• نام و نام خانوادگی
  • روزعلی باتوانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • ra.batavani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • روزعلی باتوانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-محمد قاسم زاده، محمد رضا باغبان اسلامی، روزعلی باتوانی، مریم قاسم زاده, "Male and female rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells are different in terms of the expression of germ cell specific genes", Anatomical Science International, 2015.

2-محمد قاسم زاده، محمدرضا اسلامی نژاد، روزعلی باتوانی، محمد صدیقی گیلانی, "Comparison of three concentration of retinoic acid for transdifferentiation induction in sheep marrow-derived mesenchymal stem cells into male germ cell", Andrologia, 2014.

3-محمد قاسم زاده، محمد رضا باغبان اسلامی نژاد، روزعلی باتوانی، مریم قاسم زاده, "Male and female rat bone marrow-derived mesenchymal stem", Anat Sci Int, 2014.

4-روزعلی باتوانی, "Effect of leptin on in vitro nuclear maturation and apoptosis of buffalo (Bubalus bubalis) oocyte", International j. fertility and sterility, 2014, 8,8.

5-روزعلی باتوانی (Peer Reviewer), "Seroepidemiology of bluetongue disease in small ruminants of north-east of Iran", Asian Pac. J. Trop. Biomed., 2013.

6-روزعلی باتوانی, "Comparison of the efficacy of three concentrations of retinoic acid for transdifferentiation induction in sheep marrow-derived mesenchymal stem cells into male germ cells", Andrologia, 2012.

7-Mohammad Ghasezadeh, Roozali Batavani, Mohamadreza Baghban, Eslaminejad, Mohamadali Sedighi, "Effect of zinc ions on differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to male germ cells and some germ cell-specific gene expression in rams", Biological trace element research, 2012.

8-Saleh Tabatabaei, Roozali Batavani, Esmail Ayen, "Effects of Vitamin E Addition to Chicken Semen on Sperm Quality During in Vitro Storage of Semen", Veterinary Research Forum, 2011.

9- "Genotyping of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene", Comp Clin Pathol, 2010.

10- "Fibrinogen and Ceruloplasmin in Plasma and Milk from Dairy Cows with Subcliaical and Clinical Mastitis", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2008.

11- "changes of Enzyme Activities in Ovine Fetal Fluids and Maternal Blood Serum with Gestational Age", comparative clinical pathology, 2008.

12- "Abattoir Survey of the Pregnancy Status of Ewes in Urmia", مجله علوم دامپزشکی ایران, 2006.

13- "Concentrations of Serum Total Protein and Protein Fractions During Diestrus and Pregnancy in Makuii Ewes", Comp Clin Pathol, 2006.

14- "Effect of Improved Diet on Semen Quality and Scrotal Circumference in the Ram", Veterinarski arhiv, 2006.

15- "Study on the Frequency of Pregnant Ewes Slaughtered in Khorram Abad Abattoir, Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, 2006.

16- "Comparative Sonographic Fetometry in Dairy Cattle", Iranian Journal of Veterinary Research, 2005.

17- "Effect of GnRH Analoque (Gonadorelin) on Pregnancy Rates in River Buffaloes", Iranian Journal of Veterinary Research, 2004.

18- "گزارش یک مورد شکاف کام در گوساله گاومیش", مجله دانسکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1384.

19- "بررسی اثر سه دوز مختلف FSH(فولتروپین)در میزان سوپر اوولاسیون در گاو میش های رودخانه ای", مجله دانشکده دام پزشکی دانشگاه تهران, 1378.

20- "Blood Pattern Changhs in Relation to AGE,SEX and Breed in Fat Tailed Sheep", j Vec Fac, univ Tehran, 1368.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- "Studies on LDH , ALP and AST activity of milk and blood for detection of SCM in ewes .", بیست و هفتمین کنگره جهانی دام پزشکی, 2002.

2- "studies on ldh/alpand ast activity of milk and blood for detection of scn in ewes", پنجمین کنگره بین المللی دام پزشکی گوسفند, 2001.

