• نام و نام خانوادگی
  • صیاد اصغری سراسکانرود
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (22)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • صیاد اصغری سراسکانرود
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (22)

1-سعید جهانبخش، خلیل ولی زاده، محمود خسروی، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود، 1394، آشکار سازی پایش توفان فراگیر اول ژوئیه 2008 ایران با استفاده از سنجنده noaa/ avhrr،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی اصفهان.

2-مهدی بلواسی، صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، سعیده صاحبی وایقان، 1394، اکتشاف نواحی دارای مس در منطقه قزل داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون،پژوهش های جغرافیای طبیعی، 47،1.

3-بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود، 1394، بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر مناطق شهری اطراف آن.،دو فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری.

4-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری سراسکانرود، 1394، واکنش مخروط افکنه های شرق گرمسار بر جابجایی عمودی و امتدادی گسل ها(با تاکید بر مخروط افکنه ده نمک)،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 4،1.

5-صیاد اصغری سراسکانرود، علی اکبر تقیلو، بتول زینالی، 1394، ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقه ای با تاکید بر ژئوتوریسم(مطالعه موردی هفت چشمه نقد، دره قاسملو و بند ارومیه)،فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای.

6-صیاد اصغری سراسکانرود، الناز پیروزی، بتول زینالی، 1394، پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه ی آبخیز آق لاقان چای با استفاده از مدل ویکور،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 4،1.

7-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، نادر پورنریمان، 1394، تحلیل الگو و فرسایش پذیری مسیر رودخانه گرمی چای،هیدروژئومورفولوژی، 1،1.

8-صیاد اصغری سراسکانرود، فریبا اسفندیاری، وحید محمدنژاد، بتول زینالی، صالح اصغری، 1393، ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطق? ضحاک شهرستان هشترود،جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 4،1.

9-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی بلواسی، بتول زینالی، ایمانعلی بلواسی، علی داوودی، 1393، بررسی خطرپذیری فرسایش خاک در حوضه ابخیز دوآب لرستان با استفاده از تحلیل شبکه و فناوری های سنجش از دور و gis،پژوهش های فرسایش محیطی.

10-سعید جهانبخش، خلیل ولیزاده، محمود خسروی، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود، 1393، شناسایی و آشکار سازی طوفان فراگیر 1 ژوئیه 2008 ایران با استفاده از سنجنده مودیس،فضای جغرافیایی، 1،1.

11-غلام حسن جعفری، صیاد اصغری سراسکانرود، 1393، بررسی آثار یخچالی کواترنری زنجان رود،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1،1.

12-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، 1393، تحلیل و پهنه بندی فراوانی فصلی طوفان های گرد و غباری ایران به منظور کاهش مخاطرات،دانش مخاطرات.

13-سعید جهانبخش، بتول زینالی، صیاد اصغری سراسکانرود، 1393، تحلیل و پهنه بندی فراوانی طوفان های گرد و غباری ایران با استفاده از خوشه بندی فازی(FCM)،دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری، 5،1.

14-صیاد اصغری سراسکانرود، وحید محمدنژاد، مهدی بلواسی, 1393, مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانه های آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند,پژوهش‌‌های ژئومورفولوژی کمّی.

15-صیاد اصغری سراسکانرود، 1393، تحلیل برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه قرنقو(محدوده بعد از سد سهند تا روستای خراسانک)،هیدروژئومورفولوژی، 1،1.

16-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی بلواسی، بتول زینالی، سعیده صاحبی، 1392، پهنه بندی توانمندی های استان قزوین به منظور کشت انگور،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 2،1.

17-صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی، 1392، بررسی مقاومت ذرات رسوبی در برابر فرسایش رودخانه سراسکند چای هشترود با استفاده از روش های ریاضی،پژوهشهای فرسایش محیطی، 1،1.

