• نام و نام خانوادگی
  • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
  • m.behfar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1- 2015، Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study،Bulletin of Emergency And Trauma.

2- 2015، Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision،Toxin Reviews.

3- 2012، Enhanced Mechanical Properties of Rabbit Flexor Tendons in Response to Intratendinous Injection of Adipose Derived Stromal Vascular Fraction،Current Stem Cell Research and Therapy.

4- 2009، Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study،Iranian Journal of Veterinary Surgery.

5- 1394، اثر محافظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

6- 2014, Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction,Iranian Journal of Immunology.

7- 2014, Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa,Iranian Journal of Immunology.

8- 2014, Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice,Iranian Journal of Immunology.

9- 2014, Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse,Iranian Journal of Immunology.

10- 2013, Effects of flunixin meglumine on experimental tendon wound healing: A histopathological and mechanical study in rabbits,Veterinary Research Forum.

11- 2011, Adipose derived stromal vascular fraction improves early tendon healing: an experimental study in rabbits,Veterinary Research Forum.

12- 2011, Adipose-derived stromal vascular fraction improves tendon healing in rabbits,Chinese Journal of Traumatology.

13- 2009, Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study,Iranian Journal of Veterinary Surgery.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- 1393، Efficacy of Cyclosporine in the Prevention of Contralateral Epididymal Sperm Deterioration in Experimental Unilateral vas Deferens Obstruction،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

2- 1393، Effect of Experimental Unilateral Blunt Testicular Trauma on Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity in Mice،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

3- 1393، Effect of Chitosan Tube Placement on Flexor Tendon Repair in Rabbits،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

4- 1393، A Case Report of Secondary Ectopic Pregnancy in a Spitz Bitch،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

5- 1393، Undiagnosed Diaphragmatic Hernia in a Traumatized Cat،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

6- 1393، Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

7- 1393، Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

8- 1393، Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

9- 1393، Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

10- 1394، Sildenafil Reduces Unilateral Blunt Testicular Trauma-induced Contralateral Testicular Injury in Mice: Morphometric Studies،چهاردهمين همايش علوم دارويي ايران.

11- 2016، Repressive effects of simvastatin on mouse fertility impairment induced by unilateral testicular ischemia-reperfusion،The 2nd International Congress on Reproduction.

12- 2016، Contralateral testicular tissue salvage by vitamin E in a murine model of unilateral blunt testicular trauma،The 2nd International Congress on Reproduction.

13- 2016، Epididymal sperm in vitro fertilizing ability declines following bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

14- 2016، Doxycycline diminishes unilateral testicular ischemia-reperfusion-induced impairment of epididymal sperm fertilizing capability in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

15- 1395، ارزیابیهای استریولوژیک و مورفومتریک تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در ساختار بافتی بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

16- 1395، ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در روند آپوپتوز سلولهای زایای بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

17- 2016، Bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy induces reproductive malfunction in mice: spermatological evidence،The 2nd International Congress on Reproduction.

18- 1393, Evaluation of unilateral blunt testicular trauma-induced alterations in contralateral testis sperm characteristics in mice,هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

19- 1394, Protective Activity of Tacrolimus Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity following Unilateral Vas Deferens Obstruction: A Murine Model,شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل, تهران,ایران.

20- 1394، اثرات دو طرفه ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران بر روی خصوصیات اسپرم موش،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.

21- 1394، اثرات وازکتومی یک طرفه تجربی بر روی خصوصیات اسپرم اپیدیدیم نا همسو در موش،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.

22- 1391، ارزیابی بیومکانیکی تأثیر تزریق عضلانی فلونیکسین مگلومین بر التیام زردپی در خرگوش ،دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

23- 1393، بررسی اثر ترومای درمانزاد تجربی یک طرفه مجرای دفران بر روی توان باروری آزمایشگاهی (IVF)،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

24- 1394، ارزیابی هیستوپاتولوژیک بیضه ناهمسو متعاقب وازکتومی یک طرفه در موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015)، تهران،ایران.

25- 1394، کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلال های ناشی از ایسکمی- خون رسانی مجدد تجربی یک طرفة بیضه در اسپرم های اپیدیدیمی موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015)، تهران،ایران.

26- 1391، مقایسه خصوصیات بیومکانیکی زردپی بدنبال تزریق داخل تاندونی سلولهای استرومال با منشأ مغز استخوان و بافت چربی در خرگوش،دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

27- 1393، نقش سیلدنافیل در برابر اختلالات اسپرمی ناشی از ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

28- 1394، ویژگی های هیستومورفومتریک بیضه به دنبال ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران در موش سفید کوچک آزمایشگاهی،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.
پایان نامه ها (8)

1-نوشین قیمی،پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور.

2-علیرضا یوسفی، تاثیر نانوذرات اکسید روی در ترکیب با داربست لوله ای شکل کیتوزانی بر روند التیام زردپی خم کننده عمقی بندهای انگشت خرگوش،پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور.

3-فرهاد محمدی، اثرات لیپکتومی دو طرفه اپیدیدیم بر روی اسپرماتوژنز و خصوصیات و توان باروری آزمایشگاهی اسپرمهای اپیدیدیمی در موش،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

4-مهدي شاه كريمي، 1394، ارزيابي اثرات محافظتي داكسي سايكلين در برابر تغييرات ناشي از ايسكمي/خونرساني مجدد تجربي يك طرفه در بافت بيضه و خصوصيات، آپوپتوز و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) اسپرم در موش سقيد كوچك آزمايشگاهي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.

5-هژير سليماني، 1394، تأثير تجويز خوراكي سيليمارين بر ترميم جراحت تجربي زردپي آشيل در رت،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای اول.

6-آناهيتا پيرتاج همداني، 1394، تأثير تجويز خوراكي سيلي مارين بر التيام زخم تمام ضخامت معده در رت،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای اول.

7-نعيمه شمسي گمچي، 1394، تأثير ريپرفيوژن بر تغييرات پروتئين هاي Caspase III، p53، Bcl-2 و Hsp70 سلولهاي رده اسپرماتوژنز متعاقب القاء تورشن در موش صحرايي،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای دوم.

8-رضا معيني مقدم، 1393، بررسي نقش محافظتي سيلدنافيل در برابر تغييرات ناشي از تروماي غير نافذ تجربي يك طرفه بيضه در بافت، خصوصيات اسپرم و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) بيضه طرف مقابل موش سفيدكوچك آزمايشگاهي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (8)

1- کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 و 2، دکتری عمومی.

2- عمليات بالینی، دکتری تخصصی.

3- عمليات در بخش جراحي، دکتری عمومی.

4- مبانی کامپیوتر، دکتری تخصصی.

5- جراحی دستگاه گوارش دامهای کوچک، دکتری تخصصی.

6- جراحی عمومی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

7- اصول جراحی، دکتری تخصصی.

8- اصول جراحی و بیهوشی، دکتری عمومی.