• نام و نام خانوادگی
  • رسول شهروز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجاب در یک خانواده فرهنگی در شهر ارومیه به دنیا آمدم. مادرم خانه دار و پدرم معلم ابتدایی بود. دوره ابتدایی و دبیرستان را در مدارس دولتی ارومیه به پایان رساندم. در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شدم. ترم اول تحصیل دانشگاهی ما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مصادف شد و در بهمن ماه همان سال برای ترم اول ثبت نام نمودیم و در اواخر سال 58، دانشگاه مجدداً برای انقلاب فرهنگی تعطیل گردید. در مدت تعطیلات انقلاب فرهنگی در کمیته دامپزشکی جهاد سازندگی و جهاد دانشگاهی مشغول کار بودم و در سال 61 به دلیل کمبود امکانات دانشگاه ارومیه جهت ادامه تحصیل به دانشگاه تهران اعزام شدیم و در سال 65 فارغ التحصیل شده و در همان سال در دانشگاه ارومیه استخدام شدم.

سوابق تحصیلی:

دكتراي حرفه اي DVM از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران سال 1365 رشته دامپزشکی حرفه ای

دکترای تخصصی DVSc از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه سال 1374 رشته علوم تشریحی دامپزشکی

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: نگرشی بر گذشته پنج ساله سقط جنین گاوی در اطراف تهران

عنوان رساله دكتري : مطالعه مورفولوژيكي و هيستوشيميايي تغییرات آندومتر رحم گوسفند ماکویی در مراحل مختلف سيكل استروس ودر طول فصول مختلف سال

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (53)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رسول شهروز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجاب در یک خانواده فرهنگی در شهر ارومیه به دنیا آمدم. مادرم خانه دار و پدرم معلم ابتدایی بود. دوره ابتدایی و دبیرستان را در مدارس دولتی ارومیه به پایان رساندم. در سال 1357 در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه پذیرفته شدم. ترم اول تحصیل دانشگاهی ما با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مصادف شد و در بهمن ماه همان سال برای ترم اول ثبت نام نمودیم و در اواخر سال 58، دانشگاه مجدداً برای انقلاب فرهنگی تعطیل گردید. در مدت تعطیلات انقلاب فرهنگی در کمیته دامپزشکی جهاد سازندگی و جهاد دانشگاهی مشغول کار بودم و در سال 61 به دلیل کمبود امکانات دانشگاه ارومیه جهت ادامه تحصیل به دانشگاه تهران اعزام شدیم و در سال 65 فارغ التحصیل شده و در همان سال در دانشگاه ارومیه استخدام شدم.

سوابق تحصیلی:

دكتراي حرفه اي DVM از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران سال 1365 رشته دامپزشکی حرفه ای

دکترای تخصصی DVSc از دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه سال 1374 رشته علوم تشریحی دامپزشکی

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: نگرشی بر گذشته پنج ساله سقط جنین گاوی در اطراف تهران

عنوان رساله دكتري : مطالعه مورفولوژيكي و هيستوشيميايي تغییرات آندومتر رحم گوسفند ماکویی در مراحل مختلف سيكل استروس ودر طول فصول مختلف سال

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (53)

1-Ramin Jahangirfard, Ali Shalizar-Jalali*, Rasoul Shahrooz, Gholamreza Najafi, Aram Minas, 2019, Anatomical and cytohistological study of the pituitary gland in adult turkey,Veterinary Research Forum, 10 (2) 159 - 163.

2-فاطمه آقائی بوراشان 1، رسول شهروز 1*، عباس احمدی 1، رامین مظاهری خامنه 2، مهدی ایمانی، پاییز 97، مطالعه هیستومورفومتری اثر درمانی پلاسمای غنی از پلاکت بر آسیب ناشی از پیچش-واپیچش بیضه موش سفید کوچک آزمایشگاهی،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال هشتم | شماره 3 صفحات 881-889.

3-Pegah Parhizkar1, Rahim MohammadP*,Rasou/ Shahroozz, Vahid MohammadP , 2019, Effects of Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) on Ischemia-Reperfusion Injury in Rat Ovaries: Histological and Biochemical Assessments ,Bull Emerg Trauma , 7(1):35-40.

