• نام و نام خانوادگی
  • حسن محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • h.mohammadzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)
کتاب های چاپ شده (7)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (58)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (48)

1-Behzad Behzadnia, 1 Hassan Mohammadzade,2 Ahmad Farokhi,3 Reza Ghasemnejad4, "Effect of Participation in Aerobic Dancing Classes on Psychological Well-Being of Male Students", Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 2014.

2-Bahman Aalizadeh. , Hassan Mohamadzadeh; Fatemeh Sadat Hossein, "Fundamental Movement Skills among Iranian School Children", Journal of Family and Reproductive Health, 2014.

3-لیلی علیزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده, "Relationship Between narcissism and aggression in male body builders", International journal psychology, 2014.

4-رباب یدا..زاده ، محمد کاشف ،حسن محمدزاده ، مهردادحفظا لسان, "Evaluation of strategic management fields culture, capability,", ?? ??????-??????????, 2013.

5-;کیمیا صدری ،حسن محمدزاده ،مصطفی خانی, "The Effect of Contextual Interference on", Annals of Applied Sport Science, 2013.

6-سعید رضایی 1 ، مهتا اسکندرنژاد 2 ، حسن محمدزاده 3 ، مهری عابدینی, "تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر تکالیف تعادلی دوگانه حرکتی و شناختی مردان سالمند", مجله مطالعات طب توانبخشی, 1394.

7-لیلی علزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده, "ارتباط خود شیفتگی وادراک بدنی در مردان بدنساز", پژوهشنامه مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی, 1394.

8-حسن محمدزاده, "ایا تمرینات یکپارچگی حسی - حرکتی بر بر تعاذل ایستا وپویای کودکان کم توان ذهنی تزبیت پذیر اثر دارد؟", مجله توانبخشی, 1394.

9-جلال دهقانی زاده 1- حسن محمدزاده 2 – هادی مرادی, "تأثیر تجربة حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران", رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی, 1394.

10-مریم لطفی 1 ؛ جلال دهقانی زاده1 ؛ حسن محمدزاده2, "مقایسه ذهن‌آگاهی و حافظة کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه", مطالعات روانشناسی ورزشی, 1394.

11-جلال دهقانی زاده 1 ؛ حسین صمدی2 ؛ حسن محمدزاده3 ؛ برهان الدین قاری2, "بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا", پژوهش در ورزش دانشگاهی پژوشگاه تربیت بدنی, 1393.

12-2محمدصادق افروزه 1. حسن محمدزاده 3. مصطفی ادریسی کلور _ 4. علی افروزه _ 1., "تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار وعملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی گیران", رشد و یادگیری حرکتی, 1393.

13-حسن محمدزاده, "تغییر در سرعت تصویر سازی یک توالی حرکتی خودکار شده و تاتیر آن بر عملکرد ورزشی", رشد و یادگیری حرکتی, 1393.

14-رباب یدالله زاده، سید محمد کاشف، حسن محمد زاده, "ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی", مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشگاه), 1393.

15-لیلی علیزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده, "پیش بینی پرخاشگری مردان بدنساز با تاکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی", رفتار حرکتی پژوهشکاه تربیت بدنی, 1393.

16-لیلی علیزاده. فاطمه حسینی حسن محمدزاده, "پیش بینی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی", رفتار حرکتی پژوهشکاه تربیت بدنی, 1393.

17-حسن محمدزاده, "تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان", رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران, 1393.

18-حسن محمدزاده, "تاثیر تمرینات یگپارچگی حسی حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توتن ذهنی شدید", مطالعات نانوانی, 1393.

19-جلال دهقانیزاده 1، حسن محمدزاده 2، فاطمه سادات حسینی 3, "مقایسه چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال", رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی, 1393.

20-حسن محمدزاده, "مقایسه ی ادراک فاصلهی ورزشکاران و غیرورزشکاران", رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی, 1393.