18-صیاد اصغری سراسکانرود، مهدی فیض الله پور، وحید محمد نژاد، 1392، بررسی نسبت تحویل رسوب (SDR) در حوضه رودخانه جاجرود،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

19-صیاد اصغری سراسکانرود، طاهره جلالی، صیاد اصغری، 1392، تحلیل تغییر پذیری وضعیت گردشگری شهرهای واقع در اطراف دریاچه ارومیه،فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، 1،1.

20-وحید محمد نژاد، صیاد اصغری سراسکانرود بها الدین گل محمد زاده، 1392، تهیه نقشه مناطق مستعد آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF مطالعه موردی: شهرستان ارومیه،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

21-صیاد اصغری سراسکانرود، 1392، بررسی و تحلیل الگوهای متفاوت رودخانه شهر چای ارومیه،دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران.

22-محمد حسین رضایی مقدم. محمد رضا ثروتی. صیاد اصغری سراسکانرود، 1391، بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه قزل اوزن با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی(محدوده بین 30 کیلومتری شهرستان میانه تا مرز سیاسی استان زنجان)،انجمن جغرافیا، 10،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- 1393، ارزیابی ارزش علمی ژئوتوریسم روستای کندوان،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

2- 1393، ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو(دره شهیدان) شهرستان ارومیه،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

3- 1392، برآورد سیلاب حوضه آبخیز و مخاطرات آن در حوضه آلانق با استفاده از روش SCS،دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران،ایران.

4- 1394، بررسی تغییرات اقلیمی بارش و دمای حوضه آبریز قره سو و تاثیر آن بر نوسانات دبی رودخانه قره سو،اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری تبریز، تبریز،ایران.

5- 1392، بررسی حرکات دامنه ای زمین لرزه 21 مرداد روستاهای اهر ورزقان با تاکید بر عوامل توپوگرافی و زمین شناسی،دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، تهران،ایران.

6- 1394، بررسی رابطه بین سرطان مری و فاکتورهای زیست محیطی در استان آذربایجان غربی،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

7- 1391، بررسی روشهای طبقه بندی الگوی رودخانه ها،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام، تبریز،ایران.

8- 1393، بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من کندال،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار، تهران،ایران.

9- 1394، بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، ایران،ایران.

10- 1391، بررسی مورفومتری مخروط¬افکنه¬های دامنه جنوبی البرز شرقی،اولین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان، تهران،ایران.

11- 1392، بررسی نحوه تغییر ضریب خمیدگی پیچان رودی در بالادست و پایین دست گرمی چای،دومین همایش ملی ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی، تهران،ایران.

12- 1394، بررسی همدید توفان های گرد و غباری تابستانه ایران و ارزیابی اثرات زیست محیطی آن،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، اردبیل،ایران.

13- 1392، پایش تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(1976-2013)،سی و دمین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین، ارومیه،ایران.

14- 1392، پایش تغییرات سطح آب دریاچه داخل غار سهولان مهاباد،دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و تغییرات محیطی، تهران،ایران.

15- 1394، تحلیل فضایی دو شهرستان فردوس و درمیان و مقایسه آن به لحاظ معیارهای پزشکی قانونی با استقاده از GIS،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

16- 1391، شناسایی میزان فرسایش پذیری و آشکار سازی مناطق دارای تغییرات در رودخانه قزل اوزن،اولین همایش انجمن ژئومورفولوژی ایران ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان، تهران،ایران.

17- 1392، مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

18- 1392، مطالعه توفان های گرد و غبار غرب ایران و اثرات زیست محیطی آن،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیرآن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

19- 1394، نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی های عمرانی با تاکید برعوامل ژئومورفولوژیک،اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری تبریز، تبریز،ایران.
پایان نامه ها (3)

1-زينب دولتشاهي، 1394، بررسي كيفيت آب استحصالي منابع تامينن كننده آب شهر خرم آباد و آثرات آن بر سلامتي انسان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محسن مصطفي نژاد، 1394، بررسي ارتباط بين عوامل زيست محيطي با بروز سرطان مري در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمود نامجوي، 1394، پهنه بندي استان خراسان جنوبي براساس شاخص هاي پزشكي قانوني به روش anp، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.