• نام و نام خانوادگی
  • مهدی ایمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • m.imani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی ایمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-مهدی ایمانی, "Synergism between NF-kappa B inhibitor, celastrol, and XIAP inhibitor, embelin, in an acute myeloid leukemia cell line, HL-60", Journal of Cancer Research and Therapeutics, 2015.

2-مهدی ایمانی, "In Solution Cation-Induced Secondary and Tertiary Structure", The protein journal, 2014.

3-مهدی ایمانی, "Calprotectin induces cell death in human prostate cancer cell (LNCaP)", cell biology international, 2014.

4-مهدی ایمانی, "Design and introduction of a disulfide bridge in firefly luciferase: increase of thermostability and decrease of pH sensitivity", Photochemical and Photobiological Sciences, 2010.

5-مهدی ایمانی, "Human Calprotectin: Effect of Calcium and Zinc on its Secondary and Tertiary", Acta Biochimica et Biophysica Sinica, 2007.

6-مهدی ایمانی, "کلونینگ و بیان آنزیم درمانی اوریکاز آسپرژیلوس فلاووس در اشریشیا کلی", مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان, 1395.

7-مهدی ایمانی, "بهینه‌سازی بیان سم شقایق دریایی (فراگاسیاتوکسین C) در باکتری E.coli سویه BL21", مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "An investigation on the cytotoxic mechanism of human calprotectin (MRP8/14) against human T-cell Leukemia (MOLT4)", هشتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران, 1385, تهران,ایران.

2- "An investigation on the structure of calprotectin in the presence of Zinc", نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی, 1386, شیراز,ایران.

3- "Design of disulfide bridge in Firefly Luciferase", دهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی, 1388, تهران,ایران.

4- "Evaluation of human MRP14 encoding plasmid expression in E.coli, strain M15", بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

5- "Expression, isolation and purification of recombinant S100A8, protein that is in human neutrophils in E.Coli M15", بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

6- "In silico mutation of Fragaceatoxin C as a candidate against HL60 cell line", سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, 1394, ارومیه,ایران.

7- "In silico study of disulfid bond in mammalian amylases", کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی, 1393, شیراز,ایران.

8- "Isolation and purification of P7/23 from bovine neutrophils which is counterpart of human cytostatic protein MRP8/14", بیست ویکمبن کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

9- "Optimization of Expression of a native Sea Anemone Toxin Protein, Fragaceatoxin C, in E. coli BL21", سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران, 1394, ارومیه,ایران.

10- "Optimization of recombinant Actinia fragacea pore forming toxin (FraC) expression and", دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, 1392, ساری,ایران.

11- "Pathophysiologic and pharmacologic action of snake venom phospholipase A2", 5th International Congress of Laboratory and Clinic, 1391, Tehran,Iran.

12- "Structural and functional study of E. coli, Erwinia chrysanthemi and human L-Asparaginase using bioinformatic tools", 4th International Symposium on Molecular Technology (Biotechnology in Progress; Drug Development and Therapeutics), 1393, تهران,ایران.

13- "Structure of Snake Venom secretary Phospholipases A2 and its anti tumor effects", دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, 1392, ساری,ایران.

14- "Survey on biochemical characterization of digestive proteinases of Callosobruchus maculates on", اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران, 1394, تهران,ایران.

15- "Survey on Endoproteolytic activity digestive enzymes of Callosobruchus maculates on different", اولین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران, 1394, تهران,ایران.

16- "The Antibacterial Effect of Buffalo Neutrophil Cytosolic Proteins Against Staphylococcus aureus", بیست ویکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

17- "اثر آنتی اکسیدانتی گیاه بولاغ اوتی در هیپرتیروئیدیسم تجربی القا شده با تیروکسین در موش رت نر", بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1390, همدان,ایران.

18- "تاثیر ضد باکتریایی محتویات پروتئینی سیتوزول نوتروفیل های گاو شیری علیه عامل ماستیت گاوی", نخستین گنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته, 1390, قم,ایران.

19- "کلونینگ ژن MpaE از مجموعه ژنی MPA پنی سیلیوم براویکمپکتوم", دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی, 1394, تهران,ایران.

20- "مطالعه اثر آنتی میکروبیال عصاره سیتوزولی نوتروفیل بر علیه اشریشیاکلی و کاندیدا آلبیکانس", کنگره ملی تجویر منطقی آنتی بیوتیکها, 1390, ساری,ایران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-مهدی ایمانی, "علوم نانو- کاربردهایی در نانوبیوتکنولوژی و نانوبیولوژی", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.

2-مهدی محمدزاده, "مبانی بیوفیزیک", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.

3-مهدی ایمانی, "زیست شناسی سلول و مولکولی 1و2", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

4-مهدی ایمانی, "دستورالعمل های آزمایشگاهی بیوشیمی", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

5-مهدی ایمانی, "اصول بیوشیمی (ساختار و متابولیسم)", 1387, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پایان نامه ها (9)

1-بابك عبدي, "انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين فراگاسياتوكسين Cشقايق دريايي در باكتري E.Coliسويه BL21", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سميه ميرزايي نيا, "بيان تخليص و تعيين خصوصيات آنزيم اوريكاز آسپرژيلوس فلاوس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-شكوفه نيكو, "بررسي اثر آنتي باكتريال محتويات سيتوزولي قارچهاي آلترنارياآلترناتا و آسپرژيلوس نايجر بر روي استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلاي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1391, استاد راهنما.

4-سكينه محمودي, "جداسازي نوتروفيل¬هاي گاوي و بررسي فعاليت ضد ميكروبي محتويات سيتوزولي آن بر عليه اشريشيا كولي، استافيلوكوكوس اورئوس و مخمر كانديدا آلبيكانس", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1391, استاد راهنما.

5-سميه اولاد حسين, "بررسي اثر درماني و آنتي اكسيدانتي گياه بولاغ اوتي (Nasturtium officinale) در هيپرتيروئيديسم تجربي القا شده با تيروكسين در موش رت نر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

6-مهسا جلالي, "بررسي سطوح LDL و HDL سرمي و هموسيستئين عصاره قلبي و سرمي موش هاي رت ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

7-شيرين ابراهيمي, "كلونينگ و بيان ژن اوريكاز باكتري Bacilluss subtilis در سويه باكتريايي E. coli (BL21)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-رامين اكبري, "انتقال و بيان ژن كد كننده پروتئين S100 A8 سلول‌هاي نوتروفيل بصورت نوتركيب در باكتري E. Coli سويه M15", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

9-سحر سربلند, "مطالعه پروتئوليتيكي آنزيم هاي گوارشي سوسك چهارنقطه اي حبوبات روي برخي از انواع حبوبات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.