21-حسن محمدزاده جلال دهقانی زاده فاطمه حسینی, "تأثیر برنامهی آموزش ژیمناستیک بر چرخش ذهنی", فصلنامه روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی, 1392.

22-حسن محمدزاده, "تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل پویا و عملکرد راه رفتن مردان سالمند با سابقه زمین خوردن", طب وتوانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, 1392.

23-حسن محمدزاده, "تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن", رشد ویادگیری حرکتی دانشگاه تهران, 1392.

24-حسن محمدزاده, "تاثیرتمرینات یکپارچگی حسی حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی", مجله مطالعات ناتوانی, 1392.

25-شیلر قاسم کریمی ،حسن محمدزاده ، فاطمه حسینی, "تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون", شد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران, 1392.

26-سعیدرضایی، دکتر حسن محمد زاده، مهتا اسکندرنژاد, "تاثیر تمرین نوروفیدبک بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند", سلامت و مراقبت, 1392.

27-بهمن عالی زاده حسن محمدزاده فاطمه حسینی, "مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش7 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف - آموزان پسر 10", رفتار حرکتی پژوشگاه تربیت بدنی, 1392.

28-اکبر قوامی ، فاطمه حسینی ،حسن محمدزاده ،بهنام ملکی . حسین برهانی, "تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالالانس", رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران, 1391.

29-حسن محمدزاده, "رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازیی", رشد و یادگیری حرکتی, 1391.

30-حسن محمدزاده سید سمکوابراهیمی ، سامی سعدی, "بررسی رابطه کمال گرایی ، استرس وتحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن ومرد", رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران, 1391.

31-بهنام ملکی ،حسن محمدزاده ،اکبر قوامی, "تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی", پژوهش در علومورزشی رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی, 1391.

32-حسین برهانی ،حسن محمدزاده ،فاطمه حسینی, "تاثیر کانون توجه وفراوانی بازخورد در اکتساب ویادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت", رفتار حرکتی پژوهش در علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی, 1391.

33-بهنام ملکی حسن محمدزاده ، میر حسن سید عامری ، حجت زمانی, "بررسی رابطه عزت نفس وانگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق وناموفق استان آذربایجان غربی", پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علومپزشکی اصفهان, 1390.

34-بهزادبهزادنیا، محمدکشتی دار، دکتر حسن محمد زاده، سعید ایل بیگی, "مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ هاپ بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان پسر", رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش, 1390.

35-محمد قاسمی حسن محمدزاده فاطمه حسینی, "رابطه خطر پذیری ،خود کار آمدی و عملکرد صخره نوردان زن و مرد ایرانی", پژوهش در علوم ورزشی تخصصی مطالعات مدیریت ورزشی, 1390, 3,10.

36-بهنام ملکی حسن محمدزاده, "بررسی رابطه ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت ورزشی در ورزشکاران موفق و ناموفق", پژوهش در علوم ورزشی تخصصی رفتار حرکتی, 1389.

37- "منابع استرس در داوران حرفه ای ایران", فصلنامه المپیک, 1388.

38- "ارتباط تغییرات هورمون کورتیزول و پروتئین های انتقال دهنده پلاسما متعاقب فعالیت بدنی شدید هوازی در دوندگان جوان", نشریه علوم حرکتی و ورزش, 1388.

39- "منابع استرس، تحلیل رفتگی و میل به بازنشستگی در داوران حرفه ای فوتبال ایران", پژوهش در علوم ورزشی, 1388.

40- "مقایسه مهارت های حرکتی پایه کودکان 7 ساله", نشریه (ISC) پژوهش در علوم ورزشی, 1387.

41- "توصیف و مقایسه مهارتهای حرکتی پایه منتخب (پرش طول و لی لی) دختر و پسر 7 ساله شهرستان ارومیه", فصلنامه علمی پژوهشی حرکت, 1386.

42- "مقایسه مهارتهای حرکتی پایه کوکان 7 ساله", پژوهش در علوم ورزشی, 1386.

