• نام و نام خانوادگی
  • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی PhD، ۱۳۹۰، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی،بلژیک دانشگاه گنت.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۷۸، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، ۱۳۷۱، ارتوپدی فنی ـ توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی ایران .
مقالات ژورنال (16)

1-Yasin Faramarzi Kohneh Shahri ، Narmin Ghani Zadeh Hesar ، July 13، 2020، Validity and reliability of smartphone-based Goniometer-Pro app for measuring the thoracic kyphosis،UK، https://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(19)30139-0/fulltext.

2-*زهره صادقی 2 ، نرمین غنی زاده حصار 3 ، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه ، 1399، تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر میزان درد مفصل و دامنه حرکتی ورزشکاران رشته تیراندازي مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه،Iran، سال سوم شماره ۲ (پیاپی ۹، تابستان ۱۳۹۹)، صص ۲۲۱ -۲۲۵.

3-عاطفه عیوضی هزه بران؛ نرمین غنی زاده حصار؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی، 09 اسفند 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،Iran، آنلاین.

4-حسین سلامت؛ نرمین غنی زاده حصار؛ سجاد روشنی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، 29 بهمن 1398 آنلاین، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی برسندرم متقاطع فوقانی پسران 13- 10 سال،Iran، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100967.html.

5-سجاد روشنی۱ ، فاروق رستمی ذلانی ۲، نرمین غنی زاده حصار۱ ، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه۱ ، زهرا سوخته زاری، ۱۳۹۸، بررسي ماندگاري دو برنامه تمريني كنترل حركات كتف و اصلاحي بر ميزان درد گردن و زاويه سر در مردان مبتلا به سر به جلو،Iran، دوره ۲۷، شماره ۱ - ( ۱-۱۳۹۸ ).

6-میلاد خلیل خداپرست؛ نرمین غنی زاده حصار، تابستان 1399، تأثیر تمرینات اصلاحی بر وضعیت شانه و ستون فقرات گردنی و عملکرد بوکسورها،Iran، دوره 9، شماره 2، صفحه 210-218.

7-مهدیه ملکی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ ترکان عباسی، تابستان 1399، تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت سربه‌جلو زنان با سینه‌های بزرگ،Iran، دوره 9، شماره 2، صفحه 51-60.

8-Yosef Mongashti JoniFaraj FatahiNarmin Ghanizadeh HasarEskandar Hosseinpour، 2017، Effect of Genu Varum Deformity on Gluteus Medius Muscle Activity and Postural Control During Single-Leg Jump-Landing،Iran، 7(2):79-88.

9-ادریس باوردی مقدم*۱، نرمین غنی زاده حصار، سیدصدرالدین شجاع الدین، ۱۳۹۷، نگاهی به ورزش درمانی در استئوآرتریت زانو و لگن: مطالعه مروری،Iran، دوره ۴، شماره ۱ - ( ۳-۱۳۹۷ ) جلد ۴ شماره ۱ صفحات ۵-۱۵.

10-سجاد روشنی۱، رضا مهدوی نزاد۲، نرمین غنی زاده حصار۳، 1396، اثر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM(آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پاراپلژی،Iran، جلد ۲۵ شماره ۶ صفحات ۷۳-۸۵.

11-ادریس باوردی مقدم سید صدرالدین شجاع الدین نرمین غنی زاده حصار علی اکبرنژاد، 1396، بررسی تغییرات حس عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو متعاقب یک دوره فعالیت کنترل شده هوازی،Iran، طب ورزشی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19).

12-نرمین غنی زاده حصار، ۱۳۸۱، بررسي ماندگاري انعطاف پذيري عضلات پشت راني اندام غالب و غير غالب بعد از يك دوره تمرين كششي (متوالي _ متناوب)،ایران، پاييز 1381 ، دوره 1 ، شماره 3 از صفحه 65 تا صفحه 81 ..