4-Anahita Ghorbani, Rahim Mohammadi, Rasoul Shahrooz, 2019, Effect of Local Transplantation of Bone Marrow Derived Mast Cells (BMMCs) Combined with Chitosan Biofilm on Excisional and Incisional Wound Healing: A Novel Preliminary Animal Study on Lamb,IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SURGERY, 14(1) Serial No: 30 PP 34-43.

5-حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز*، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، بهار 1398، ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر روند رشد جنینهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی )سوری( درمان شده با بوسولفان،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال نهم شماره 1 صفحات 1314-1323.

6-حمیدرضا حسن زاده خانمیری، رسول شهروز، شاپور حسن زاده، غلامرضا نجفی، مهر ماه 1398، مطالعه اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری و رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی درموش های سفید کوچک آزمایشگاهی تحت درمان با بوسولفان،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره بیست و هفت، شماره چهارم صفحات 35-46.

7-Saeede Amani, Rasoul Shahrooz, Esmaeil Mortaz, Rahim Hobbenaghi, Rahim Mohammadi, Ali Baradar Khoshfetrat, 2019, Histomorphometric and immunohistochemical evaluation of angiogenesis in ischemia by tissue engineering in rats: Role of mast cells,Veterinary Research Forum, 10 (1) 23 - 30.

8-فرشته خانشی، رسول شهروز، عباس احمدی، رامین مظاهری خامنه، مهدی ایمانی، 1397، اثر محافظتی سلول های مزانشیمی مغز استخوان بر ویژگی های بافت شناسی و ریزسنجی بافت بیضه متعاقب پیچش-واپیچش بند بیضه در موش های سفید آزمایشگاهی،مجله ارمغان دانش، دوره 23 شماره 2 صفحات 202-213.

9-Fahime Sadat Kamali, Rasoul Shahrooz, Golamreza Najafi, Mazdak Razi, 2019, Ameliorative effects of crocin on paraquat-induced oxidative stress in testis of adult mice: An experimental study,International Journal of Reproductive BioMedicine, 17: 807–818.

10-Mirzaei M 1، Shahrooz R 1*، Shalizar Jalali A1 ، Sarrafzadeh-Rezaei F2، Mosaffa N3 ، 1398 پاییز ، اثرات مایع رویی حاصل از کشت جداگانه و هم زمان سلولهای فیبروبلاست و ماکروفاژ بر روی اختلالات پارامترهای اسپرم القا شده به وسیله ی پیچش- واپیچش بیضه در رت های نر بالغ ،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا ، شماره 3 صفحات 1564-1576.

11-Liela Zarei1, Rasoul Shahrooz2, 2019, Protective effects of Cornus mas fruit extract on methotrexate-induced alterations in mice testicular tissue: Evidences for histochemical and histomorphometrical changes in an animal model study ,Veterinary Research Forum, 10 (4) 307 – 313 .

12-Saeede Amani1 , Rasoul Shahrooz1 , Ali Karimi1 , Zahra Bakhtiari1 , Esmaeil Mortaz2,3, 2019, Developing Rat Bone Marrow Derived Mast Cells by the Splenic Cells Culture Supernatant of Rat and Mouse,Tanaffos , 18(2): 89-95.

13-Neda Ghasemia , Ahmad Imania,⁎ , Farzaneh Noorib , Rasoul Shahroozc, ۲۰۱۹/۱۰/۱۸, Ontogeny of digestive tract of Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) from hatching to juvenile stage: Digestive enzymes activity, stomach and proximal intestine,Aquaculture, page1-9 734751.

14-رسول شهروز, 2015, ‎ Protective effects of ‎ethyl pyruvate on sperm ‎quality in ‎cyclophosphamide treated ‎mice,Irainian ‎Journal ‎of ‎Reproductive ‎medici.

15-رسول شهروز, 2014, Ontogeny of the digestive system in hatchery produced Beluga(Huso huso Linnaeus, 1758); a comparative study between Beluga and genus acipenser,Aquaculture Nutrition.