43- "The Description and Comparison of Selective Fundamental Motor Skills (Standing Long Jump and Hopping )of Seven Years Old Boys and Girls", مقاله علمی - پژوهشی حرکت, 1385.

44- "بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان در موقعیتهای شکست و موفقیت در تکلیف شناختی", فصلنامه علمی - پژوهشی المپیک, 1384.

45- "تاثیر شکست (درماندگی) بریادگیری و عملکرد مهارت حرکتی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه", المپیک, 1383.

46- "بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی", نشریه علمی-پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکت, 1380.

47- "بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی", نشریه حرکت, 1379.

48- "تاثیر بازی یارانه ای بر بهره هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان", رشد و یادگیری حرکتی, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)

1- "A Preliminary Validation of a French Version of the Children,s Attributional Style Questionnaire", International Journal of Psychology, 2007.

2- "Analyse prevential factors in sport activities of urmia university students leisure time", كنفراس بين المللي دانشگاه شمال - با همكاري انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1391, آمل,ايران.

3- "Aycicek Tohumuda on Muamele Olarak KCL ve Nacl Un cimlenme ve Buyume Kriterlerinin Uzerine Olan Etkisi"", VII.Tarla Bitkileri Kongreesi, 2007.

4- "Comparison of multiple intelligence of professional volleyball players", International gender and sport symposium, 2014, انكارا,تركيه.

5- "Comparition of emotional intelligence comptition and cooperation attituds of athletes in successful and unsuccessfil dragon boat teams", 1th international hysical activity , nutrition and health congres, 1390, انتاليا,تركيه.

6- "Effect of Modeling methods on learning of voleyball serve skill-emphasis on self-efficacy", 15th annual congress of the european college of sport science, 2010.

7- "effect of motivational music and video and competitivness featureson the sprint performance of young feamels", 9th FIEP European congress, 1393, صوفيه,بلغارستان.

8- "Effect of physical activity on quality of life of elderly women", 1th international hysical activity , nutrition and health congres, 1390, آنتاليا,تركيه.

9- "Effect of sleep deprvation on reaction time and agility", 1th international hysical activity , nutrition and health congres, 1390, آنتاليا,تركيه.

10- "Effect of training aerobic on cognitive function in urmia preschool children", ششمين كنگره بين المللي روان پزشكي كودك و نوجوان ايران, 1392, تبريز,ايران.

11- "Effect og yoga on premenstrual syndrome in women Aged 20-35", 15th annual congress of the european college of sport science, 2010.

12- "The Comparison of Attributional styles at Failure and Success Situations in Motor Task", 12th European Congress of Sport Psychology, 2007, Halkidiki, Greece.

13- "The Effect of Different Interpolated Tasks on Warm-Up Decrement in the Volleyball Serve", 12th European Congress of Sport Psychology, 2007, Halkidiki, Greece.

14- "The effect of transitional practice schedule on contextual interfrence of motor skills learning", 1th international hysical activity , nutrition and health congres, 1390, آنتاليا,تركيه.

15- "ارتباط مهارت هاي رواني و سلامت عمومي دانشجويان پسر ورزشكار دانشگاه اروميه", اولين همايش بين الملي علمي-ورزشي دانشگاه هاي جهان اسلام, 1385.

16- "ارتباط بين اشتياق به فعاليت و هويت ورزشي در كاراته كاهاي نخبه: رويكرد دوگانه اشتياق", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد, 1392, مهاباد,ايران.

17- "ارتباط بين اشتياق و سرسختي در ورزشكاران تيمي و انفرادي", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد, 1392, مهاباد,ايران.

18- "ارتباط بين انتظارات مربي و تمايلات پرخاشگري ورزشي در بازيكنان نوجوان هندبال", دومين همايش ملي علم و هندبال, 1391, تهران,ايران.

19- "ارتباط خودشيفتگي و پرخاشگري در مردان بدنساز", دومين همايش ملي روانشاسي, 1392, مهاباد,ايران.

