• نام و نام خانوادگی
  • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نرمین غنی زاده حصار
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-Ghani Zadeh Hesar N, Van Ginckel A, Cools A, Peersman W, Roosen P, De Clercq D, Witvrouw E., 2009, A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries,British journal of sports medicine.

2-Van Ginckel A, Thijs Y, Hesar NG, Mahieu N, De Clercq D, Roosen P, Witvrouw E., 2009, Intrinsic gait-related risk factors for Achilles tendinopathy in novice runners: a prospective study.,Gait and Posture.

3-N. Ghani Zadeh Hesar1, P. Calders1, Y. Thijs1, P. Roosen1, E. Witvrouw1, 2008, The influence of menstrual cycle on ankle proprioception,Isokinetics and Exercise Science.

4- 1378، تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار،فصلنامه المپیک.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- 1389, A prospective study on gait-related intrinsic risk factors for lower leg overuse injuries,Biennal Congress for Sports Medicine and Sports Sciences, Brugge,Belgium.

2- 1391, Comparisons of static and dynamic tibial translation between children and adults and between sexes,15th congress of European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy, Geneva,Switzerland.

3- 1392, Essential considerations to exercise during and after pregnancy,کنگره بین االمللی ارتقائ سلامت زنان, Urmia,Iran.

4- 1390, ghgf,jghgdcxc, ارومیه,ایران.

5- 1391, The effect of hormonal fluctuation on fine and gross motor competence,17th annual congress of the europian college of sport sciences, Bruges,Belgium.

6- 2001, The Effect of Tow Static Stretching Program(Ceonsecutive, Alternative)On Hamstring Muscle Flexibility of Non-Athlete Femeles,6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science.

7- 2001, The Persistence of the Flexibility in Dominant Limb Hamstring Muscles After a Period of Stretch,6th Annual congress of the European College of Sport Science&15th Congress of the Society of Sport Science.

8- 1379، اصول کلی استفاده از ارتزهای اندام تحتانی در کودکان مقاطع ابتدایی (12-17) ساله، اولین کنگره علمی بین المللی تربیت بدنی و ورزش دانش آموزان دختر- تهران.

9- 1392، بررسی ارتباط بین اندازه گیری ساختار پا و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار حرفه ای و غیر ورزشکار،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

10- 1392، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات حس عمقی بر تعادل ایستا و پویای زنان غیر ورزشکار 20-28 یال شهرستان میاندواب،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

11- 1381، بررسی میزان استرس در دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار دختر ساکن در خوابگاههای دانشگاه ارومیه، همایش بهداشت روانی دانشجویان و مسائل خوابگاهی.

12- 1381، بررسی میزان استرس و نحوه سازگاری دردانشجویان خوابگاههای دختر دانشگاه ارومیه،کنکره سراسری زن و سلامت.

13- 1392، تاثیر تمرین در آب بر برخی شاخص های منتخب مربوط به کیفوز در پسران کایفوتیک ده تا دوازده سال،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.

14- 1381، تاثیر دو برنامه تمرینی کششی ایستا (متوالی، متناوب )بر میزان انعطاف پذیری گروه عضلات پشت رانی (همسترینگ) دختران دانشجوی غیر ورزشکار،اولین همایش پایان نامه های برگزیده تربیت بدنی.

15- 1391، تاثیرتغییرات هورمونی بر مهارتهای حرکتی ظریف،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

16- 1390، عضو هئیت رئیسه ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور،ششمین همایش دانشجویان تربیت بدنی کشور(چون سایت بقیه موارد را ثبت نمی کرد آنها را در سایر فعالیتها قرار دادم)، تهران،ایران.

17- 1382، مقایسه تاثیر دو روش کششی ایستا و پویا (N.S) برمیزان انعطاف پذیری عضلات همسترینگ، چهاردهممین کنگره فیزیوتراپی ایران - تهران.

18- 1382، مقایسه تاثیر نئوپرن و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی، سرعت و پرش ارتفاع در بسکتبالیستهای دختر حرفه ای،ششمین کنگره بین المللی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) ایران.

19- 1392، مقایسه تعادل پویای پسرلن نوجوان دارای کف پای صاف ، گود و طبیعی در نوجوانان پسر ارومیه،سومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، Tehran،Iran.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1382، مقایسه تاثیر نئوپرون و بریس حمایت کننده مچ پا بر چابکی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (2)

1-مهديه ملكي، 1394، تاثير تمرينات اصلاحي منتخب بر درد و وضعيت گردن شانه و پشت دختران با سينه هاي بزرگ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-راضيه هادي پور، 1393، مقايسه تمرينات پليومتريك و ثبات مركزي در تعادل پويا دختران ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.