علی سلیمان زاده آزاد
 • نام و نام خانوادگی
  • علی سلیمان زاده آزاد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • a.soleimanzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی سلیمان زاده آزاد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-علی سلیمان زاده آزاد، عادل صابری وند، عباس احمدی, "بررسی اثر آلفاتوکوفرول (ویتامین( E بر اسپرماتوزوئیدهای مایع سمینال موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی (رات) بعد از فرآیند انجماد و ذوب", مجله پزشکی ارومیه, 2014.

2-علی سلیمان زاده آزاد، عادل صابری وند, "Effect of curcumin on rat sperm morphology after the freeze-thawing process", Veterinary Research Forum, 2013.

3-علی سلیمان زاده آزاد, "اثر ایمونوتراپیوتیک پنتوکسی فیلین بر دیابت تیپ 1 در موش و تاثیر آن بر بیان ژن (peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR?", ارمغان دانش (مجله علوم پزشکی دانشگاه یاسوج), 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1- "Effect of Garlic Aqueous Extract (Allium Sativum) On Semen Parameters in Streptozotocin Induced Diabetes in C57BL/6 Mice", The 8th International and 13th National Congress On Quality Improvement in Clinical Laboratories, 1394, تهران,ایران.

2- "Hydroallantois in a pregnant ewe: A Case Report", (The 3rd International Congress of Large Animal Practitionesr(ICLAP 2015, 1393, تهران,ایران.

3- "The Immunotherapeutic Effects of Pentoxifylline on Expressions of Peroxisome Proliferator - Activated Receptor Gamma (PPAR?) Gene in Type 1 Diabetic Mice", The 8th International and 13th National Congress On Quality Improvement in Clinical Laboratories, 1394, تهران,ایران.

4- "ارزیابی و تخلیه آبسه چرکی غده لنفاوی تحت فکی با هدایت اولتراسونوگرافی از سطح پوست در بره نژاد مهربان-یک مطالعه پایلوت", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

5- "استراتژی های بهبود فعالیت های تولید مثلی گاو در طول استرس گرمایی", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

6- "استفاده از روش های نوین بیوتکنولوژی و مبتنی بر پایه مولکولی در تولیدمثل حیوانات", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

7- "بررسی و مطالعه علل سخت زایی در گوسفندان شهرستان ارومیه", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

8- "تزریق آنالوگهای پروستاگلندین در روزهای مختلف اینتر استروس مادیان و ارزیابی زمان برگشت به فحلی و تخمک گذاری آنها", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب, 1394, شیراز,ایران.

9- "گزارش یک مورد ناهنجاری کوتاهی فک پایین در گوساله هلشتاین در شهرستان ملایر", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-عادل صابری وند، علی سلیمان زاده آزاد, "تولیدمثل بالینی سگ سانان و گربه سانان", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.