• نام و نام خانوادگی
  • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
  • m.behfar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1- "Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study", Bulletin of Emergency And Trauma, 2015.

2- "Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision", Toxin Reviews, 2015.

3- "Enhanced Mechanical Properties of Rabbit Flexor Tendons in Response to Intratendinous Injection of Adipose Derived Stromal Vascular Fraction", Current Stem Cell Research and Therapy, 2012.

4- "Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2009.

5- "اثر محافظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ", مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, 1394.

6- "Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction", Iranian Journal of Immunology, 2014.

7- "Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa", Iranian Journal of Immunology, 2014.

8- "Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice", Iranian Journal of Immunology, 2014.

9- "Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse", Iranian Journal of Immunology, 2014.

10- "Effects of flunixin meglumine on experimental tendon wound healing: A histopathological and mechanical study in rabbits", Veterinary Research Forum, 2013.

11- "Adipose derived stromal vascular fraction improves early tendon healing: an experimental study in rabbits", Veterinary Research Forum, 2011.

12- "Adipose-derived stromal vascular fraction improves tendon healing in rabbits", Chinese Journal of Traumatology, 2011.

13- "Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1- "Efficacy of Cyclosporine in the Prevention of Contralateral Epididymal Sperm Deterioration in Experimental Unilateral vas Deferens Obstruction", 4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS, 1393.

2- "Effect of Experimental Unilateral Blunt Testicular Trauma on Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity in Mice", 4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS, 1393.

3- "Effect of Chitosan Tube Placement on Flexor Tendon Repair in Rabbits", 4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS, 1393.

4- "A Case Report of Secondary Ectopic Pregnancy in a Spitz Bitch", 4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS, 1393.

5- "Undiagnosed Diaphragmatic Hernia in a Traumatized Cat", 4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS, 1393.

6- "Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction", دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران, 1393.

7- "Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice", دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران, 1393.

8- "Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa", دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران, 1393.

9- "Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse", دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران, 1393.

10- "Sildenafil Reduces Unilateral Blunt Testicular Trauma-induced Contralateral Testicular Injury in Mice: Morphometric Studies", چهاردهمين همايش علوم دارويي ايران, 1394.

11- "Repressive effects of simvastatin on mouse fertility impairment induced by unilateral testicular ischemia-reperfusion", The 2nd International Congress on Reproduction, 2016.

12- "Contralateral testicular tissue salvage by vitamin E in a murine model of unilateral blunt testicular trauma", The 2nd International Congress on Reproduction, 2016.

13- "Epididymal sperm in vitro fertilizing ability declines following bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy in mice", The 2nd International Congress on Reproduction, 2016.

14- "Doxycycline diminishes unilateral testicular ischemia-reperfusion-induced impairment of epididymal sperm fertilizing capability in mice", The 2nd International Congress on Reproduction, 2016.

15- "ارزیابیهای استریولوژیک و مورفومتریک تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در ساختار بافتی بیضه موش", دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی, 1395.

16- "ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در روند آپوپتوز سلولهای زایای بیضه موش", دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی, 1395.

17- "Bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy induces reproductive malfunction in mice: spermatological evidence", The 2nd International Congress on Reproduction, 2016.

18- "Evaluation of unilateral blunt testicular trauma-induced alterations in contralateral testis sperm characteristics in mice", هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1393, تهران,ایران.

19- "Protective Activity of Tacrolimus Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity following Unilateral Vas Deferens Obstruction: A Murine Model", شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل, 1394, تهران,ایران.

20- "اثرات دو طرفه ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران بر روی خصوصیات اسپرم موش", کنگره بین المللی تولید مثل , 1394, تهران,ایران.

21- "اثرات وازکتومی یک طرفه تجربی بر روی خصوصیات اسپرم اپیدیدیم نا همسو در موش", کنگره بین المللی تولید مثل , 1394, تهران,ایران.

22- "ارزیابی بیومکانیکی تأثیر تزریق عضلانی فلونیکسین مگلومین بر التیام زردپی در خرگوش ", دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1391, تبریز,ایران.

23- "بررسی اثر ترومای درمانزاد تجربی یک طرفه مجرای دفران بر روی توان باروری آزمایشگاهی (IVF)", دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, 1393, شیراز,ایران.

24- "ارزیابی هیستوپاتولوژیک بیضه ناهمسو متعاقب وازکتومی یک طرفه در موش", کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015), 1394, تهران,ایران.

25- "کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلال های ناشی از ایسکمی- خون رسانی مجدد تجربی یک طرفة بیضه در اسپرم های اپیدیدیمی موش", کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015), 1394, تهران,ایران.

26- "مقایسه خصوصیات بیومکانیکی زردپی بدنبال تزریق داخل تاندونی سلولهای استرومال با منشأ مغز استخوان و بافت چربی در خرگوش", دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1391, تبریز,ایران.

27- "نقش سیلدنافیل در برابر اختلالات اسپرمی ناشی از ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه", دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, 1393, شیراز,ایران.

28- "ویژگی های هیستومورفومتریک بیضه به دنبال ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران در موش سفید کوچک آزمایشگاهی", کنگره بین المللی تولید مثل , 1394, تهران,ایران.
پایان نامه ها (8)

1-نوشین قیمی, پایان نامه دکتری تخصصی, استاد مشاور.

2-علیرضا یوسفی, "تاثیر نانوذرات اکسید روی در ترکیب با داربست لوله ای شکل کیتوزانی بر روند التیام زردپی خم کننده عمقی بندهای انگشت خرگوش", پایان نامه دکتری تخصصی, استاد مشاور.

3-فرهاد محمدی, "اثرات لیپکتومی دو طرفه اپیدیدیم بر روی اسپرماتوژنز و خصوصیات و توان باروری آزمایشگاهی اسپرمهای اپیدیدیمی در موش", پایان نامه کارشناسی ارشد, استاد مشاور.

4-مهدي شاه كريمي, "ارزيابي اثرات محافظتي داكسي سايكلين در برابر تغييرات ناشي از ايسكمي/خونرساني مجدد تجربي يك طرفه در بافت بيضه و خصوصيات، آپوپتوز و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) اسپرم در موش سقيد كوچك آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنمای دوم.

5-هژير سليماني, "تأثير تجويز خوراكي سيليمارين بر ترميم جراحت تجربي زردپي آشيل در رت", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنمای اول.

6-آناهيتا پيرتاج همداني, "تأثير تجويز خوراكي سيلي مارين بر التيام زخم تمام ضخامت معده در رت", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنمای اول.

7-نعيمه شمسي گمچي, "تأثير ريپرفيوژن بر تغييرات پروتئين هاي Caspase III، p53، Bcl-2 و Hsp70 سلولهاي رده اسپرماتوژنز متعاقب القاء تورشن در موش صحرايي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنمای دوم.

8-رضا معيني مقدم, "بررسي نقش محافظتي سيلدنافيل در برابر تغييرات ناشي از تروماي غير نافذ تجربي يك طرفه بيضه در بافت، خصوصيات اسپرم و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) بيضه طرف مقابل موش سفيدكوچك آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاور.
دروس تدریس شده (8)

1- "کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 و 2، دکتری عمومی".

2- "عمليات بالینی، دکتری تخصصی".

3- "عمليات در بخش جراحي، دکتری عمومی".

4- "مبانی کامپیوتر، دکتری تخصصی".

5- "جراحی دستگاه گوارش دامهای کوچک، دکتری تخصصی".

6- "جراحی عمومی دامهای کوچک، دکتری عمومی".

7- "اصول جراحی، دکتری تخصصی".

8- "اصول جراحی و بیهوشی، دکتری عمومی".