• نام و نام خانوادگی
  • صیاد اصغری سراسکانرود
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • s.asghari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صیاد اصغری سراسکانرود
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-سعید جهانبخش، خلیل ولی زاده، محمود خسروی، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود, "آشکار سازی پایش توفان فراگیر اول ژوئیه 2008 ایران با استفاده از سنجنده noaa/ avhrr", جغرافیا و برنامه ریزی محیطی اصفهان, 1394.

2-مهدی بلواسی، صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان, "اکتشاف نواحی دارای مس در منطقه قزل داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون", پژوهش های جغرافیای طبیعی, 1394, 47,1.

3-بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود, "بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر مناطق شهری اطراف آن.", دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری, 1394.

4-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری سراسکانرود, "واکنش مخروط افکنه های شرق گرمسار بر جابجایی عمودی و امتدادی گسل ها(با تاکید بر مخروط افکنه ده نمک)", پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, 1394, 4,1.

5-صیاد اصغری سراسکانرود، علی اکبر تقیلو، بتول زینالی, "ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تاکید بر ژئوتوریسم(مطالعه موردی هفت چشمه نقد، دره قاسملو و بند ارومیه)", فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای, 1394.

6-صیاد اصغری سراسکانرود، الناز پیروزی، بتول زینالی, "پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه ی آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل ویکور", پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, 1394, 4,1.

7-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، نادر پورنریمان, "تحلیل الگو و فرسایش پذیری مسیر رودخانه گرمی چای", هیدروژئومورفولوژی, 1394, 1,1.

8-صیاد اصغری سراسکانرود، فریبا اسفندیاری، وحید محمدنژاد، بتول زینالی، صالح اصغری, "ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطق? ضحاک شهرستان هشترود", جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای, 1393, 4,1.

9-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی بلواسی، بتول زینالی، ایمانعلی بلواسی، علی داوودی, "بررسی خطرپذیری فرسایش خاک در حوضه ابخیز دوآب لرستان با استفاده از تحلیل شبکه و فناوری های سنجش از دور و gis", پژوهش های فرسایش محیطی, 1393.

10-سعید جهانبخش، خلیل ولیزاده، محمود خسروی، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود, "شناسایی و آشکار سازی طوفان فراگیر 1 ژوئیه 2008 ایران با استفاده از سنجنده مودیس", فضای جغرافیایی, 1393, 1,1.

11-غلام حسن جعفری، صیاد اصغری سراسکانرود, "بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود", پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, 1393, 1,1.

12-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی, "تحلیل و پهنه بندی فراوانی فصلی طوفان های گرد و غباری ایران به منظور کاهش مخاطرات", دانش مخاطرات, 1393.

13-سعید جهانبخش، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود, "تحلیل و پهنه بندی فراوانی طوفان های گرد و غباری ایران با استفاده از خوشه بندی فازی(FCM)", دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری, 1393, 5,1.

14-صیاد اصغری سراسکانرود، وحید محمدنژاد، مهدی بلواسی, "مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند", پژوهش‌‌های ژئومورفولوژی کمّی, 1393.

15-صیاد اصغری سراسکانرود, "تحلیل برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه قرنقو(محدوده بعد از سد سهند تا روستای خراسانک)", هیدروژئومورفولوژی, 1393, 1,1.

16-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی بلواسی، بتول زینالی، سعیده صاحبی, "پهنه بندی توانمندی های استان قزوین به منظور کشت انگور", فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, 1392, 2,1.

17-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی, "بررسی مقاومت ذرات رسوبی در برابر فرسایش رودخانه سراسکند چای هشترود با استفاده از روش های ریاضی", پژوهشهای فرسایش محیطی, 1392, 1,1.

18-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی فیض الله پور، وحید محمد نژاد, "بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضه رودخانه جاجرود", پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, 1392.

19-صیاد اصغری سراسکانرود، طاهره جلالی، صیاد اصغری, "تحلیل تغییر پذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه", فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, 1392, 1,1.

20-وحید محمد نژاد، صیاد اصغری سراسکانرود بها الدین گل محمد زاده, "تهیه نقشه مناطق مستعد آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه", پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, 1392.

21-صیاد اصغری سراسکانرود, "بررسی و تحلیل الگوهای متفاوت رودخانه شهر چای ارومیه", دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران, 1392.

22-محمد حسین رضایی مقدم. محمد رضا ثروتی. صیاد اصغری سراسکانرود, "بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه قزل اوزن با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی(محدوده بین 30 کیلومتری شهرستان میانه تا مرز سیاسی استان زنجان)", انجمن جغرافیا, 1391, 10,1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- "ارزیابی ارزش علمی ژئوتوریسم روستای کندوان", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

2- "ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو(دره شهیدان) شهرستان ارومیه", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

3- "برآورد سیلاب حوضه آبخیز و مخاطرات آن در حوضه آلانق با استفاده از روش SCS", دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی, 1392, تهران,ایران.

4- "بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای حوضه آبریز قره سو و تاثیر آن بر نوسانات دبی رودخانه قره سو", اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری تبریز, 1394, تبریز,ایران.

5- "بررسی حرکات دامنه ای زمین لرزه 21 مرداد روستاهای اهر ورزقان با تاکید بر عوامل توپوگرافی و زمین شناسی", دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی, 1392, تهران,ایران.

6- "بررسی رابطه بین سرطان مری و فاکتورهای زیست محیطی در استان آذربایجان غربی", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

7- "بررسی روشهای طبقه بندی الگوی رودخانه ها", پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام, 1391, تبریز,ایران.

8- "بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من کندال", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

9- "بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی", اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری, 1394, ایران,ایران.

10- "بررسی مورفومتری مخروط¬افکنه¬های دامنه جنوبی البرز شرقی", اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان, 1391, تهران,ایران.

11- "بررسی نحوه تغییر ضریب خمیدگی پیچان رودی در بالادست و پایین دست گرمی چای", دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی, 1392, تهران,ایران.

12- "بررسی همدید توفان های گرد و غباری تابستانه ایران و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن", اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران, 1394, اردبیل,ایران.

13- "پایش تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(1976-2013)", سی و دمین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین, 1392, ارومیه,ایران.

14- "پایش تغییرات سطح آب دریاچه داخل غار سهولان مهاباد", دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و تغییرات محیطی, 1392, تهران,ایران.

15- "تحلیل فضایی دو شهرستان فردوس و درمیان و مقایسه آن به لحاظ معیارهای پزشکی قانونی با استقاده از GIS", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

16- "شناسایی میزان فرسایش پذیری و آشکار سازی مناطق دارای تغییرات در رودخانه قزل اوزن", اولین همایش انجمن ژئومورفولوژی ایران ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان, 1391, تهران,ایران.

17- "مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

18- "مطالعه توفان های گرد و غبار غرب ایران و اثرات زیست محیطی آن", دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست, 1392, ارومیه,ایران.

19- "نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی های عمرانی با تاکید برعوامل ژئومورفولوژیک", اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری تبریز, 1394, تبریز,ایران.
پایان نامه ها (3)

1-زينب دولتشاهي, "بررسي كيفيت آب استحصالي منابع تامينن كننده آب شهر خرم آباد و آثرات آن بر سلامتي انسان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-محسن مصطفي نژاد, "بررسي ارتباط بين عوامل زيست محيطي با بروز سرطان مري در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-محمود نامجوي, "پهنه بندي استان خراسان جنوبي براساس شاخص هاي پزشكي قانوني به روش anp", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.