20- "ارتباط مهارت تصوير سازي وكاريي تيمي در ورزشكاران رشته هاي تيمي", ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

21- "ارزشيابي عملكرد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي با مدل ارزيابي 360 درجه", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي توسعه و بالندگي منابع انساني در ورزش, 1388.

22- "آثار شكست و موفقيت بر انتظارات خودكار آمدي", اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1387.

23- "بررسي ارتباط تعادل-چابكي، قدرت عضلاني و سطح فعاليت بدني بر ميزان زمين خوردن مردان سالمند", هشتمين كنگره بين المللي پزشكي ورزشي ايران, 1391, اصفهان,اصفهان.

24- "بررسي تاثير تمرين نوروفيدبك بر روي عملكرد و يادداري مهرت پرتاب دارت", ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي ايران, 1390, تهران,ايران.

25- "بررسي رايطه ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت ورزشي در ورزشكاران موفق و نا موفق", هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزش, 1388.

26- "بررسي سبك هاي اسنادي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكاردر موقعيت هاي شكست و موفقيت در تكليف شناختي", نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه هاي حاشيه درياي خزر(ايران-رشت), 1383.

27- "تاثير شركت در ورزشهاي رزمي و غير رزمي بر ارتباطات بين فردي دختر نوجوان", چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش, 1386.

28- "تاثير موسيقي بر ميزان درك فشار و عملكرد افراد تمرين كرده و تمرين نكرده در فعاليت فزاينده تا حد واماندگي", چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش, 1386.

29- "تاثير ايروبيك كودكان بر تصوير بدني كودكان پيش دبستاني اروميه، سال تحصيلي 91-92", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد, 1392, مهاباد,ايران.

30- "تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارت هاي بدمينتون", ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

31- "تاثير بازخورد تمركز دروني و بيروني بر يادگيري مهارت حركتي پرتاب دارت", كنگره علمي فرهنگي ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري, 1389.

32- "تاثير بازي هاي رايانه اي بر توجه انتخابي بينايي", اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1387.

33- "تاثير بازيهاي رايانه اي برانگيختگي نوجوانان پسر", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1385.

34- "تاثير تمركز توجه ناشي از تكليف و دستورالعمل توجهي مربي مدار در تكليف پرتاب دارت", دومين همايش ملي تخصصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

35- "تاثير تمركز توجه ناشي از تكليف ودستور العمل توجهي مربي مدار در تكليف پرتاب دارت", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي وروانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

36- "تاثير تمرين ذهني بر تعادل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه", چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش, 1386.

37- "تاثير تمرينات يوگا بر شادكامي و افسردگي زنان", همايش ورزش و سلامتي رواني, 1389.

38- "تاثير خستگي شديد و متوسط بر دقت مهارت ورزشي و عملكرد شناختي", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1385.

39- "تاثير خودگويي انگيزشي آشكار بر ميزان درك فشار كشتي گيران", اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1387.

40- "تاثير فعاليت حركتي بر توانايي فضايي: چرخش ذهني", سومين كنفرانس بين المللي علوم رفتاري, 1392, كيش,ايران.

41- "تاثير مشاهده مدل انساني بر يادگيري مهارتهاي همسو و دگر سوي ايروبيك", هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1393, تهران,ايرام.

42- "تاثير مشاهده مدل انيميشني و آموزش كلامي بر سطوح شناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

43- "تاثير مشاهده مدل ماهر و آمزش كلامي سطوح شناختي و حركتي يادگيري بالانس دو پايه", كنگره علمي فرهنگي ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري, 1389.

44- "تاثير يك دوره بازي هاي گروهي برتعادل دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذيرپسر ودختر", سومين همايش بين المللي علمي ورزشي آسيا, 1391, تهران,ايران.

45- "تاثير يوگا و شطرنج بر حافظه و توجه زنان 20 تا 40 ساله", هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزش, 1388.

46- "تاثيربرنامه تمريني منتخب بر مهارت هاي حركتي ظريف نوجوانان", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

47- "تاير تمرينات هيپ- هاپ بر بهزيستي روان شناختي دانشجويان دختر غير ورزشكار", همايش ورزش و سلامت رواني, 1389.

