• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • f.hoseini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پایان نامه ها (56)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-فاطمه سادات حسینی, "Comparison of mental and physical practice on acquisition and retention of long service in Badminton", MAGNT Research Report, 2014.

2-فاطمه سادات حسینی, "The Effect of a Long-Term Artistic Gymnastic Training on Reaction Time of Male Gymnasts", Annals of Applied Sport Science, 2014.

3-فاطمه سادات حسینی, "Fundamental Movement Skills among Iranian Primary School Children", Journal of Family and Reproductive Health, 2014.

4-فاطمه سادات حسینی, "Relationship between Narcissism and", International journal of psychology, 2014.

5-فاطمه سادات حسینی, "Evaluation of accssibility situation- neighborhoodand bulding urmia s sport centers with respect to physical education standards", European journal of scientific research, 2011.

6-فاطمه سادات حسینی, "the effect of psychological intervention on motor performance in children", Internetional journal of psychology, 2010.

7-فاطمه سادات حسینی, "آیا تمرینات یکپارچگی حسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟", فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی, 1396.

8-فاطمه سادات حسینی, "ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز", پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 1394.

9-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه کاری و چرخش ذهنی", رشد و یادگیری حرکتی, 1394, 7,2.

10-فاطمه سادات حسینی, "پیش بینی پرخاشگری مردان بدنساز با تاکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی", فصلنامه رفتار حرکتی, 1393.

11-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر تمرینات یکپارچکی حسی -حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید", مجله مطالعات ناتوانی, 1393.

12-فاطمه سادات حسینی, "مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر", مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 1393.

13-فاطمه سادات حسینی, "مقایسهی چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال", نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی, 1393.

14-فاطمه سادات حسینی, "تأثیر برنامه ی آموزش ژیمناستیک بر چرخش ذهنی", فصلنامه روانشناسی شناختی, 1392.

15-فاطمه سادات حسینی, "تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی?حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کمتوان ذهنی", مجله مطالعات ناتوانی, 1392.

16-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارتهای بدمینتون", رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی, 1392, 5,1.

17-فاطمه سادات حسینی, "تاثیربرنامه حرکتی اسپارکبر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر", مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 1392.

18-فاطمه سادات حسینی, "عوامل موثربر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای ایران از فناوری و مقایسه آن با ترکیه", مدیریت ورزشی, 1392.

19-فاطمه سادات حسینی, "مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش 7 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف - آموزان پسر", نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی, 1392.

20-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری مهارت بالانس دو پایه", رشد و یادگیری حرکتی, 1391.

21-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت", رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, 1391.

22-فاطمه سادات حسینی, "بررسی وضعیت دسترسی- همجواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها", پژوهش در علوم ورزشی, 1390.

23-فاطمه سادات حسینی, "تاثیر فعالیت بدنی بر سلامت جسمانی روانی مردان سالمند", سللامت و مراقبت, 1390.

24-فاطمه سادات حسینی, "رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار", پژوهش در علوم ورزشی, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- "EEffect of training aerobic on cognitive function in urmia preschoo l children", ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, 2013, تبریز,ایران.

2- "Effect of training aerobic on aggression in Urmia preschool children", ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, 2013, تبریز,ایران.

3- "the comparison of social physique anxiety of avtive and inactive women", سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, 2014, شیراز,ایران.

4- "The effects of physical fitness exercise on marita satisfaction of married womenl", سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, 2014, شیراز,ایران.

5- "ارتباط بین اشتیاق به فعالیت و هویت ورزشی در کاراته کاهای نخبه : رویکردی دو گانه", دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور, 1392, مهاباد,ایران.

6- "ارتباط بین اشتیاق و سرسختی بین ورزشکاران تیمی و انفرادی", دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور, 1392, مهاباد,ایران.

7- "ارتباط خود شیفتگی و پرخاشگری در مردان بدنساز", دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور, 1392, مهاباد,ایران.

8- "بررس رابطه کمالگرایی، خشم و پرخاشگری ورزشی در رشته های ورزشی پر برخورد", د.مین همایش ملی علم و هندبال, 1391, تهران,ایران.

9- "بررسی رابطه سر سختی روانی و هیجان خواهی با در نظر گرفتن جنسیت سن سابقه و نوع رشته ورزشی", سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری, 1392, جزیره کیش,ایران.

10- "بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با رقابت پذیری در باشگاههای ورزشی شهر قزوین", دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

11- "بررسی ساختار عاملی آزمون مولفه های اراده نسخه سوم کول و فورمن در دانش آموزان ایرانی", دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور, 1392, مهاباد,ایران.

12- "تاثیر ایروبیک کودکان بر تصویر بدنی کودکان پیش دبستانی ارومیه", دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور, 1392, مهاباد,ایران.

13- "تاثیر بازخورد تمرکز درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت", سی و سومین کنگره سراسری کانگ فو تو آ-21, 1389, مراغه,ایران.

