• نام و نام خانوادگی
  • فریبا حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 2009, The Effect of Aerobic Exercises on Lipid Profiles in Obese Children,8th Annual Conference of the Society Chinese Scholars on Exercise Physiology and Fithness.

2- 2015، رابطه مدیریت دانش با اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان ایران با تاکید بر ویژگیهای فردی،international confrence of research in engineering scince and technology، استانبول،ترکیه.

3- 1391، مطالعه اندازه تاثیر تغییر ترکیبات بیوشیمیایی بدن بر سطح کیفیت زندگی دختران چاق با مداخله تمرینات هوازی منتخب،پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران،ایران.

4- 1391، مطالعه اندازه تاثیر تمرینات هوازی منتخب روی ترکیبات بیوشیمیایی دختران چاق (کلسترول، HDH، LDL، انسولین خون و درصد چربی)،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.

5- 1391، مطالعه اندازه تاثیر تمرینات هوازی منتخب روی ترکیبات بیوشیمیایی دختران چاق (کلسترول، HDL، LDL، انسولین خون و درصد چربی)،هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران، اصفهان،ایران.