16-رسول شهروز, 2014, Protective effects of ‎vitamin E and Cornus mas ‎fruit extract on ‎methotrexate-induced ‎cytotoxicity in sperms of ‎adult mice,Veterinary ‎Research ‎Forum.

17-رسول شهروز, 2013, Histochemical study of river buffalo’s uterine endometrium in follicular and luteal phases,Iranian Journal of Veterinary Research.

18-رسول شهروز, 2012, The effects of different levels of canola meal and copper on performance,,Annals of Biological Research.

19-رسول شهروز, 2012, Atrazine in sub-acute exposure results in sperm DNA disintegrity and,veterinary research forum.

20-رسول شهروز, 2012, Changes of different regions of oviduct during follicular and luteal phases of estrus cycle in adult ‎Azarbaijan buffalo,Iranian Journal Veterinary Research.

21-رسول شهروز, 2011, Comparative study of the effect of alternative and antibiotic feed additives on the performance and intestinal histomorphometrical parameters of broiler chickens,African Journal of Agricultural Research.

22-رسول شهروز, 2011, Detrimental effect of atrazine on Testicular tissue and sperm quality: Implication for oxidative stress ‎and Hormonal Alterations,Iranian Journal of Toxicology ‎.

23-رسول شهروز, 2011, Effects of butyric acid glycerides and antibiotic growth promoter on the performance,Journal of Food, Agriculture and Environment.

24-رضا صیرفی رسول شهروز فرهاد سلطانعلی نژاد شعبان رحیمی, 2011, Histomorphometrical study of prebiotic effects on intestine morphology and performance of broiler chickens,Veterinary research forum VRF.

25-رسول شهروز, 2010, Effect of bilateral uterine artery ligation on follicular atresia in ovaries of mature female rabbits; ‎histomorphometric and histochemical study,Iranian Journal of Reproductive Medicine.

26- 2008, Histomorphometrical Study of Adult Azarbaijani Buffalo,s Cervix in Setrus cycle,Iraninan Journal of veterinary research.

27- 2005, Histomorphometric Study of Skin in the Sheep Fetus,Iranian journal of veterinary research.

28-رسول شهروز، 1394، طالعه اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی IVF موش های مبتلا به آنمی همولیتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین، بررسی اثر بهبود بخشی ژل رویال و ویتامین C،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

29-رسول شهروز، 1394، ارزیابی ‎نقش‎ ‎محافظتی ‎ویتامین ‏C‏ ‏در‎ ‎برابر‎ ‎تغییرات‎ ‎ناشی ‎از‎ کم‎ ‎خونی ‎همولیتیک در‎ ‎ساختار‎ ‎بافتی ‎روده‎ کوچک ‎موش‎ ‎های ‎تحت‎ ‎درمان‎ ‎با‎ ‎فنیل‎ ‎هیدرازین،مجله‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی ‎شهرکرد.

30-رسول شهروز، 1394، اثر محافظتی ژل رویال بر روی ‏سمیت کبدی ناشی از فنیل ‏هیدرازین در روی موش سفید کوچک آزمایشگاهی،مجله ‏ارمغان ‏دانش.

31-رسول شهروز، 1394، ارزیابی کارایی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های تحت درمان با فنیل هیدرازین،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد.

32-رسول شهروز، 1394، بررسی اثر محافظتی ژل رویال ‏همراه با ویتامین ‏C‏ بر کیفیت ‏اسپرم و برخی از پارامترهای ‏سرمی موش سوری نژاد ‏NMRI‏ ‏پس از ایجاد آنمی همولیتیک ‏حاصل از فنیل هیدرازین،مجله‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی ‎شهرکرد.

33-رسول شهروز، 1394، تأثیر محافظتی اتیل پیروات بر رشد و آترزی فولیکول های تخمدانی موش های سوری تحت درمان با سیکلوفیفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

34-رسول شهروز، 1394، نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین درروده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

35-رسول شهروز، 1394، تأثیر محافظتی ژل رویال همراه با ‏ویتامین ‏C‏ در برابر اثرات مخرب ‏آنمی همولیتیک القاء شده توسط ‏فنیل هیدرازین بر پارامترهای بافت ‏بیضه موش های سفید آزمایشگاهی ‏بالغ،مجله ‏دانشگاه ‏علوم ‏پزشکی ‏قم.