48- "توصيف و مقايسه تبحر حركتي دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 ساله شهرستان اروميه", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1385.

49- "جايگاه ورزش در طرح هاي توسعه شهري اروميه", اولين همايش ملي شهر و ورزش, 1385.

50- "رفتار حركتي", هفتمين همايش ملي ربيت بدنيو علوم ورزشي, 1385.

51- "مطالعه ارتباط بين تحليل رفتگي ، عوامل انگيزشي، و عملكرد تيمي در بازيكنان حرفه اي واليبال (رويكرد انگيزشي خود-تصيمي)", پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1386.

52- "مقايسه شادكامي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه اروميه", چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش, 1386.

53- "مقايسه اثر يوگا و شطرنج بر حافظه زنان 20- 40 ساله", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد, 1392, مهاباد,ايران.

54- "مقايسه تاثير بازخورد آزمودني مدار و مربي مدار (پس از كوشش هاي درست و نادرست) بر عملكرد و يادگيري مهارت حركتي", پژوهش در علوم ورزشي, 1388.

55- "مقايسه تاثير دو نوع بازخورد مربي مدار وآزمودني مدار بر اجرا و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمنتون", اولين همايش بين الملي علمي - ورزشي دانشگاهاي جهان اسلام, 1386.

56- "مقايسه خود پنداره دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه اروميه", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1385.

57- "مقايسه شاخصهاي پيكر سنجي ،ميزان فعاليت بدني و مهارتهاي بنيادي با وضعيت اقتصادي -اجتماعي دانش آموزان 7-10 سال", دومين همايش استعداديابي ملي, 1391, تهران,ايران.

58- "مقايسه شادكامي دختران ورزشكار و غير ورزشكار مدارس متوسطه شهرستان اروميه", اولين همايش ملي رفتار حركتي, 1386.

59- "مقايسه هوش هيجاني و روحيه رقابت و همكاري ورزشكاران تيم هاي موفق و نا موفق دراگون بوت", هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1388.
کتاب های چاپ شده (7)

1-حسن محمدزاده مریم صالحی, "مقدمه‌ای بر کاربرد بازخورد زیستی در ورزش (با تأکید بر نوروفیدبک)", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-حسن محمدزاده حسین صمدی, "مهارتهای حرکتی بنیادی (راهنمای معلمان و والدین)", 1394.

3-حسن محمدزاده . گولاله ابوبکری.ماندانا حیدری, "مقدمه ای بر بازتاب درمانی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

4- "یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

5- "یادگیری وکنترل حرکتی برای کاربران", 1389.

6- "اموزش مهارتهای ابی اطفال و کودکان پیش دبستانی", 1384.

7- "مدیریت سازمانهای ورزشی", 1382.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-حسن محمدزاده , - 2.محمدعلی نظری 40%, "تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان", دانشگاه ارومیه, 1393, کاربردی.

2- "تاثیر موفقیت و شکست در تکلیف شناختی بر مرکز کنترل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1383.

3- "بررسی الگوهای رشدی تواناییهای حرکتی پایه منتخب کودکان 7 ساله شهرستان ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1385.

4-حسن محمدزاده , - 2.مهرداد محرم زاده, "بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نرم امتحانی", دانشگاه ارومیه, 1377, کاربردی.

5-حسن محمدزاده ,حسن محمدزاده, "بررسی نقش والدین ومدرسه در تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی", اداره آموزش و پرورش, 1393.