13-Ghani Zadeh Hesar N, Van Ginckel A, Cools A, Peersman W, Roosen P, De Clercq D, Witvrouw E., 2009, A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries,British journal of sports medicine.

14-Van Ginckel A, Thijs Y, Hesar NG, Mahieu N, De Clercq D, Roosen P, Witvrouw E., 2009, Intrinsic gait-related risk factors for Achilles tendinopathy in novice runners: a prospective study.,Gait and Posture.

15-N. Ghani Zadeh Hesar1, P. Calders1, Y. Thijs1, P. Roosen1, E. Witvrouw1, 2008, The influence of menstrual cycle on ankle proprioception,Isokinetics and Exercise Science.

16- 1378، تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار،فصلنامه المپیک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- ۱۳۹۸، مقايسه اثر شش هفته تمرينات اصلاحي عملكردي، تمرينات ثبات مركزي و تمرينات تركيبي بر ناهنجاري كايفوز و وضعيت سر به جلو دختران نوجوان،چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني، بهمن ماه 98.

2- ۱۳۹۸، تاثير هشت هفته بازي هاي اصلاحي بر سندرم متقاطع فوقاني پسران 10-13 سال،چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني، بهمن ماه 98.

3- ۱۳۹۸، تاثير تمرينات اصلاحي عملكردي و ثبات مركزي بر وضعيت كمربند شانه دختران نوجوان،چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در تربيت بدني، علوم ورزشي و قهرماني، بهمن ماه 98.

4- ۱۳۹۸، تاثير هشت هفته تمرينات ثبات دهنده كتف بر حس عمقي شانه و عملكرد كمانداران مبتلا به ديسكنزياي كتف،اولين همايش بين المللي ورزش و توسعه پايدار (ICSSD).

5- ۱۳۹۷، تاثیر برنامه تمرینی طناب زنی بر همسان سازی تعادل اندام برتر و غیر برتر در دانشآموزان 15-13 سال،سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

6- ۱۳۹۷، بررسی تأثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر قدرت و انعطاف پذیری عضلات منتخب شانه در بوکسورهای با انحنای پشتی افزایش یافته،همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی.

7- ۱۳۹۷، تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر وضعیت ستون فقرات در بوکسورها،دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت.

8- ۱۳۹۷، تأثیر تمرینات اصلاحی منتخب ستون فقرات گردنی و پشتی بر قدرت و دامنه حرکتی تنه در بوکسورها،سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

9- ۱۳۹۷، تأثیر8 هفته برنامه آموزشی خود اصلاحی فعال بر اسکولیوز و ناهنجاری های مرتبط با آن در دانش آموزان دختر ردۀ سنی 16-14،سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

10- ۱۳۹۷، ارتباط بین ثبات عملکردی شانه با طول اندام فوقانی و محیط گردن در بین زنان دارای دردهای مزمن گردنی،سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

11- ۱۳۹۷، اعتبار نرم‌افزار کینوا در اندازه گیری ناهنجاری شست کج،اولین همایش اوراسیایی علوم ورزشی.

12- ۱۳۹۷، تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بردرد و وضعیت کایفوز(پشت) زنان با سینه‌های بزرگ،اولین همایش اوراسیایی علوم ورزشی.

13- ۱۳۹۶، The Comparison of two type of corrective exercise with and without active self correction on upper cross ،International Conference of Sport Science.

14- ۱۳۹۶، مقایسه تاثیر دو برنامه تمرینی اصلاحی با و بدون تاکید بر خوداصلاحی فعال بر ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی در دانش آموزان دختر،دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی.

15- ۱۳۹۶، تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت شانه های دختران با سینه های بزرگ،دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی.

16- ۱۳۹۶، بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی عضلات ثبات مرکزی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با عملکرد اسکیت بازان حرفه ای،اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه.

17- ۱۳۹۶، ارتباط میزان ثبات مرکزی و آسیب های اندام تحتانی مردان کاراته کار نخبه،اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه.

