• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • m.didani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-محمدرضا ذوالفقاردیدنی, "اثر تمرین سرعتی و مکمل ویتامینc,e بر گلوتاتیون پر اکسیداز،لیپوپروتئین کم چگال اکسید شده و مالون دالدئید پلاسمائی استراحتی", مجله سلول و بافت, 1391, 3,3.

2- "پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی", پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی, 1391, 23,1.

3- "تأثیر تمرین هوازی کوتاه مدت و مکمل ویتامین C E روی CRP ، IL-6 و شاخص استرس اکسیداتیو در زنان چاق غیرفعال", مجله پزشکی ارومیه, 1389.

4- "مقایسه سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی", رشد و یادگیری - حرکتی ورزشی, 1388.

5- "تاثیر تمرین هوازی در اب در دوره های مختلف زمانی بر ساختار بطن چپ مردان میانسال", علوم حرکتی و ورزش, 1388, 7,2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "تعیین استانه بی هوازی به روش dmax", پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1381, اهواز,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا ذوالفقاردیدنی, - 2.سیدمحمد کاشف, "مقایسه توان بی هوازی ورزشکاران و غیر ورزشکاران 25-20 سال با استفاده از آزمون ال - ان -کو با پروتکلی نو", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.
پایان نامه ها (7)

1-حسن بختيار, "تاثير همزمان تمرين مقاومتي و مصرف سير بر نيمرخ چربي مردان غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-عظمت مرتضي پور, "تاثير جرخه قاعدگي بر عملكرد ورزشي در زنان فعال و غير فعال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-سياوش بهمن پور, "تهيه نورم شاخص هاي آنتروپومتريكي و آمادگي جسماني دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-سالم حسني, "تثاير كاهش وزن سريع بر روي شاخص هاي فيزيولوِيك و عملكرد كشتي گيران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-سعيد مير خوند چگيني, "مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بدنسازان و كشتي گيران طي يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-رقيه محمدي, "مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بازيكنان تيم هاي فوتبال و بسكتبال بدنبال يك جلسه وامانده ساز هوازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-ليلا رضاپور, "مقايسه اثر يك و دو جلسه تمريني در غلظت ايمونوكلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاق در ژيمناسكاران دختر زير 12 سال شهرستان تبريز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.