• نام و نام خانوادگی
  • مهدی ایمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • m.imani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی ایمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-مهدی ایمانی, 2015, Synergism between NF-kappa B inhibitor, celastrol, and XIAP inhibitor, embelin, in an acute myeloid leukemia cell line, HL-60,Journal of Cancer Research and Therapeutics.

2-مهدی ایمانی, 2014, In Solution Cation-Induced Secondary and Tertiary Structure,The protein journal.

3-مهدی ایمانی, 2014, Calprotectin induces cell death in human prostate cancer cell (LNCaP),cell biology international.

4-مهدی ایمانی, 2010, Design and introduction of a disulfide bridge in firefly luciferase: increase of thermostability and decrease of pH sensitivity,Photochemical and Photobiological Sciences.

5-مهدی ایمانی, 2007, Human Calprotectin: Effect of Calcium and Zinc on its Secondary and Tertiary,Acta Biochimica et Biophysica Sinica.

6-مهدی ایمانی، 1395، کلونینگ و بیان آنزیم درمانی اوریکاز آسپرژیلوس فلاووس در اشریشیا کلی،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

7-مهدی ایمانی، 1394، بهینه‌سازی بیان سم شقایق دریایی (فراگاسیاتوکسین C) در باکتری E.coli سویه BL21،مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1385, An investigation on the cytotoxic mechanism of human calprotectin (MRP8/14) against human T-cell Leukemia (MOLT4),هشتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران, تهران,ایران.

2- 1386, An investigation on the structure of calprotectin in the presence of Zinc,نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی, شیراز,ایران.

3- 1388, Design of disulfide bridge in Firefly Luciferase,دهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی, تهران,ایران.

4- 1392, Evaluation of human MRP14 encoding plasmid expression in E.coli, strain M15,بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

5- 1392, Expression, isolation and purification of recombinant S100A8, protein that is in human neutrophils in E.Coli M15,بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

6- 1394, In silico mutation of Fragaceatoxin C as a candidate against HL60 cell line,سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, ارومیه,ایران.

7- 1393, In silico study of disulfid bond in mammalian amylases,کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی, شیراز,ایران.

8- 1392, Isolation and purification of P7/23 from bovine neutrophils which is counterpart of human cytostatic protein MRP8/14,بیست ویکمبن کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

9- 1394, Optimization of Expression of a native Sea Anemone Toxin Protein, Fragaceatoxin C, in E. coli BL21,سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, ارومیه,ایران.

10- 1392, Optimization of recombinant Actinia fragacea pore forming toxin (FraC) expression and,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, ساری,ایران.

11- 1391, Pathophysiologic and pharmacologic action of snake venom phospholipase A2,5th International Congress of Laboratory and Clinic, Tehran,Iran.

12- 1393, Structural and functional study of E. coli, Erwinia chrysanthemi and human L-Asparaginase using bioinformatic tools,4th International Symposium on Molecular Technology (Biotechnology in Progress; Drug Development and Therapeutics), تهران,ایران.

13- 1392, Structure of Snake Venom secretary Phospholipases A2 and its anti tumor effects,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, ساری,ایران.

14- 1394, Survey on biochemical characterization of digestive proteinases of Callosobruchus maculates on,اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران, تهران,ایران.

15- 1394, Survey on Endoproteolytic activity digestive enzymes of Callosobruchus maculates on different,اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران, تهران,ایران.

16- 1392, The Antibacterial Effect of Buffalo Neutrophil Cytosolic Proteins Against Staphylococcus aureus,بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

17- 1390، اثر آنتی اکسیدانتی گیاه بولاغ اوتی در هیپرتیروئیدیسم تجربی القا شده با تیروکسین در موش رت نر،بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، همدان،ایران.

18- 1390، تاثیر ضد باکتریایی محتویات پروتئینی سیتوزول نوتروفیل های گاو شیری علیه عامل ماستیت گاوی،نخستین گنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته، قم،ایران.

19- 1394، کلونینگ ژن MpaE از مجموعه ژنی MPA پنی سیلیوم براویکمپکتوم،دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی، تهران،ایران.

20- 1390، مطالعه اثر آنتی میکروبیال عصاره سیتوزولی نوتروفیل بر علیه اشریشیاکلی و کاندیدا آلبیکانس،کنگره ملی تجویر منطقی آنتی بیوتیکها، ساری،ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مهدی ایمانی، 1393، علوم نانو- کاربردهایی در نانوبیوتکنولوژی و نانوبیولوژی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

2-مهدی محمدزاده، 1392، مبانی بیوفیزیک، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

3-مهدی ایمانی، 1392، زیست شناسی سلول و مولکولی 1و2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

4-مهدی ایمانی، 1390، دستورالعمل های آزمایشگاهی بیوشیمی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5-مهدی ایمانی، 1387، اصول بیوشیمی (ساختار و متابولیسم)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (9)

1-بابك عبدي، 1394، انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين فراگاسياتوكسين Cشقايق دريايي در باكتري E.Coliسويه BL21، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميه ميرزايي نيا، 1394، بيان تخليص و تعيين خصوصيات آنزيم اوريكاز آسپرژيلوس فلاوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-شكوفه نيكو، 1391، بررسي اثر آنتي باكتريال محتويات سيتوزولي قارچهاي آلترنارياآلترناتا و آسپرژيلوس نايجر بر روي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلاي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-سكينه محمودي، 1391، جداسازي نوتروفيل¬هاي گاوي و بررسي فعاليت ضد ميكروبي محتويات سيتوزولي آن بر عليه اشريشيا كولي، استافيلوكوكوس اورئوس و مخمر كانديدا آلبيكانس، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-سميه اولاد حسين، 1390، بررسي اثر درماني و آنتي اكسيدانتي گياه بولاغ اوتي (Nasturtium officinale) در هيپرتيروئيديسم تجربي القا شده با تيروكسين در موش رت نر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-مهسا جلالي، 1393، بررسي سطوح LDL و HDL سرمي و هموسيستئين عصاره قلبي و سرمي موش هاي رت ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-شيرين ابراهيمي، 1393، كلونينگ و بيان ژن اوريكاز باكتري Bacilluss subtilis در سويه باكتريايي E. coli (BL21)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-رامين اكبري، 1392، انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين S100 A8 سلول‌هاي نوتروفيل بصورت نوتركيب در باكتري E. Coli سويه M15، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-سحر سربلند، 1393، مطالعه پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي سوسك چهارنقطه اي حبوبات روي برخي از انواع حبوبات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.