Iranian EFL learners", International Journal of Research Studies in Language Learning, 2012, 1,1.

3-شهروز جاویدی, "شناخت اهداف و تحلیل نیازها در تهیه برنامه درسی آموزش زبان دوم", زبانشناس, 1392.

4-شهروز جاویدی, "Review of English Grammar", Iranian Journal of language Teaching Research, 2016.

5-شهروز جاویدی, "Reflective teaching and teacher development", Iranian Journal of language Teaching Research, 2015.
کتاب های چاپ شده (2)

1-شهروز جاویدی, "تجدید چاپ کتاب 640اصطلاح ضروری در جملات کلیدی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.

2-شهروز جاویدی, "640اصطلاح ضرورری در جملات کلیدی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تجدید چاپ.