• نام و نام خانوادگی
  • عادل صابری وند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • a.saberivand@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عادل صابری وند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-V. Kasimanickam, R. Kasimanickam, A. Arangasamy, A. Saberivand, J.S. Stevenson, J.P. Kastelic, "Association between mRNA abundance of functional sperm function proteins and fertility of Holstein bulls", Theriogenology, 2012.

2-Masume Yousofi, Adel Saberivand, Lora A. Becker, Isaac Karimi, "The Effects of Cannabis sativa L. Seed (Hemp Seed) on Reproductive and Neurobehavioral End Points in Rats", Developmental Psychobiology, 2011.

3- "Parentage verification and identity test of Ghezel sheep using microsatellite markers", African Journal of Biotechnology, 2011.

4-Adel Saberivand, Arash Javanmard and Marryam Safdari, "Parentage verification and identity test of Ghezel sheep using microsatillate markers", African Journal of Biotechnology, 2011.

5-A. Saberivand, I. Karimi, L.A. Becker, A. Moghaddam, S. Azizi-Mahmoodjigh, M. Yousefi and S. Zavareh, "The effects of cannabis sativa l. seed (hempseed) in the ovariectomized rat model of menopause", Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 2010.

6-Z. Jabbarzadeh1, M. Khosh-khui, H. Salehi2 and A. Saberivand, "Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic diversity analysis of rose species", African Journal of Biotechnology, 2010.

7-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-Khui, Hassan Salehi, and Adel Saberivand, "Phylogenetic Relationships among Seven Old Rose Species Grown in Iran Revealed by ISSR Markers", Horticulture. Environment and Biotechnology, 2010.

8-Adel Saberivand, Ghodratollah Mohammadi, Arash Javanmard, "Genetic variation of ten microsatellite loci in Makui sheep of Iran", Veterinary Research Communications, 2010.

9- "Comparison of Different Vitrification Procedures on Developmental Competence of Mouse Germinal Vesicle Oocytes in the Presence or Absence of Cumulus Cells", International Journal of Fertility and Sterillity, 2009.

10- "The Effect of Progesterone on the In Vitro Maturation and Developmental Competence of Mouse Germinal Vesicle Oocytes", International Journal of Fertility and Sterillity, 2009.

11- "An Abattoir Survey of Acquired Reproductive Tract Abnormalities of Ewes in Northwest of Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz, 2006.

12-قدرت الله محمدی، عادل صابری وند, "روشی اصلاح شده برای استخراج DNA از خون کامل حیوانات اهلی برای آزمایش PCR", مجله دامپزشکی ایران, 1391.

13- "مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریز ماهواره ای پیوسته به ژن دوقلوزایی FecB در گوسفندان قزل ایرانی", مجله دامپزشکی ایران, 1386.

14- "ارتباط بین مقادیر گلوکز، کلسترول و پروژسترون خون در زمان تلقیح مصنوعی و باروری در گاوهای شیری", پژوهش و سازندگی, 1380.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- "Effects of Dietary Supplementation of Black Seed (Nigella sativa L.) on Serum Profiles and Semen Parameters in Male Rat", The 15th AAAP Animal Science Congress, 1391, Bangkok,Thailand.

2- "Microsatellite Genotyping of Sheep to Determine Host Resistance to Intestinal Parasites", World Vet Congress, 1999, Lyon, France.

3- "Participation of Veterinarians in a Genetic Typing Service for Disease Resistance in Sheep", Fourth International Congress for Sheep Veterinarians, 1997, Armidale, New South Wales, Australia.

4- "Phenotypic and Genotypic Indicators in Sheep Op Host Resistance to Internal Parasites", World Buiatrics Congress, 2000, Punta del Este, Uruguay.

5- "Phenotypic and Genotypic Indicators of Resistance to Internal Parasites in Goats", World Vet Congress, 1999, Lyon, France.

6- "Segregation of MHC-DRB Genes after Embryo Transfer in Sheep, Relationship to Host Resistance to Intestinal Parasites", World Vet Congress, 1999, Lyon, France.

7- "Study of MHC-DQA1 Gene Polymorphism in Gezel Breed of Sheep", The 15th AAAP Animal Science Congress, 1391, Bangkok,Thailand.

8- "اثر تجویز GnRH در میزان سوپراوولاسیون با هورمون PMSG در میش", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

9- "ارتباط نشانگرهای ریزماهواره ای با اندازه دور کیسه بیضه در گوسفند نژاد قزل", پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1386.

10- "بررسی ماکروسکوپیک اختلالات دستگاه تناسلی خارجی گوسفند نر", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

11- "روشی جدید برای استخراج DNA از خون کامل گوسفند", اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی, 1385.

12- "غلظت های کلسترول و تری گلیسیریدهای مایع فولیکولی در ارتباط با اندازه فولیکولها در تخمدان گوسفند ماده", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

13- "کاربردهای بیوتکنولوژی در تولید منابع غذایی با منشاء دامی و بهداشت جهانی", سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, 1382.

14- "گزارش درمانگاهی پارگی رباط معلقه پستان در گوسفند تازه زایمان کرده", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

15- "مطالعه چند شکلی ژن S1? کازئین در گوسفند نژاد قزل با استفاده از تکنیک PCR-RFLP", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

16- "مطالعه چند شکلی ژن پرولاکتین در گاومیشهای رودخانه ای آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

17- "مطالعه مقایسه ای روشهای لاپاروتومی و لاپاروسکوپی انتقال جنین گوسفند و میزان آبستنی", سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1380.

18- "نگاهی به تولیدمثل و ازدیاد گوزن با تکنیکهای مصنوعی تولیدمثل در دنیا و امکان استعمال آن در گوزن زرد ایرانی", اولین همایش دریاچه ارومیه، قابلیتها و نقش آن در توسعه, 1380.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "بررسی کشتارگاهی دستگاه تولید مثل میش و بز ذبح شده در شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1383, کاربردی.

2- "بررسی اثر تغذیه با شاهدانه Cannabis Sativa L بر پروفایل هورمونی و لیپوپروتئینی سرم در موش رت اواریکتومی شده", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

3- "اثرات تغذیه با سیاه دانه بر پارامترهای منی و پروفیل هورمونی موش صحرایی", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

4- "مطالعه آللهای ژن دوقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل با استفاده از نشانگرهای مولکولی", دانشگاه ارومیه, 1386.