• نام و نام خانوادگی
  • محسن اسلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • m.eslami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

در مرداد ماه سال 1361 هجری خورشیدی در شهر تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی را در شهر تهران و اسلامشهر به اتمام رساندم. در سال 1382 در کنکور سراسری شرکت نموده و به دلیل علاقه ی زیادی که به رشته دامپزشکی داشتم، این رشته را انتخاب نموده و وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1388 از رساله دکتری حرفه ای خود دفاع نموده و به دنبال شرکت در آزمون دکتری تخصصی، در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه تهران مشغول به ادامه تحصیل شدم. در آذرماه سال 1392 از رساله تخصصی خود دفاع و مقاله حاصل از این رساله را به عنوان روشی جدید در درمان آندومتریت بالینی در مجله تریوژنولوژی به چاپ رساندیم. در اسفند ماه همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت شدم. کسب افتخار شاگرد اولی در بین کلیه فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی در سال 1388، نفر اول آزمون ورودی دکتری تخصصی، نفر اول آزمون بورد تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه بخشی از موفقیتهای این حقیر در طی تحصیل در دانشگاه تهران می باشد. 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محسن اسلامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
        بیوگرافی کوتاه

در مرداد ماه سال 1361 هجری خورشیدی در شهر تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی را در شهر تهران و اسلامشهر به اتمام رساندم. در سال 1382 در کنکور سراسری شرکت نموده و به دلیل علاقه ی زیادی که به رشته دامپزشکی داشتم، این رشته را انتخاب نموده و وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1388 از رساله دکتری حرفه ای خود دفاع نموده و به دنبال شرکت در آزمون دکتری تخصصی، در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه تهران مشغول به ادامه تحصیل شدم. در آذرماه سال 1392 از رساله تخصصی خود دفاع و مقاله حاصل از این رساله را به عنوان روشی جدید در درمان آندومتریت بالینی در مجله تریوژنولوژی به چاپ رساندیم. در اسفند ماه همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت شدم. کسب افتخار شاگرد اولی در بین کلیه فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی در سال 1388، نفر اول آزمون ورودی دکتری تخصصی، نفر اول آزمون بورد تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه بخشی از موفقیتهای این حقیر در طی تحصیل در دانشگاه تهران می باشد. 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-Rahimi-Feyli, P., Ghasemzadeh-Nava, H., Shams, N., Arbabi, F., Eslami, M. , "Comparison the effect of hCG and GnRH administration on day 5 after AI on conception rate of dairy cattle under heat stress conditions", IAU, Sanandaj Branch, Journal of Veterinary Medicine, 2010, No. 11, P. 1-10.

2-Nazem, Y., Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., Nikjou, D., Rezaeian, M., Mousavi, S.S. , "The effect of long term CIDR and VetoCIDR exposure on the concentration of progesterone and the persistence of ovarian follicle in Holstein cattle", Iranian Veterinary Journal, 2009, 5 P. 60-69 .

3-Zadehashem, E., Salaramoli, J., Barin, A, Sadighara, P., Aliesfahani, T., Akbarzadeh, M., Ferdowsi, R., Eslami, M. , "The effect of sodium arsenite in the induction of protein stress in chicken embryo model", Annals of Military and Health Science Research, 2010, Vol. 8 No.3 P.173-178 .

4-Farjadmand, F., Eslami, M. and Sadighara, P. , "Tomato leaves: The first report of malformation in chick embryos.", Biharean Biologist,, 2011, 5(2): p.164-165. .

5-Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., Nazem Y., "Ovulatory response of different GnRH analogues and subsequent corpus luteum life span in the presence of norgestomet in Holstein heifers. ", Iranian Journal of Veterinary Research, , 2012, Vol. 13, No. 1, Ser. No. 38, 36-41.

6-Koohi, M.K., Zayerzadeh, E., Eslami, M., Zadeh Hashem, E. , "Transcriptional effects of metal ions on the bovine oxytocin and the thymidine kinase-ERE promoter through the estrogen receptor α in MDA-MB 231 breast cancer cell line", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2012, 6(2):79-87..

7-Rajabzadeh, E., Asadi, F., Jolodar, A., Seyfi Abad Shapouri, M.R., Soltani, M., Eslami, M., "Molecular Cloning and Expression of g-Type Lysozyme from the Skin Mucus of Common Carp (Cyprinus carpio) and its Lytic Activity", Advanced Studies in Biology, 2012, 9, 419 – 435.

8-Eslami, M., Ghaniei, A., Mirzaei Rad, H., "Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage. ", Poultry Science, 2016.

9-Hamed Mirzaei Rad, Mohsen Eslami, Abolfazl Ghanie, "Palmitoleate enhances quality of rooster semen during chilled storage", Animal Reproduction Science, 2016.

