• نام و نام خانوادگی
  • قادر جلیل زاده امین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (6)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قادر جلیل زاده امین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-DVSc، 2005، Large animal internal medicine،Urmia University .

2-DVM، 1998، Veterinary Medicine،Urmia University .

3-دکتری تخصصی، 1383، بیماریهای درونی دام های بزرگ،دانشگاه ارومیه.

4-دکتری عمومی دامپزشکی، 1377، دامپزشکی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (12)

1-.

2-قادر جلیل زاده امین ....., 2015, Determination of Prevalence and Risk Factors of Infection with Babesia ovis in Small Ruminants fromWest Azerbaijan Province, Iran by Polymerase Chain Reaction,Journal of Arthropod-Borne Diseases.

3-قادر جلیل زاده امین وحید نجار نزاد احسان عناصری مصطفی مصطفووی هادی کشی پور, 2015, Antiulcer Properties of Glycyrrhiza Glabra L. Extract on Experimental Models of Gastric Ulcer in Mice,Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 14,4.

4-قادر جلیل زاده امین مسعود مهام, 2015, Antidiarrheal activity and acute oral toxicity of Mentha longifolia L. essential oil,Avicenna Journal of Phytomedicine.

5-قادر جلیل زاده امین سید محمد هاشمی, 2015, Megaoesophagus in the upper cervical oesophagusin a steer: a case report,Veterinarni Medicina.

6-قادر جلیل زاده امین ...., 2014, Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serumtrace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemia in sheep,Veterinary Parasitology.

7-قادر جلیل زاده امین, 2014, PCR-Based Detection of Babesia ovis in Rhipicephalus bursa and Small Ruminants,Journal of Parasitology Research.

8-مسعود مهام همت مسلم زاده قادر جلیل زاده امین, 2014, (Antinociceptive effect of the essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus,Pharmaceutical Biology.

9-قادر جلیل زاده امین مسعودمهام بهرام دلیرنقده فرشادخیری, 2011, Effects of Bunium persicum (Boiss.) Essential Oil on the Contractile Responses of Smooth Muscle (An in vitro Study),Veterinary Research Forum.

10-قادر جلیل زاده امین مسعود مهام بهرام دلیرنقده فرشاد خیری, 2011, In vitro effects of Artemisia dracunculus essential oil on ruminal and abomasal smooth muscle in sheep,Comparative clinical pathology.

11-قادر جلیل زاده امین، حسین نبی زاده، مسعود مهام، 1393، بررسی اثر مهاری اسانس زیره کوهی (Bunium persicum Boiss) بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

12-قادر جلیل زاده امین بهزاد مهریور، 1393، اثر اسانس ترخون Artemisia dracunculus بر روی اسهال و زمان عبور روده ای مواد در دستگاه گوارش موش صحرایی،فیزیولوژی و فارماکولوژی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1391, ANTIDIARRHOEAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL OF BUNIUM PERSICUM (BOISS) SEEDS,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

2- 1391, ANTINOCICEPTIVE AND ANTISPASMODIC EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF ARTEMISIA DRACUNCULUS L.,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

3- 1392, CLINICAL ACUTE TOXICITY INFORMATION OF MENTHA LONGIFOLIA ESSENTIAL OIL,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

4- 1391, CLINICAL SINGS OF ACUTE AND SUB-ACUTE TOXICITY OF ADONIS AESTIVALIS IN RABBIT,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

5- 1392, EFFECTS OF ARTEMISIA DRACUNCULUS ESSENTIAL OIL ON THE RAT INTESTINAL TRANSIENT: CHOLINERGIC SYSTEM,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

6- 2011, Peste des petits ruminants (PPR) prevalence in sheep in West Azarbijan Iran,The 1st international congress of large animal practitioners, تهران,ایران.

7- 2011, Pox prevalence of sheep in West Azarbijan Iran,The 1st international congress of large animal practitioners, تهران,ایران.

8- 1392, STUDY OF PULEGONE TOXICITY AND SPASMOLITIC ACTIVITY (CHOLINERGIC MECHANISM) IN RAT,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

9- 1393, The Effect of hydro-alcoholic extract of Ferula persica on Larval Stage of equine Gastrointestinal Strongylus spp infection,3rd International Congress of Large Animal Practitionesr(ICLAP 2015), تهران,تهران.

10- 1388، بررسی اثرات ضد درد اسانس بادرشبی،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

11- 1388، بررسی اثرات ضد درد و ضد تشنج عرق بید مشک،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

12- 1388، بررسی اثرات قلبی عروقی عصاره چشم خروس تابستانه،سومین همایش گیاهان دارویی، تهران،ایران.

13- 1393، بررسی سطح برخی از مواد معدنی در گوسفندان آلوده به بابزیا اوویس و رایطه آن با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز،هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،تهران.

14- 1393، گزارش یک مورد آلسه بزرگ در ناحیه جانبی شکم گاو ماده نژاد هلشتاین ارجاعی بخ کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه و درمان آن،کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-قادر جلیل زاده امین، - 2.مسعود مهام 20%، 1393، ارزیابی تاثیر اسانس نعناع، پولگون و 1-8 سینئول بر روی ترانزیت روده ای رت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-قادر جلیل زاده امین، 1390، آزمایش فارمی تاثیر سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین جی پروکائین 200000 واحد دی هیدرواسترپتومایسین 250میلی گرم در پیشگیری و درمان عفونت های رایج در دامهای بزرگ،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

3-قادر جلیل زاده امین، 1394، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی بنزاتین یک میلیون واحد در درمان عفونت های موضعی و سیستمیک و تبدار نشخوارکنندگان کوچک،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

4-قادر جلیل زاده امین، 1392، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی پروکائین دی هیدرو استرپتومایسین (1Ư) در درمان عفونت های موضعی و سیستمیک و تبدار در گوساله ها،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

5-قادر جلیل زاده امین، 1393، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی پروکائین دی هیدرو استرپتومایسین (3Ʊ) در پیشگیری و درمان عفونت های رایج در دامهای بزرگ،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

6-قادر جلیل زاده امین، 1392، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی دی هیدرواسترپتومایسین یک گرمی در درمان عفونت های سیستمیک و تبدار در نشخوارکنندگان کوچک،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-قادر جلیل زاده امین، 1388، دستگاه حمام بافتی چهارکاناله،دانشگاه اروميه، ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (5)

1-نجمه شمشيري، 1392، بررسي ظرفيت آنتي اكسيداني (با روشهاي برون زيستي) و تعيين ميزان LD50 اسانس ترخون، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-بهزاد مهريور، 1392، : اثر اسانس ترخون بر روي زمان عبور مواد در دستگاه گوارش رت: نقش سيستم موسكاريني، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-هادي كشي پور، 1393، بررسي وضعيت مس خون و ارتباط آن با پروفايل چربي در ميش هاي نژاد قزل در قبل زايمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-محمد تقي نامور، 1393، بررسي اثرات اسانس گياه ترخون بر پروفايل¬هاي چربي خون در موش¬هاي رت هايپرليپيدميك، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-حسين نبي زاده، 1391، بررسي تاثير زيره سياه بر روي اسهال و زمان عبور مواد در دستگاه گوارش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.