6-حسن محمدزاده ,حسن محمدزاده, "سنجش ساختار قامتی دانش آموزان 11 تا 16 سال و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش ناهنجاری ها ی ساختاری", معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران, 1390.
پایان نامه ها (58)

1-معصومه اكبري اصل, "رابطه ترس از موفقيت و منبع كنترل با عملكرد ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-جمشيد پرموزه, "تاثير تمرين خود تنظيمي در تركيب با بازخورد خود كنترل بر اكتساب و يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-رضا اعغري, "رابطه شاخص هاي پيكر سنجي و عملكرد حركتي پاها در كودكان 10 12 سال پسر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-غزال نوژن, "تاثير دو مدل مشاهده اي انساني و آيينه اي بر يادگيري مهارت همسو و دگر سو ايروبيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-خديجه عالي, "مقايسه اشتياق و سر سختي روانشناختي بين ورزشكاران تيمي و انفرادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-سميرا احمدي, "تاثير يك دوره تمرين ايروبيك كودكان بر عملكرد هاي شناختي و رواني كودكان پيش دبستاني 5-6 سال اورميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-علي نجفي, "ارتباط بين مهارتهاي رواني هوش هيجاني و انگيزه موفقيت ورزشي در بين ورزشكاران زير 15سال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-محسن نظري مجد, "مقايسه هيجان خواهي و سر سختي روانشناختي با جهت گيري مدهبي در ورزشكاران نخبه و غير نخبه كاراته", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-سعيد رضايي, "تاثير تمرين نوروفيدبك بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-وحيده توكلي نانسا, "تاثير كانون تجه بيروني نزديك و دور بر اكتساب و يادگيري مهارت بدمينتون كودكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

11-مهسا حاج محمدلو, "رابطه رشد اجتماعي با رضايت مندي تماشاگران تيم تراكتور سازي تبريز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-هانيه شمشيري وش, "تاثير نوجه بيروني ديستال و پروگزيمال يادگيري مشاهده اي بر مهارت پرتاب دارت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-مطيفه قاسمپور, "تاثير تمرينات حسي حركتي بر مهارت هاي درشت و ظريف كدكان عقب مانده تربيت پذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-سجاد علي اكبر لو, "بررسي رابطه كمال گرايي،اضطراب وخشم با پرخاشگري ورزشيدرورزش هاي تيمي برخوردي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-وحيده خاني نژاد, "تاثيد محيط رقابتي و مپتماشاگر بر عملكرد كودكان 7 ساله در مهارت هاي حركتي پايه منتخب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-سميرا شريفي, "تاثير موسيقي و فيلم انگيزشي و ويژگي رقابت جويي بر سرعت دويدن دختران جوان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-سونيا صابر, "اثر تواتر بازخورد به كوشش هاي موفق و ناموفق در يادگيري سرويس كوتاه بدمينتون در كودكان با اختلالات يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

18-محسن شيري, "كارايي آموزش نوروفيدبك بر بازشناسايي الگو در شطرنج بازان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

19-بهزاد بدوي, "مقايسه خودكنترلي و كنترل عواطف در ورزشكاران انفرادي تيمي و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-سحر بهرام نژاد, "ارتباط اضطراب بدني اجتماعي، وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و تصوير ادراك شده بدني زنان فعال و غير فعال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

21-منصوره واحدي پهر آباد, "تاثير تمرينات ايروبيك و ايروبيك در اب بر عوامل خوشبيني و تصوير بدني ادراك شده زنان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

22-مهسا محمدزاده, "رابطه جو انگيزشي ادراك شده با اظطراب رقابتي در ورزشكاران زن شنا و بسكتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

23-معصومه پروانه, "رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم با پرخاشگري و ريسگ پذيري مردان و زنان بدنساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

24-فرشته اسماعيلي, "بررسي رابطه بين هوش هاي چندگانه گاردنر و كاركردهاي يادگيري مشاهده اي در رشته هاي تيمي و انفرادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

25-الماس سليمان, "ارتباط اضطراب اجتماعي و خودكارآمدي دانش آموزان پسر فعال و غير فعال مقطع متوسطه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

26-الميرا جوهري, "رابطه آنتروپومتري و هوش چندگانه گاردنر واليباليست هاي نخبه بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

27-ليلا باباخاني, "تاثير تواتر بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل بر يادگيري مهارت سرويس كوتاه بدمينتون در كودكان با اختلالات يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

28-عبدالرسول سيدي فر, "رابطه بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان استان گلستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