18- ۱۳۹۶، بررسی ارتباط بین ثبات مرکزی و تعادل ایستا و پویا در دختران و پسران 9-12 سال،اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه.

19- ۱۳۹۵، اثر برنامه جامع گرم کردن فیفا(11 ) بر تعادل و قدرت عضلات منتخب اندام تحتانی بازیکنان فوتسال،دومین همایش یافته های نوین و فلوم ورزشی.

20- ۱۳۹۵، مقایسه اثر دو نوع تمرینات اصلاحی- با و بدون فوم رولینگ- بر دامنه حرکتی،آزمون های عملکردی و ناهنجاری زانوی پرانتزی در دانش آموزان دختر،دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی.

21- ۱۳۹۵، بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر درد و وضعیت گردن دختران با سینه های بزرگ،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

22- ۱۳۹۵، مقایسه تاثیر حرکات اصلاحی جامع و موضعی در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف در نوجوانان،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

23- ۱۳۹۵، ارتباط بین طول ساعات رانندگی با انحناهای ستون فقرات در رانندگان تاکسی درون شهری فعال و غیرفعال،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

24- ۱۳۹۵، ناهنجاریهای کف پا و نقش آن در نعادل نوجوانان پسر،بازدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی.

25- ۱۳۹۵، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس با و بدون تأکید بر پوزیشن گردن بر ثبات مرکزی زنان غیر ورزشکار،دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی.

26- ۱۳۹۵، بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس با و بدون تدکید بر پوزیشن گردن بر تعادل ایستا و پویای زنان غیرورزشکار،دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی.

27- ۱۳۹۴، تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل ایستای دانش آموزان دارای زانوی پرانتزی ورزشکار و غیر ورزشکار،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشورـ ارومیه.

28- ۱۳۹۴، مقایسه تصویربدنی زنان یائسه ورزشکار و غیر ورزشکار،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشورـ ارومیه.

29- 1392, Essential considerations to exercise during and after pregnancy,کنگره بین االمللی ارتقائ سلامت زنان, Urmia,Iran.

30- 1392، بررسی ارتباط بین اندازه گیری ساختار پا و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار حرفه ای و غیر ورزشکار،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

31- 1392، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر تعادل ایستا و پویای زنان غیر ورزشکار 20-28 یال شهرستان میاندواب،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

32- 1392، تاثیر تمرین در آب بر برخی شاخص های منتخب مربوط به کیفوز در پسران کایفوتیک ده تا دوازده سال،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

33- 1392، مقایسه تعادل پویای پسرلن نوجوان دارای کف پای صاف ، گود و طبیعی در نوجوانان پسر ارومیه،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

34- 1391, The effect of hormonal fluctuation on fine and gross motor competence,17th annual congress of the europian college of sport sciences, Bruges,Belgium.

35- 1391, Comparisons of static and dynamic tibial translation between children and adults and between sexes,15th congress of European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, Geneva,Switzerland.

36- 1391، تاثیرتغییرات هورمونی بر مهارتهای حرکتی ظریف،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

37- 1390، عضو هئیت رئیسه ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور،ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور(چون سایت بقیه موارد را ثبت نمی کرد آنها را در سایر فعالیتها قرار دادم)، تهران،ایران.

38- 1390, ghgf,jghgdcxc, ارومیه,ایران.

39- 1382، مقایسه تاثیر دو روش کششی ایستا و پویا (N.S) برمیزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ، چهاردهممین کنگره فیزیوتراپی ایران - تهران.

40- 1389, A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries,Biennal Congress for Sports Medicine and Sports Sciences, Brugge,Belgium.

41- 1382، مقایسه تاثیر نئوپرن و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی، سرعت و پرش ارتفاع در بسکتبالیستهای دختر حرفه ای،ششمین کنگره بین المللی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) ایران.

42- 1381، بررسی میزان استرس در دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار دختر ساکن در خوابگاههای دانشگاه ارومیه، همایش بهداشت روانی دانشجویان و مسائل خوابگاهی.

