• نام و نام خانوادگی
  • محمدرضا سام
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • mr.sam@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدرضا سام
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1- "Designing new vectors to evaluate the expression of human factor IX in hepatoma cell line", XX International Congress of Genetics, 1388, برلین,آلمان.

2- "Effect of n-3 fatty acids on the survivin gene expression in LS174T cell line", 1st International and 13th Iranian Genetics Congress, 1393, تهران,ایران.

3- "Evaluating the potency of the bone-marrow mesenchymal stem cells for expression of the human coagulation factor IX minigenes", The 17th National and 5th International Iranian Biology Conference, 1391, کرمان,ایران.

4- "Evaluation of the function of the human ?-globin introns on the expression of the human coagulation factor IX in cultured human kidney cells human coagulation factor IX in cultured human kidney cells", 7th National Biotechnology Congress, 1390, تهران,ایران.

5- "Fish-oil derived docosahexaenoic acid decreases dramatically cell proliferation and survivin gene expression in colorectal cancer cells", 1st International and 13th Iranian Genetics Congress, 1394, تهران,ایران.

6- "In Silico investigation of the intronic regions of human Von willebrand gene", Iranian Congress of Biochemistry and International Congress of Biochemistry, 1386, شیراز,ایران.

7- "The effect of fish-oil derived ecosapantaenoic acid on the proliferation of colorectal cancer cells and gene expression of survivin", 1st International and 13th Iranian Genetics Congress, 1393, تهران,ایران.

8- "The rat aldolase B intronic enhancer augments the production of human coagulation factor IX minigenes in cultured hepatocyte Cell Line", European Human Genetics Conference, 1388, وین,اتریش.

9- "مطالعه اثر ایکوزاپنتائینوئیک اسید روغن ماهی در کاهش تکثیر رده سلولی سرطان کولورکتال", کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی, 1392, تهران,ایران.

10- "مطالعه اثر ضد تکثیری دوکوزاهگزائینوئیک اسید روغن ماهی بر روی رده ی سلولی سرطان کولورکتال", کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی, 1392, اصفهان,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-محمد رضا سام,معصومه دولتی-دکتر مریم بردبار, "بررسی فعالیت بیولوژیکی و ضد سرطانی کمپلکس های معدنی بر روی سلولهای سرطانی", فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی, 1393.

2-محمد رضا سام,بهارک صحت نیا, "ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی DNA و ارزیلبی آن در اندازه گیری آلاینده های هیدروکربنی آروماتیک چند حلقه ای PAHs در منابع آبی شهرستان ارومیه", بنیاد نخبگان, 1391.

3-محمد رضا سام,نرگس اربابی, "طراحی و ساخت سازه ژنی حاوی ژن فاکتور رشد جفتی انسان (hPlGF) به منظور بیان در سیستم بیانی باکولوویروس", ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک, 1392.
پایان نامه ها (4)

1-فريده حسيني, "بررسي حساسيت پرتوي سلولهاي سرطاني كولوركتال پس از تابش پرتو گاما و تيمار با دوكوزاهگزائينوئيك اسيد بدست آمده از روغن ماهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-آزاده سادات آزاد بخش, "ارزيابي توانايي سلولهاي بنيادي مزانشيمي و رده سلولي كبدي انساني در بيان ميني ژنهاي فاكتور 9 انساني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

3-پريناز آهنگر, "مطالعه مقايسه اي اثر دوكوزاهگزائينوئيك اسيد و ايكوزاپنتائينوئيك اسيد بدست آمده از روغن ماهي بر بيان ژن سوروايوين، القا اپوپتوز و تكثير رده سلولي سرطان كولوركتال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-اميد قشقايي, "مطالعه فراواني تيلريا آنولاتا توسط ژن 18sr RNA در كنه هيالوماي گاو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.