• نام و نام خانوادگی
  • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • n.ghanizadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-Ghani Zadeh Hesar N, Van Ginckel A, Cools A, Peersman W, Roosen P, De Clercq D, Witvrouw E., "A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries", British journal of sports medicine, 2009.

2-Van Ginckel A, Thijs Y, Hesar NG, Mahieu N, De Clercq D, Roosen P, Witvrouw E., "Intrinsic gait-related risk factors for Achilles tendinopathy in novice runners: a prospective study.", Gait and Posture, 2009.

3-N. Ghani Zadeh Hesar1, P. Calders1, Y. Thijs1, P. Roosen1, E. Witvrouw1, "The influence of menstrual cycle on ankle proprioception", Isokinetics and Exercise Science, 2008.

4- "تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار", فصلنامه المپیک, 1378.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- "A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries", Biennal Congress for Sports Medicine and Sports Sciences, 1389, Brugge,Belgium.

2- "Comparisons of static and dynamic tibial translation between children and adults and between sexes", 15th congress of European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, 1391, Geneva,Switzerland.

3- "Essential considerations to exercise during and after pregnancy", کنگره بین االمللی ارتقائ سلامت زنان, 1392, Urmia,Iran.

4- "ghgf", jghgdcxc, 1390, ارومیه,ایران.

5- "The effect of hormonal fluctuation on fine and gross motor competence", 17th annual congress of the europian college of sport sciences, 1391, Bruges,Belgium.

6- "The Effect of Tow Static Stretching Program(Ceonsecutive, Alternative)On Hamstring Muscle Flexibility of Non-Athlete Femeles", 6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science, 2001.

7- "The Persistence of the Flexibility in Dominant Limb Hamstring Muscles After a Period of Stretch", 6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science, 2001.

8- "اصول کلی استفاده از ارتزهای اندام تحتانی در کودکان مقاطع ابتدایی (12-17) ساله", اولین کنگره علمی بین المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر- تهران, 1379.

9- "بررسی ارتباط بین اندازه گیری ساختار پا و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار حرفه ای و غیر ورزشکار", سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی, 1392, Tehran,Iran.

10- "بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر تعادل ایستا و پویای زنان غیر ورزشکار 20-28 یال شهرستان میاندواب", سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی, 1392, Tehran,Iran.

11- "بررسی میزان استرس در دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار دختر ساکن در خوابگاههای دانشگاه ارومیه", همایش بهداشت روانی دانشجویان و مسائل خوابگاهی, 1381.

12- "بررسی میزان استرس و نحوه سازگاری دردانشجویان خوابگاههای دختر دانشگاه ارومیه", کنکره سراسری زن و سلامت, 1381.

13- "تاثیر تمرین در آب بر برخی شاخص های منتخب مربوط به کیفوز در پسران کایفوتیک ده تا دوازده سال", سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی, 1392, Tehran,Iran.

14- "تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار", اولین همایش پایان نامه های برگزیده تربیت بدنی, 1381.

15- "تاثیرتغییرات هورمونی بر مهارتهای حرکتی ظریف", هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

16- "عضو هئیت رئیسه ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور", ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور(چون سایت بقیه موارد را ثبت نمی کرد آنها را در سایر فعالیتها قرار دادم), 1390, تهران,ایران.

17- "مقایسه تاثیر دو روش کششی ایستا و پویا (N.S) برمیزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ", چهاردهممین کنگره فیزیوتراپی ایران - تهران, 1382.

18- "مقایسه تاثیر نئوپرن و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی، سرعت و پرش ارتفاع در بسکتبالیستهای دختر حرفه ای", ششمین کنگره بین المللی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) ایران, 1382.

19- "مقایسه تعادل پویای پسرلن نوجوان دارای کف پای صاف , گود و طبیعی در نوجوانان پسر ارومیه", سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی, 1392, Tehran,Iran.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "مقایسه تاثیر نئوپرون و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.
پایان نامه ها (2)

1-مهديه ملكي, "تاثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و وضعيت گردن شانه و پشت دختران با سينه هاي بزرگ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-راضيه هادي پور, "مقايسه تمرينات پليومتريك و ثبات مركزي در تعادل پويا دختران ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.