3- "The effects of Nigella sativa on the antioxidant enzyme activities (SOD, CAT, GSH-PX) of seminal plasma and blood in Roosters (Abstract)", دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, 1388, تهران,ایران.

4- "The effects of Nigella sativa on the catalase activity changes of seminal plasma in Ross roosters (Abstract)", دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, 1388, تهران,ایران.

5- "The effects of Nigella sativa on the lipid profile change of seminal plasma and blood plasma in Ross roostersn Roosters (Abstract)", دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, 1388, تهران,ایران.

6- "اثر اگونیست GNRH(گونادورلین) بر میزان ابستنی گاو میش های رودخا نه ای", سیزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1376.

7- "اثر سخت زایی بر مرحله پس از زایش، باروری و تولید شیر در گاوهای شیری", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

8- "ارزیابی سنجش پروژسترون سرم خون به روش رادیو ایمیونواسی در تشخیص ابستنی گاو میش های رودخا نه ای", چهارمین کنگره بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران, 1376.

9- "آراکنوملیا در بره های گوسفند", چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

10- "بررسی کشتارگاهی وضعیت آبستنی میش ها در ارومیه", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

11- "بررسی علل باکتریا یی ورم پستان تحت درمانگاهی در میش های شیری ارومیه", یازدهمین کنگره دام پزشکی ایران, 1375.

12- "تاثیر رقیق کننده های تریس،سیترات وفسفات بر تحرک اسپرماتوزوئید های گاو میش", اولین سمینار گاو و گاومیش های کشور, 1377.

13- "تأثیر لپتین بر آپوپتوز و نکروز اسپرماتوزوئیدها در منی تازه و منجمد یخ گشایی شده گاومیش", هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1393, تهران,ایران.

14- "تأثیر لپتین بر باروری اووسیت های گاومیش با اسپرم منجمد یخ گشایی شده در آزمایشگاه", هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1393, تهران,ایران.

15- "تصاویر اولتراسونوگرافی تغییرات فیژیولوژیک در چرخه تولید مثل مادیان", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

16- "تصاویر اولتراسونوگرافی رویان مادیان در مراحل ابتدائی آبستنی", چهارمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1381.

17- "تغییرات ترکیب شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان", چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1378.

18- "تغییرات فیبرینوژن، پلاسمین و آلبومین در گاوهای مبتلا به ورم پستان", کنترل ورم پستان در گاوهای شیری, 1392, تبریز,ایران.

19- "تغییرات فیبرینوژن، سرولوپلاسمین و آلبومین در پلاسما و شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان", همتیش یک روزة کنترل ورم پستان در گاو شیری, 1392, تبریز,ایران.

20- "حجم مایعات جنینی در گاومیش", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

21- "سوپراوولاسیون و انتقال جنینی در گاو میش های رودخانه ای ایران(superovulation and embryo transfer in river buffalo in iran)", بیست وپنجمین کنگره جهانی دام پزشکی, 1999.

22- "فتومتری سونوگرافی در خرگوش", شانزدهمین کنگرة دامپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

23- "فراوانی بیماری های تولید مثل در دام های بزرگ شهرستان ارومیه", هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1390, تهران,ایران.

24- "فراوانی بیماریهای تولید مثل در دامهای بزرگ شهرستان ارومیه", هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی, 1390, تهران,ایران.

25- "فقدان مادرزادی یک شاخ رحم (رحم یک شاخی) در گوسفند", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

26- "گزارش تولد اولین گوساله گاو میش حاصل از انتقال جنینی در ایران", اولین همایش پژوهشی بیماری های گاو میش کشور, 1376.

27- "گزارش یک مورد سقط جنین مادیان در اثر پیچ خوردگی بند ناف", اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب, 1375.

28- "گزارش یک مورد فتق شکمی همراه با آبسه در گاو آبستن", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

29- "گزارش یک مورد گاومیش دارای دو رحم یا گردن رحم دوتایی", دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1380.