10-Mohsen Eslamia, Mahmoud Bolourchi, Hesam A. Seifi, Farzad Asadi, Rahmat Akbari, "Treatment of clinical endometritis in dairy cows by previously used controlled internal drug release devices", Theriogenology, 2015.

11-محسن اسلامی، فرامرز قراگزلو، پیمان رحیمی فیلی، مهدی وجگانی، سارنگ سروری, "A case of perosomus elumbis concurrent with visceral abnormalities in a Holstein calf", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2014.

12-محسن اسلامی، محمد کاظم کوهی، الهام زاده هاشم، بابک خدیری، حسین کشاورز, "بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای سنتی گوسفند عرضه شده در شهرستان مرند", فصلنامه علوم و صنایع غذایی, 1394.

13-محسن اسلامی ، امیر نیاسری نسلجی، محمود بلورچی، داراب نیکجو، همایون محمودزاده و سیدصادق موسوی, "تأثیر مقادیر مختلف استرادیول بنزوات به همراه مقدار ثابت پروژسترون بر روی ساختار تخمدان تلیسه های هلشتاین", مجله دامپزشکی ایران, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "Determination of calcium and phosphorus concentration in the seminal plasma and their relationships with semen characteristics in rooster", 5th International Veterinary Poultry Congress, 2016, Tehran,IRAN.

2- "Effect of linolenic and linoleic fatty acids on the palmitic acid induced lipotoxicity indices in the primary culture of adult rat cardiomyocytes", 13th Iranian International Congress of Toxicology, 1394, Urmia,Iran.

3- "Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage", 5th International Veterinary Poultry Congress, 2016, Tehran,Iran.

4- "Effect of rooster semen enrichment with oleic acid onthe quality of semen during thein vitrostorage", 5th International Veterinary Poultry Congress, 2016, Tehran,Iran.

5- "The antioxidant activityof palmitoleic acid on oxidative stress indices in palmitic acid induced lipotoxicity in adult rat cardiomyocyte", 13th Iranian International Congress of Toxicology, 1394, Urmia,Iran.

6- "Treatment of Clinical Endometritis Without Antibiotic Application in Dairy Cows", the 2nd international congress of large animal practitioner, 1391, تهران,ایران.

7- "ارتباط بین تجویز لوتئولیزین با بروز فولیکول غیر تخمک گذار هموراژیک و تخمک گذاری دوتایی در مادیان", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, 1394, شیراز,ایران.

8- "استفاده از ترکیبات موکولیتیک به عنوان روش جدید در درمان آندومتریت در مادیان", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, 1394, شیراز,ایران.

9- "پاتوژنز آندومتریت", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

10- "تزریق آنالوگهای پروستوگلاندین در روزهای مختلف اینتراستروس مادیان و ارزیابی زمان برگشت به فحلی و تخمک گذاری آنها", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, 1394, شیراز,ایران.

11- "تعادل اکسیدانت/آنتی اکسیدانت و ارتباط آن با بیماریهای اسب", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, 1394, شیراز,ایران.

12- "روشهای جدید تشخیص آندومتریت در گاو شیری", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

13- "روشهای جدید درمان آندومتریت در گاو شیری", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

14- "مراتع حاوی Tall Fescue و اثرات توکسیک آن روی دستگاه تولیدمثلی مادیان", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب, 1394, شیراز,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر پرویز تاجیک، دکتر پیمان رحیمی فیلی، دکتر محسن اسلامی, "اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولیدمثلی نشخوارکنندگان و شترسانان", انتشارات دانشگاه تهران, 1390.
پایان نامه ها (5)

1-رویا حداد , "اثر اسید اولئیک بر فعالیت اکسیدانی/آنتی اکسیدانی منی و شاخصه های اسپرم قوچ در شرایط آزمایشگاه", پایان نامه دکتری حرفه ای , 1395.

2-هدیه قاسمیان , "اثر اسید پالمیتولئیک بر فعالیت اکسیدانی/آنتی اکسیدانی منی و شاخصه های اسپرم قوچ در شرایط آزمایشگاه", پایان نامه دکتری حرفه ای , 1395.

3-نوید جهان روشن , "اثر غنی سازی منی قوچ با آیدبنون و ارزیابی آن با نرم افزار کاسا طی نگهداری منی در شرایط یخچال ", پایان نامه دکتری حرفه ای , 1395.

4-حامد میرزایی راد , "اثر اسید پالمیتولئیک بر کیفیت منی و فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسمای منی خروس در شرایط آزمایشگاه", پایان نامه دکتری حرفه ای , 1393.

5-سيد سجاد بابايي مرزنگو, "بررسي غلظت املاح كلسيم، منيزيم و فسفر موجود در پلاسماي مني و ارتباط آن با برخي خصوصيات اسپرم در خروس", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1394, استاد راهنما.