14- "تاثیر فعالیت حرکتی بر توانایی فضایی چرخش ذهنی", سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری, 1392, جزیره کیش,ایران.

15- "تاثیر مشاهده مدل انسانی بر یادگیری مهارتهای همسو و دگرسوی ایروبیک", هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

16- "تاثیر مشاهده مدل انیمیشنیو و آموزش کلامی بر سطوح شناختی و حرکتی مهارت بالانس دو پایه", دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی, 1390, مشهد,ایران.

17- "تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی بهینه ورزشی", اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک, 2011, تهران,ایران.

18- "رابطه به کار گیری فناوری اطلاعات و اثر بخشی درسازمانهای ورزشی", دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

19- "رابطه تصویر ذهنی از جسم با اختلالات خوردن دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار", اولین همایش ملی سلامت روانی و ورزش, 1389, تهران,ایران.

20- "رابطه سبک خودگویی منفی با خود ناتوان سازی بازیکنان فوتبال", اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور, 1394, ارومیه,ایران.

21- "رابطه فشار های اجتماعی -فرهنگی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار", همایش ملی سلامت روانی و ورزش, 1389, تهران,ایران.

22- "سنجش دقت تصویرسازی حرکتی به عنوان تابعی از سن و جنسیت", سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای آسیا, 2012, تهران2012,ایران.

23- "مقایسه استرس ادراک شده و سلامت عمومی زنان فعال و غیر فعال", کنگره بین المللی ارتقاءسلامت زنان, 1392, ارومیه,ایران.

24- "مقایسه تاثیر یکدوره نرمش صبحگاهی توام با موزیک و بدون موزیک بر تعادل خردسالان", اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی, 1394, آذرشهر,ایران.

25- "مقایسه شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارتهای بنیادی با وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان 7 تا 10 سال 7020", دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی, 1391, تهران,ایران.
پایان نامه ها (56)

1-ليلي عليزاده, "ارتباط خود شيفتگي و ادراك بدني با پرخاشگري در مردان بدنساز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-سميرا احمدي, "تلثير آموزش ايروبيك كودكان بر عملكرد هاي شناختي و رواني كودكان پيش دبستاني اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-بهزاد بدوي, "مقايسه خود كنترلي و كنترل عواطف در ورزشكاران انفرادي ، تيمي و غير ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-محسن نظري مجد, "مقايسه هيجان خواهي و سرسختي روانشناختي با جهت گيري مذهبي در ورزشكاران نخبه و غير نخبه كاراته كا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-حسن زارعي, "عوامل موثر بر انتخاب رشته تربيت بدني با پر مخاطب ترين رشته دانشگاهي كشور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

6-لطيفه قاسم پور, "تاثير تمرينات يكپارچگي حسي - حركتي بر رشد حركات درشت و ظريف كودكان كم توان ذهني تربيت پذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-وحيه توكلي, "تاثير كانون توجه بيروني دور و نزديك بر اكتساب و يادداري مهارت بدمينتون كودكان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

8-علي نجفي, "رابطه بين مهارت هاي رواني هوش هيجاني و انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشكاران پسر 13-15 سال شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-يگانه سليماني گبلو, "رابطه ي جهت گيري مذهبي كمالگرايي و شادكامي در ورزشكاران كاراته كا", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-حميد اسماعيل لو, "رابطه شادكامي اشتياق و رضايت از زندگي در ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-گل صنم جولاي مجيدي, "رابطه سبك خود گويي با خود ناتوان سازي بازيكنان فوتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-هانيه شمشير وش, "تاثير تمركز توجه بيروني ديستال و پروكسيمال بر يادگيري مشاهد هاي مهارت پرتاب دارت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-رضا اصغري, "رابطه ي شاخص هاي پيكر سنجي و عملكرد حركتي كودكان پسر 10 تا 12 سال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

14-طاهره نور محمدي, "مقايسه هوش ورزشكاران تيمي و انفرادي پر برخورد زن و مرد بر اساس مدل هشتگانه هوش گاردنر با غير ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-وحيده خاني نژاد, "تاثير محيط رقابتي و تماشاگر بر عملكرد كودكان كودكان 7 ساله در مهارت هاي حركتي پايه منتخب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-هتاو علي پناهي, "تاثير آموزش شطرنج بر مهارتهاي زندگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-مريم زينل فاميله, "تاثير آموزش مهارتهاي پايه تنيس روي ميز بر ادراك بينايي دانش آموزان با اختلال يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-شيروان حاتمي, "تاثير يك برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت ظريف و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختلال يادگيري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

19-مسيب منتظري نجف آبادي, "بررسي رابطه شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-مريم سعيدي راد, "مقايسه مهارتهاي رواني شناگران 14-18 ساله با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

21-نيايش اسكندري, "بررسي نگرش مربيان ورزش به مشاوره روانشناس ورزشي و تمايل آنها به استفاده ازخدمات مشاوره اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