29-سميه عبدلي, "بررسي رابطه اختلالات خوردن نارضايتي رواني بدني و كمال گراييدر ورزشكاران زن ومرد ارميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-مريم صالحي نيمه ح, "بررسي تاثير تمرين نوروفيدبك بر عملكرد ويادداري مهارت پرتاب دارت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

31-كيميا صدري, "تاثير سن برتداخل زمينه اي در اكتساب و يادگيري مهارت بدمينتون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-علي فتحي زاده, "تاثير سرعت تصوير سازي بر توجه وتعادل نوجوانان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

33-لطيف نصري, "مقايسه نارضايتي رواني بدني در مردان ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

34-علي منصوري, "اثرات اماكن وفضاهاي ورزشيبرمحيط شهري شهرستان مهاباد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

35-جمال قادر زاده, "تاثير اجراي زنگ سلامت در محيط كار بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني اورميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

36-محبوبه ابراهيميان, "اثر خستگي جسمي بر توجه و تعادل نوجوانان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

37-شيلر قاسم كريمي, "تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل ضمني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

38-صادق حيدري آذر, "تاثير فعاليت جسماني بر تعادل و كيفيت زندگي سالمندان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

39-مليحه داود آبادي, "تاثير يوگا بر سلامت روان ، شادكامي و افسردگي زنان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

40-مهدي حيدري, "تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه استراتژي عملكرد و ارزيابي مهارت هاي رواني ورزشكاران موفق و ناموفق قايقراني در دو موقعيت تمرين و رقابت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

41-داريوش ميراني, "اثر انواع بازخورد اصلاحي و آرايش تمرين بر تداخل زمينه اي د رمهارتد بدمينتون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

42-عيسي مصطفي لو, "مقايسه ارتباط تصوير بدني با شاخص هاي پيكر سنجي دانش آموزان پسر ورززشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

43-يعقوب ميهمي, "بررسي رابطه بين انگيزش شغلي و تعهد حرفه اي در مربيان كشتي استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

44-وحيد عوني هريس, "ارتباط تصوير سازي و كارايي تيمي در ورزشكاران رشته هاي تيمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

45-اكبر قوامي, "تاثير مشاهده مدل ماهر ، انيميشني و آموزش كلامي بر سطوح شناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

46-مريم زينل فاميله, "تاثير آموزش مهارتهاي پايه تنيس روي ميز بر مهارت ادارك ديداري در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

47-نيايش اسكندري, "بررسي نگرش مربيان به مشاهده و تمايل به استفاده از خدمات روانشناسي ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

48-بهزاد پور فرهمند, "بررسي راهكارهاي توسعه ورزشي شهري با تاكيد بر ايستگاه هاي دوچرخه شهر داري اصفهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

49-حميد شاه محمدي, "ارزشيابي از اجراي برنامه جامع آموزشي شنا ( طرح س) استان آذر شهر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

50-بتوتل نوري, "مقايسه سخت رويي و انعطاف پذيري با هوش هيجاني ورزشكاران انفرادي و تيمي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

51-هتاو علي پناهي, "تاثير آموزش شطرنج بر رشد مهارتهاي زندگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

52-دهقاني زاده, "تاثير برنامه آموزشي ژِمناستيك بر چرخش ذهني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

53-محمد سالاري, "عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث اماكن ورزشي شهر كرمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

54-سكينه حق پرست, "ارتباط بين عناصر مديريت ارتعداد و موفقيت سازماني در اداره كل آموزش و پرورش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

55-سيد سيروان حسيني, "تاثبير شيوه هاي مدل مشاهده اي و آموزشي كلامي بر اكتساب ياداداري و انتقال مهارتهاي پرتاب بسكتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

56-رضا حيدري نيا, "بررسي ارتباط هوش سازماني با كيفيت خدمات اداره كل ورزش جوانا استان آغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

57-بهمن عالي زامه, "ارتباط يژگي هاي پيكر سنجي، وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و ميزان فعاليت بدني با مهارتهاي حركتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

58-اميد آذري, "تحليل عوامل بازدار نده از فعاليتهاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اورميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.