36-رسول شهروز، 1393، اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفیفامید،ارمغان دانش مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

37-رسول شهروز، 1393، ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

38-رسول شهروز، 1393، ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح داخل آزمایشگاهیدر موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید،مجله ارمغان دانش.

39-رسول شهروز، 1393، ارزیابی اسپرم موش های سوری مبتلا به آنمی همولیتیک القاء شده توسط فنیل،مجله دامپزشکی ایران.

40-رسول شهروز، 1393، ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های درمان شده با سیکلوفسفامید،مجله پزشکی ارومیه.

41-رسول شهروز، 1393، مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاومیش بالغ رودخانه ای در طول دوره استروس،نشریه دامپزشکی مجله پژوهش و سازندگی.

42-رسول شهروز، 1392، مطالعه هیستومورفومتری جزایر لانگرهانس لوزالمعده گوسفند ماکویی،نشریه دامپزشکی پژوهش و سازندگی.

43-رسول شهروز، 1391، مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری تخمدان در گاومیش آذربایجانی،نشریه دامپزشکی پژوهش سازندگی.

44-رسول شهروز، 1391، مطالعه کالبدشناسی و هیستومورفومتری تیموس در جنین گوسفند نژاد ماکویی،نشریه دامپزشکی پژوهش و سازندگی.

45-رسول شهروز، 1389، مطالعه مورفولوژی و مورفومتری رحم و رباط های رحمی در گاومیش بالغ و نابالغ رودخانه ای آذربایجانی،مجله دامپزشکی ایران.

46-رسول شهروز، 1388، بررسی هیستو آناتومی مخچه ‏بوقلمون،نشریه ‏دامپزشکی ‏پژوهش و ‏سازندگی.

47- 1387، مطالعه هیستومورفومتری بیضه در کریپتورکیدیسم تجربی یک طرفه در موش های صحرایی بالغ،مجله دامپزشکی ایران - شهید چمران.

48- 1386، بررسی میکروسکوپی هیستوژنز سلول های اپاندیمی در بطن های جانبی مغز جنین گوسفند،مجله علوم تخصصی دامپزشکی.

49- 1383، مطالعه هیستولوژی پوست نواحی مختلف بدن در مراحل مختلف رشد جنینی گوسفند ماکویی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

50-رسول شهروز، 1383، اثرات تزریق داخل بطن مغزی ‏انتاگونیست های ‏H1‎‏ و ‏H2‎‏ ‏هیستامین بر اخذ غذای خرگوش ‏های با تغذیه آزاد و محروم از ‏غذا،مجله ‏تحقیقات ‏دامپزشکی.

51- 1383، بررسی بافت شناسی غده پستان گاو میش در دوره شیرواری و غیر شیرواری(خشکی)،Iranian Journal of Veternary Research.

52- 1382، مطالعه هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در مراحی مختلف دوره جنسی، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

53- 1381، بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1- 1394, ‎ Crocin Ameliorate The In Vitro Ferti¬lization (IVF) in Mice Treated with Cyclo¬phosphamide,‎16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

2- 1394, Ameliorative Effects of Ethyl Pyruvate on Testis Histochemistry, Serum Superoxide Dismutase and Testosteron in Chemotherapeutic Mice,‎16th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

3- 1392, Comparing the protective effects of hydro alchoholic extract of cornus mas versus vitamine E on methotrexsate induced damages on sperm parameters,جهاردهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

4- 1392, Crocin down regulated the cyclophosphamide induced follcular atresia in mice,چهاردهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

5- 1392, Crocin repopulate the Laydig and Sertoli cells cyclophosphamide treated adult mice testis,چهاردهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

6- 2012, Effects of increased mast cells number induced by sulpiride atipycal antipsychotic drug on sertili cells and sperm production in adult male mice,سیزدهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

7- 1391, Effects of replacement fish oil by vegetable oils on histology and micromorphometry of ‎duodenum of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,First International Larviculture Conference in Iran, کرج,Karaj - IRAN.