22-بتول نوري, "مقايسه سخت رويي؛ انعطاف پذيري با هوش هيجاني ورزشكاران تيمي و انفرادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-هاشم فعال مغانلو, "مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك هاي بسكتبال بر مهارتهاي حركتي درشت پسران كم توان ذهني آموزش پذير", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-سوران بهرامي, "رابطه بين كيفيت خدمات و رضايتمندي و وفاداري مشتريان اماكن ورزشي سر پوشيده دولتي و خصوصي شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-محبوبه ابراهيميان, "اثر خستگي جسماني بر توجه و تعادل نوجوانان شهرستان نهاوند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

26-مايه عاشوري, "رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد در بين مديران ورزشي دانشگاهها ي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

27-مريم بيات پور, "تاثير سن و جنس بر دقت تصوير سازي حركتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

28-نسريت شكري, "رابطه بين مهارتهاي خود مديريتي و رفتار شهروندي سازماني مديران اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

29-فرشاد كلهر, "رابطه مديريت ارتباط با مشتري با رقابت پذيري و بهره وري در باشگاههاي ورزشي شهر قزوين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-افشار صيدي قلعه گاه, "ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

31-يوسف منگشتي جوني, "ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با خود كنترلي داوران ليگ برتر فوتبال مردان ايران در سال 1390", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-سميه عبدلي, "بررسي رابطه بين اختلالات خوردن ، نارضايتي رواني-بدني و كمال گرايي در ورزشكاران زن و مرد شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

33-سجاد علي اكبر لو, "رابطه كمال گرايي، خشم، اضطراب و پرخاشگري در رشته هاي ورزشي برخوردي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

34-بهمن عالي زاده, "تعين ارتباط ويژگي هاي پيكر سنجي ،وضعيت افتصادي اجتماعي و ميزان فعاليت بدني با مهارت هاي حركتي درشت در دانش آموزان 7-10 سال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

35-رضا طلايي, "كاربرد تلفيق روش تصمصم گيري چند معياره با سيستم اطلاعات جغرافيايي و ارائه مدل مكان يابي بهينه اماكن ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

36-سحر اميني, "مقايسه تحليلي تعادل رقابتي ليگ برتر دوره نهم فوتبال ايران با دوره ، هشتم و چند ليگ منتخب آسيا در فصل 2010-2011", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

37-لطيف نصري, "مقايسه نارضايتي رواني بدني مردان ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

38-علي فتحي زاده, "تاثير سرعت تصوير سازي بر ملكرد و يادگيري حركتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

39-محمد امين صيادي, "بررسي نقش شاخص هاي بازار يابي درتوسعه ي صنعت گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

40-بهمنيار ديرانلويي كرد, "تاثير تصوير سازي ذهني همراه با موسيقي بر يادگيري شوت بسكتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

41-سميه محمودي كوچكسرايي, "رابطه فشار اجتماعي و تصوير بدني با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

42-اكبر قوامي, "تاثير مدل ماهر و انيميشني و آموزش كلامي بر سطحشناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

43-مليحه داود آبادي, "تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر سلامت روان , شادكامي و افسردگي زنان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

44-رسول رحماني, "رابطه مهارتهاي ارتباطي و راهكار هاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

45-سعيد لطفي يامچي, "راابطه بكارگيري سيستم فناوري اطلاعات و اثر بخشي سازمان ( اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

46-شيلر قاسم كريمي, "تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل ضمني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

47-هاجر محمدي آلاگوز, "ارتباط بين مديريت تجربه مشتري و بهره وري سازماني در باشگاههاي ورزشي شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

48-رضا حسين زاده, "ارتباط بين سلامتي جسماني و رواني با ميزان فعاليتهاي بدني در سالمندان مرد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

49-يعقوب ميهمي, "بررسي ميزان انگيزش و تعهد حرفه اي در مربيان كشتي استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

50-صادق حيدري آذر, "مقايسه تعادل و كيفيت زندگي سالمندان فعال و غير فعال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

51-محمد سيوان نوري, "ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران با انسجام گروهي و تعهد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

52-مهدي حيدري, "تعيين اعتبار و روايي آزمونTOPSو ارزيابي مهارتهاي رواني حالت تمرين و رقابت ورزشكاران نخبه موفق و نا موفق قايقراني با استفاده از آزمون TOPS", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

53-پوريا سهرابي, "مقايسه وضعيت همجواري و ساخت اماكن و فضا هاي ورزشي شهرستان اروميه با استانداردها و ارائه الگوي مناسب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

54-سميه راستگو, "رابطه ميان خود كار ايي عمومي و ريسك پذيري در عملكرد مديران , كارشناسان و روساي هيا ت هاي ورزشي اداره كل تربيت بدني آذر بايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

55-عثمان سواره, "رابطه سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

56-روح الله صاحب, "بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و موقعيت شغلي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.