43- 1381، تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار،اولین همایش پایان نامه های برگزیده تربیت بدنی.

44- 1381، بررسی میزان استرس و نحوه سازگاری دردانشجویان خوابگاههای دختر دانشگاه ارومیه،کنکره سراسری زن و سلامت.

45- 1379، اصول کلی استفاده از ارتزهای اندام تحتانی در کودکان مقاطع ابتدایی (12-17) ساله، اولین کنگره علمی بین المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر- تهران.

46- 2001, The Persistence of the Flexibility in Dominant Limb Hamstring Muscles After a Period of Stretch,6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science.

47- 2001, The Effect of Tow Static Stretching Program(Ceonsecutive, Alternative)On Hamstring Muscle Flexibility of Non-Athlete Femeles,6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science.
کتاب های چاپ شده (4)

1-دکتر نرمین غنی زاده حصار - بهناز ملکی - مرضیه محبی نژاد، ۱۳۹۹، شانه منجمد خود را بهبود دهید تمرینات خانگی به منظور پایان دادن به درد و بازگشت دامنه حرکتی ،ترجمه، ۲۲۰ ص.

2-دکتر نرمین غنی زاده-بهنام مرادی-حجت احمدی، ۱۳۹۹، راه کارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران ،ترجمه، ۳۱۲ ص.

3-دکتر نرمین غنی زاده حصار-بهناز ملکی، ۱۳۹۸، ورزش درمانی برای شانه ،ترجمه، ۲۲۰ ص.

4-نرمین غنی زاده حصار، ابراهیم محمد علی نسب، یاسین فرامرزی، کبری تلخی، ۱۳۹۸، اطلس رنگی لندمارک های اسکلتی،Iran.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، مقایسه تاثیر نئوپرون و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (23)

1-زبیده عبدالهی، ۱۳۹۸، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان، نرمین غنی زاده حصار.

2-زینب اسمعیلی، ۱۳۹۸، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری هایپرکایفوزیس و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان، نرمین غنی زاده حصار.

3-حسین سلامت، ۱۳۹۸، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال، نرمین غنی زاده حصار.

4-زینب بندگان، ۱۳۹۸، مقایسه قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه و گردن در دانشجویان دارای سندرم اندام فوقانی با و بدون هایپر موبیلیتی، نرمین غنی زاده حصار.

5-ادریس حسینی، ۱۳۹۸، مقايسه پاسچر بين شناگران و ژيمناستها با افراد غيرورزشکار، نرمین غنی زاده حصار.

6-عاطفه عیوضی، ۱۳۹۸، تاثير هشت هفته تمرينات ثبات دهنده کتف بر درد شانه، حس عمقی و عملکرد کمانداران دارای ديسکنزياي کتف، نرمین غنی زاده حصار.

7-میلاد خداپرست، ۱۳۹۷، اثر تمرينات اصلاحی منتخب بر وضعيت ستون فقرات و کمربند شانه و عملکرد بوکسورها، نرمین غنی زاده حصار.

8-کبری تلجی، ۱۳۹۷، تاثير 8 هفته تمرينات اصلاحی با و بدون تاکيد بر خود اصلاحی فعال بر روی پاسچر دانش آموزان دختر ردۀ سنی 14-16، نرمین غنی زاده حصار.

9-عادل حیدری، ۱۳۹۷، اثر 8 هفته تمرينات حسی عمقی (با پروتز) و عصبی عضلانی (بدون پروتز) بر تعادل و ثبات مرکزی افراد قطع عضو يک طرفه زير زانو، نرمین غنی زاده حصار.

10-امید عبدالله یوسف، ۱۳۹۷، اثر 8 هفته تمرينات حسی عمقی (با پروتز) و عصبی عضلانی (بدون پروتز) بر تعادل و ثبات مرکزی افراد قطع عضو يک طرفه زير زانو، نرمین غنی زاده حصار.