8- 1392, Ethyl pyruvate repopulate Laydig and Sertioli cells in testes of cyclophosphamide treated mice,چهاردهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

9- 1393, Ethylpyrovate ameliorate the testis in cyclophosphamide treated adult mice,12th internatinal congress of Immunology and Allergy of Iran, تهران,ایران.

10- 1394, Evaluating the Protective Effect of Co-administrating of Vitamin C and Royal Jelly on Phenylhydrazine-induced Anemia’s Derangements on Sperm Quality, Serum Parameters and Histological Parameters of Testicular Tissue in Mice,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

11- 1393, Evaluation of sperm fertility in phenyl hydrazine induced hemolytic anemia impacts,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

12- 1393, Evaluation of sperm fertility quality in phenyl hydrazine induced hemolytic anemia impacts on mice and protective role of crocin,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

13- 1393, Histological examination of testis of adult mice induced oxidative stress in experimental anemia and protective role of vitamin C and Royal Jelly,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

14- 1393, Histological study of the protective effect of vitamin C administration in hemolytic anemia induced by Phenyl hydrazine in testis of adult mice,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

15- 1391, mast cells number and distribution and myoid cells population are impressed by suliride psychotic drug,سیزدهمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

16- 1392, phenylhydrazine induced anemia related hypoxia effect on mice sperm quality,نوزدهمین کنگره سراسری انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران, تهران,ایران.

17- 1392, Phenylhydrazine-induced anemia related hypoxia effect on mice sperm quality: Implication for protective effect of crocin,نوزدهمین کنگره سراسری انجمن متخصصین باروری و ناباروری ایران, تهران,ایران.

18- 1394, Phenylhydrazine-induced anemia-related hypoxia effects of Histochemical on mice testes: Implication for ‎rotective effect of Crocin.‎,International Congress on Reproductive Biology, تهران,ایران.

19- 1393, Protective effect of crocin on sex hormomnes on cyclophosphamiode treated adult female mice,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

20- 1393, Protective effect of ethyl pyruvate on stress oxidative and estrogen in cyclophosphamide treated adult female mice,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

21- 1394, Protective Effect of Royal Jelly against Phenylhydrazine-induced Hepatotoxicity in Mice,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

22- 1394, Protective Effect of Royal Jelly against Phenylhydrazine-induced Small Intestine Injury in Mice: Morphometric Analyses,13TH IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,ایران.

23- 1393, Protective effect of vitamin C and royal jelly on sex hormones on phenyl hydrazine treated adult mice treated adultmmm,Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, تهران,ایران.

24- 1392, Protective effects of crocin on histomorphometric properties of testes in cyclophosphamide treated mice,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

25- 1393, Protective effects of ethylpyrovate in histomorphometric the testis in cyclophosphamide,12th Internationa Congress of Immunology and Allergy of Iran, تهران,ایران.

26- 1393, Pulegone Reduced Cyp19 Gene Expression and Reduced Leydig Cells Steroidogenic Activity,15th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine, هران,ایران.

27- 1392, Reactive oxygen species, MDA and NO concentration of testicular extract and their effect on sperm parameters and IVF outcome in hyper prolactinemic adult male mice,چهاردهمین کنگره بیت المللی رویان, تهران,ایران.

28- 1393, Royal jelly protective role in the testis of adult mice treated with phenyl hydrazine,هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

29- 1385، اثر دو رقم و دانه گندم با و بدون آنزیم بر عملکرد، فیزیولوژیکی دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک در جوجه های گوشتی،دومین کنگره علوم دامی و ابزیان کشور.

30- 1391، اثرات‎ ‎سطوح‎ ‎مختلف‎ کنجاله‎ کانولا‎ ‎و‎ ‎مس‎ ‎بر‎ ‎عملکرد‎ ‎غده‎ ‎تیروئید‎ ‎جوجه‎ ‎های ‎گوشتی،استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان، تبریز،ایران.

31- 1390، بررسی اثرات پری بیوتیک بر عملکرد رشد و استحکام استخوان تپپیو تارسوس در جوجه های گوشتی،نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری بیوتیک ایران، تهران،ایران.