30- "گزارش یک مورد گوساله گاو میش مبتلا به هیپوپلازی پروزنسفالون", اولین همایش پژوهشی بیماری های گاو میش, 1376.

31- "گزارش یک مورد گوساله گاومیش با کام شکاف دار Cleft Palate", دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1380.

32- "گزارش یک مورد هیدروآلانتوئیس توأم با تومور جفت در یک رأس گاو ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه", کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته, 1390, قم,ایران.

33- "مدیریت گاو مبتلا به هیدرو آلانتویس", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

34- "مرگ رویان و سقط جنین در گاو", همایش مدیریت بیماریها و تولید مثل گاوهای شیری, 1391, تبریز,ایران.

35- "مطالعه گذشته نگر بیماری های تولید مثل گاو های شیری روستاهای شهرستان ارومیه", پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1386.

36- "میزان شیوع ای کولای تولید کننده توکسین شیگا در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی", شانزدهمین کنگرة دامپزشکی ایران, 1389, تهران,ایران.

37- "میزان مس سرم در میش های سقط جنین کرده در شهرستان ارومیه", پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1386.
کتاب های چاپ شده (6)

1-روزعلی باتوانی, "مامایی و بیماریهای تولید مثل اسب", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2- "درمان نوین مامایی و بیماریهای تولید مثل دام بزرگ 2(مامایی و بیماریهای تولید مثل گاو)", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

3- "کتاب تولید مثل در گاو", 1385.

4- "پرورش گاو میش", 1380.

5- "تولید مثل و مامایی دامپزشکی جلد 1", 1379.

6- "تولید مثل و مامایی دامپزشکی جلد 2", 1379.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-روزعلی باتوانی, - 2.امیر خاکی 30%, "تاثیر لپتین بر آپوپتوز و نکروز اسپرماتوزوئیدها در منی تازه و منجمد گاومیش", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.

2- "ارزیابی سنجش میزان پروژسترون سرم خون به روش RIA در تشخیص ابستنی گاومیش", دانشگاه ارومیه, 1376, کاربردی.

3-روزعلی باتوانی, - 2.فرهاد فرخی اردبیلی, "سوپراوولاسیون و انتقال جنین در گاومیش های رودخانه ای", دانشگاه ارومیه, 1377, کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-دكتر حميدرضا شفيعي شيخاني, "تأثير لپتين بر بيان ژن هاي آپوپتوز طي بلوغ آزمايشگاهي اووسيت گاوميش بعد از انجماد بلوري", پایان نامه دكترا, 1394, استاد راهنما.

2-فرزانه عابدي, "بررسي تغييرات آنزيم هاي استرس اكسيداتيو در ورم پستان تجربي با ليپوپلي ساكاريد اشريشيا كلي در رت", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

3-حميد طهماسبيان, "اثر لپتين بر قدرت باروري اووسيت گاوميش رودخانه اي با اسپرم منجمد يخ گشايي شده در شرايط آزمايشگاهي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

4-امير خاكي, "تأثير لپتين بر بلوغ آزمايشگاهي و آپوپتوز اووسيت بعد از انجماد بلوري و كيفيت مني تازه و منجمد يخ گشايي شده گاوميش رودخانه اي", پایان نامه دكترا, 1391, استاد راهنما.

5-محمد قاسم زاده, "توليد سلولهاي بنيادي رده زايگر نر از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان گوسفند نر (قوچ) در محيط آزمايشگاه", پایان نامه دكترا, 1391, استاد راهنما.

6-آرش كاكايي, "تأثير افزودن پودر نيگلا ساتيوا در جيره غذايي بر ميزان چربي خون و پلاسماي مني خروس", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

7-مهرنوش مشاك, "جستجوي الودگي شير با اركانوباكتريوم پيوژنز به روش تكثير ژن (پي ال او) پيوليزين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

8-برتافته, "تاثير افزودن پودر دانه نيگلا ساتيوا در جيره غذايي طيور بر ميزان فعاليت انزيمهاي مهم انتي اكسيداني خون و پلاسماي مني خروس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.