11-محمد صادقلو، ۱۳۹۶، اثر تمرینات 11 بر تعادل، آزمون های عملکردی (مرتبط با آسیب ACL) و قدرت عضلات منتخب اندام تحتانی، نرمین غنی زاده حصار.

12-وحیده جعفرزاده، ۱۳۹۶، مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرینی اصلاحی با و بدون تأکید بر خود اصلاحی فعال بر میزان ناهنجاری سندرم متقاطع فوقانی در دانش آموزان دختر، نرمین غنی زاده حصار.

13-سجاد روشنی، ۱۳۹۶، اثر تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر فعالیت الکتریکی و عوارض مربوط به سندرم متقاطع فوقانی افراد آسیب نخاعی پاراپلژی ناقص، رضا مهدوی نژاد، استاد مشاور نرمین غنی زاده حصار.

14-نگین زینالپور، ۱۳۹۵، مقایسه اثر دو نوع تمرینات اصلاحی- با و بدون فوم رولینگ- بر دامنه حرکتی، آزمون های عملکردی و زاویه Q و ناهنجاری زانوی پرانتزی در دانش آموزان دختر، نرمین غنی زاده حصار.

15-زهرا ساده دل، ۱۳۹۴، تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس با و بدون تأکید بر پوزیشن گردن بر تعادل ایستا و پویا و ثبات مرکزی زنان غیروزشکار، نرمین غنی زاده حصار.

16-احد دانشی، ۱۳۹۴، ارتباط ثبات مرکزی با تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران پسر اسکیت باز، نرمین غنی زاده حصار.

17-مهدی مرادخانی، ۱۳۹۴، مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و سطح ناپایدار بر تعادل پویا و ایستا در مردان غیر ورزشکار، نرمین غنی زاده حصار.

18-بهنام ابراهیمی، ۱۳۹۴، تاثیر تمرینات اصلاحی بر وضعیت زانو و تعادل دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دارای زانوی پارانتزی، نرمین غنی زاده حصار.

19-حامد محمودی، ۱۳۹۴، مقایسه تاثیر حرکات اصلاحی جامع و موضعی در اصلاح ناهنجاری کف پای صاف در نوجوانان، نرمین غنی زاده حصار.

20-فریبا علیدخت، ۱۳۹۵، تاثیر تمرینات اصلاحی (NASM) بر آزمون های عملکردی و شاخص ساختار پا(FPI) در کودکان با کف پای صاف، نرمین غنی زاده حصار.

21-زهرا دانشمند، ۱۳۹۴، ارتباط بین طول ساعات رانندگی با انحناهای ستون فقرات در رانندگان تاکسی درون شهری فعال و غیر فعال، نرمین غنی زاده حصار.

22-مهديه ملكي، 1394، تاثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و وضعيت گردن شانه و پشت دختران با سينه هاي بزرگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-راضيه هادي پور، 1393، مقايسه تمرينات پليومتريك و ثبات مركزي در تعادل پويا دختران ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (2)

1- ارشد مسایل معاصر در حرکات اصلاحی، ارشد روش تحقیق در علوم ورزشی ، ارشد حرکات اصلاحی پیشرفته ، ارشد سمینار در حرکات اصلاحی، ارشد آزمایشگاه حرکات اصلاحی، ارشد ورزش معلولین پیشرفته، ارشد ماساژ ورزشی، ارشد اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی، ارشد متون خارجی تخصصی، ارشد .

2- آناتومی کارشناسی، کارشناسی حرکات اصلاحی، کارشناسی تربیت بدنی و ورزش معلولین، کارشناسی آسیب شناسی ورزشی، کارشناسی حرکت درمانی، کارشناسی حرکت شناسی ورزشی، کارشناسی تمرین درمانی و توانجخشی، کارشناسی .
جوایز و افتخارات (2)

1-نرمین غنی زاده حصار، ۱۳۷۸، کسب مجوز صلاحیت مدرسی،دانشگاه تربیت مدرس.

2-نرمین غنی زاده حصار، ۱۳۷۸، کسب رتبه نخست در بین دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربیت مدرس.