• نام و نام خانوادگی
  • فریبا حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • f.heydarlou@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فریبا حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "The Effect of Aerobic Exercises on Lipid Profiles in Obese Children", 8th Annual Conference of the Society Chinese Scholars on Exercise Physiology and Fithness, 2009.

2- "رابطه مدیریت دانش با اثر بخشی ارتباطات سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان ایران با تاکید بر ویژگیهای فردی", international confrence of research in engineering scince and technology, 2015, استانبول,ترکیه.

3- "مطالعه اندازه تاثیر تغییر ترکیبات بیوشیمیایی بدن بر سطح کیفیت زندگی دختران چاق با مداخله تمرینات هوازی منتخب", پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, 1391, تهران,ایران.

4- "مطالعه اندازه تاثیر تمرینات هوازی منتخب روی ترکیبات بیوشیمیایی دختران چاق (کلسترول، HDH، LDL، انسولین خون و درصد چربی)", هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, 1391, اصفهان,ایران.

5- "مطالعه اندازه تاثیر تمرینات هوازی منتخب روی ترکیبات بیوشیمیایی دختران چاق (کلسترول، HDL، LDL، انسولین خون و درصد چربی)", هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران, 1391, اصفهان,ایران.