32- 1391، بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر حساسیت به آسیت و برخی فراسنجه های خونی ‏جوجه های گوشتی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

33- 1391، بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله کانولا و مس بر عملکرد جوجه های گوشتی،استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان، تبریز،ایران.

34- 1393، بررسی تأثیر کروسین بر بافت بیضه و سرم موش های بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

35- 1380، بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش در مراحل مختلف آبستنی با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین،دومین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور.

36- 1387، بررسی میکروسکوپی هیستوژنز پرزهای زبان در جنین گوسفند،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران - همایش های رازی تهران.

37- 1383، پاسخهای رفتاری رت های سالم و دارای لیگاتور در عصب سیاتیک متعاقب تزریق کف پایی هیستامین و فرمالین،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن یررسی و مطالعه درد در ایران، تهران، ایران.

38- 1383، فراخوانی ماست سل ها در پنجه پای رت های سالم و دارای لیگاتور به دور عصب سمپاتیک به دنبال تزریق کف پایی هیستامین و فرمالین،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

39- 1391، فراخوانی ماست سل ها وابسته به زمان در محل تزریق کف پایی فرمالین 5% در رت های نر بالغ،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

40- 1390، مطالعه اثرات پری بیوتیک بر هیستومورفومتری دوازدهه در جوجه های گوشتی،نخستینکنگره ملی پروبیوتیک ایران، تهران،ایران.

41- 1384، مطالعه بافت شناسی بیضه در خروس های محلی آذربایجان غربی،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

42- 1387، مطالعه بافت شناسی پیش معده در مرغ عشق،پانزدهمین کنگره دامپژشکی.

43- 1384، مطالعه بافت شناسی روده در طیور گوشتی،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

44- 1391، مطالعه بافت شناسی ساختار اخصاصی رحم گاومیش رودخانه ای در طول دوره جنسی،هفدهمی کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

45- 1387، مطالعه بافت شناسی سلولهای خونی در مرغ عشق،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران همایشهای رازی تهران.

46- 1387، مطالعه بافت شناسی کبد جنین مرغ محلی منطقه آذربایجانغربی در مراحل مختلف رشد،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور.

47- 1387، مطالعه بافت شناسی کلیه جنین مرغ محلی منطقه آذربایجانغربی در مراحل مختلف رشد،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور.

48- 1384، مطالعه بافت شناسی لوله رحمی در طیور محلی آذربایجان غربی،چها ردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

49- 1379، مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاو میش آذربایجان غربی در طی دوره جنسی،اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران.

50- 1391، مطالعه بافت شناسی لوله رحمی گاومیش رودخانه ای در طول دوره استروس،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

51- 1393، مطالعه بافتشناسی اثر محافظتی ویتامین E در آنمیهمولیتیک حاصل از تجویز فنیلهیدرازین در بیضه موشهای سوری بالغ،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

52- 1385، مطالعه پراکندگی ماست سل ها و پلاسماسل های آندومتر رحم گوسفند ماکویی در فازهای مختلف سیکل جنسی و فصول مختلف سال،سیزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری.

53- 1391، مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری لوله رحمی گاومیش رودخانه ای نابالغ و بالغ در منطقه آذربایجان،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

54- 1380، مطالعه هیستولوؤیکی رحم گاومیش آذربایجانی در طول دوره جنسی،دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران.

55- 1378، مطالعه هیستومورفومتری رحم گاو میش در مراحل مختلف دوره جنسی،یازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

56- 1393، نقش جبرانی ژل رویال بر تغییرات بافت بیضه و سطح هورمون های جنسی در موش های مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.

57- 1393، نقش جبرانی ژل رویال و ویتامین C بر تغییرات بافت همبند و قطر لوله های منی ساز در موش های مبتلا به آنمی همولیتیک تجربی،نهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-رسول شهروز، 1392، سلول های بنیادی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-رسول شهروز، 1392، کتاب سلول های بنیادی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3-رسول شهروز، 1392، بافت شناسی دامپزشکی دلمن، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-رسول شهروز، - 2.ناصر آق 30%، 1394، مقایسه ساختار بافت شناسی، میکرومورفومتری و هیستوشیمیایی روده باریک ماهی قزل آلا در تغذیه با جیره حاوی روغن های گیاهی جایگزین روغن ماهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-رسول شهروز، - 2.اسماعیل تمدن فرد 40%، 1386، بررسی مقایسه ای فراخوانی ماست سلها در مغز، نخاع، دور عصب سیاتیک ضایعه دیده، و کف پای موشهای رت نر، بدنبال تزریق کف پایی،دانشگاه ارومیه.

