• نام و نام خانوادگی
  • امیر عرفان پرست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • a.erfanparast@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر عرفان پرست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، مینا طاعتی، میلاد دباغی, 2015, Role of the thalamic submedius nucleus histamine H1 and H2 and opioid receptors in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats,Naunyn-Schmiedeberg s Arch Pharmacol.

2-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد, 2015, Effects of intracortical microinjection of vitamin B12 on penicillin-induced epileptiform activity in rats,Acta Neurobiol Exp.

3-امیر عرفان پرست, 2014, Effects of crocin and safranal, saffron constituents, on the formalin-induced orofacial pain in rats,avicenna journal of phytomedicine.

4-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدنفرد، امیرعباس فرشید، شیرین معروفی، شراره کاظمی شجاعی، سیامک عصری رضایی، شهرام جوادی، مینا طاعتی، میلاد دباغی, 2013, Effects of safranal, a constituent of saffron, and vitamin E on nervefunctions and histopathology following crush injury of sciatic nerve in rats,Phytomedicine.

5-امیر عرفان پرست، منا اسکورت، اسماعیل تمدنفرد،شیرین معروفی، شراره کاظمی شجاعی، میلاد دباغی، مینا طاعتی, 2013, Systemic and Local Peripheral Injections of VitaminB 12 Suppressed Orofacial Nociception Induced byFormalin in Rats,Drug Research.

6-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، امیر عباس فرشید، کریم اقدامی، فرزاد صمدی, 2013, Comparison of the effects of crocin, safranal and diclofenac on local inflammationand inflammatory pain responses induced carrageenan in rats,pharmacological reports.

7-امیر عرفان پرست اسماعیل تمدنفرد عماد خلیل زاده, 2012, Effect of pilocarpine on the formalin-induced orofacial pain in rats,Veterinary Research Forum.

8-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدنفرد، امیر عباس فرشید، عماد خلیل زاده, 2011, Interaction between histamine and morphine at the level of the hippocampus in the formalin induced orofacial pain in rats,pharmacological reports.

9-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدنفرد، امیر عباس فرشید، عماد خلیل زاده, 2010, Antinociceptive Effect of Morphine Microinjections into the Dorsal Hippocampus in the Formalin-Induced Orofacial Pain in Rats,Veterinary Research Forum.

10-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدنفرد، امیر عباس فرشید، عماد خلیل زاده, 2009, Effect of microinjection of histamine into the dorsal hippocampus on the orofacial formalin-induced pain in rats,European Journal of Pharmacology.

11-امیر عرفان پرست, 1394, The effects of crocin and safranal on the yawning induced by intracerebroventricular injection of histamine in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

12-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، مینا طاعتی، میلاد دباغی, 1392, Role of opioid system in verapamil-induced antinociception in a rat model of orofacial pain,veterinary research Forum.

13-امیر عرفان پرست اسماعیل تمدن فرد ، امیر عباس فرشید ، عماد خلیل زاده ، صونا سید نژاد، 1390، اثر تزریق داخل هیپوکامپی هیستامین و تیوپرامید بر درد تونیک ناحیه دهانی - صورتی در موش صحرایی،مجله پزشکی ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1392, Safranal suppressed orofacial formalin indced pain in rats,بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران, ارومیه,ایران.

2- 1392, Systemic injection of vitamin B12 suppressed orofacial nociception induced by formalin in rats,بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

3- 1391، اثر دیکلوفناک روی درد فرمالینی اروفاسیال در موش های صحرایی،یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

4- 1391، اثر ویتامین C در فراخوانی ماست سل های پنجه پا متعاقب تزریق کف پایی فرمالی و هیستامین در موش های صحرایی،یازدهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، تهران،ایران.

5- 1390، نقش گیرنده های H3 هیستامین در سطح هیپوکامپ موش های صحرایی در درد التهابی ناحیه اروفاسیال،یازدهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی مطالعه درد در ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-امیر عرفان پرست، - 2.اسماعیل تمدن فرد 50%، 1393، اثرات کروسین و سافرانال (ترکیبات فعال زعفران) بر درد فرمالینی اروفاسیال در موش های صحرایی: نقش سیستم های اپیوئیدی و سیکلواکسی ژناز،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (5)

1-شقايق نعمتي، 1394، اثر تززريق داخل هيپوكامپي ويتامين B12 بر پاسخ درد ناشي از فرمالين در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-الهه محمدي، 1394، اثر سافرانال بر هيپرگليسمي ناشي از كتامين-گزيلازين در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-مينا طاعتي، 1393، نقش گيرنده H1 هيستامين در هسته ساب مديال تالاموس بر پاسخ درد ناشي از تزريق زير جلدي فرمالين به لب بالا، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-ميلاد دباغي، 1393، اثر تزريق ديما پريت و رانيتيدين (اگونيست و انتاگونيست گيرنده H2 هيستامين به داخل هسته ساب مديال تالاموس بر در فرماليني اروفاسيال، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-منا اسكورت، 1392، اثر تزريقات جداگانه و توام ويتامين B12 و ديكلوفناك بر پاسخ درد التهابي ناحيه دهاني صورتي در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.