3- 1392، مطالعه هیستولوژی و هیستومورفومتری بخش آندوکرینی لوزالمعده گوسفند نژاد ماکویی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

4- 1381، بررسی هیستولوژیکی و هیستومورفومتری رحم گاومیش در سیکل استروس،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (14)

1-زهره حاج ابول لو، 1391، اثرات سطوح مختلف پودر ريشه كاسني بر عملكرد، خصوصيات دستگاه گوارش و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سينا پيوستگان، 1391، اثرات سطوح مختلف كنجاله كانولا و مس بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-ليلا زارعي، 1392، مطالعه بافت شناسي، هيستومورفومتري، هيستوشيمي بيضه و ارزيابي پارامترها و توان باروري موش هاي سوري بالغ درمان شده توسط متوتركسات و اثرات محافظتي ويتامين E و عصاره زغال اخته، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-علي كلانتري حصاري، 1392، مطالعه بافت شناسي اثرات آنمي هموليتيك ناشي از فنيل هيدرازين بر ساختار بافت بيضه و پارامترهاي باروري بر موش هاي سوري بالغ و نقش محافظتي كروسين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حجت عنبرا، 1393، طالعه بافت شناسي اثر محافظتي ژل رويال و ويتامين C بر بهبود روند تحليلي بيضه و كيفيت اسپرم ناشي از آنمي هموليتيك حاصل از تجويز فنيل هيدرازين در موش هاي سوري بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-هادي تيما، 1392، تأثير سطوح مختلف پودر يونجه بر روي عملكرد، خصوصيات لاشه، رشد و توسعه مورفولوژي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده بر پايه گندم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فهيمه خان محمدي، 1392، مطالعه بافت شناسي تخمدان و پارامترهاي باروري موش هاي سوري تحت درمان با سيكلوفسفاميد و نقش محافظتي كروسين و اتيل پيروات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-زهرا بختياري، 1392، مطالعه بافت شناسي بيضه و ارزيابي پارامترهاي باروري و لقاح آزمايشگاهي موش هاي سوري تحت درمان با سيكلوفسفاميد و نقش محافظتي كروسين و اتيل پيروات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-زهرا مرادي مودب، 1393، تأثير ايزومر R - پولگون بر روي گيرنده هاي ER-a در بافت بيضه و تغييرات بافت شناسي بافت بيضه در موش هاي آزمايشگاهي كوچك سفيد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-سجاد فيضي، 1390، بررسي تغييرات هيستولوژكي، و هيستوشيميايي بر روي بيضه و كيفيت اسپرم موش هاي رت بالغ تحت درمان با سم آترازين، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

11-دكتر رضا صيرفي، 1390، مطالعه آناتومي، هيستومورفومتري و هيستوشيمي اثر پري بيوتيك بر روده باريك طيور گوشتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-علي اكبر مظفري، 1394، اثرات محافظتتي اتيل پيروات و ويتامين ‏E‏ با مكانيسم هاي آنزيمي و غير آنزيمي بر ساختار بافت بيضه، كيفيت اسپرم و باروري ‏متعاقب ايجاد آنمي هموليتيك تجربي در موش هاي سوري بالغ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-ژيلا حميدي، 1394، مطالعه اثرات حفاظت كننده عصاره هيروالكلي برگ به بر تغييرات ساختاري بافت بيضه به دنبال مصرف وابسته به دز مونوسديم ‏گلوتامات در موش هاي صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

14-دانا دادرس، 1394، اثر نسبت هاي مختلف EPA-DHA تخم هاي ماهي قزل آلاي رنگيم كمان (Oncorrhynchus mykiss) بر روند تكوين دستگاه گوارش لاروها، از زمان تخم گشايي تا تغذيه فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.