• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • f.hosseini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
پایان نامه ها (56)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-فاطمه سادات حسینی, 2014, Comparison of mental and physical practice on acquisition and retention of long service in Badminton,MAGNT Research Report.

2-فاطمه سادات حسینی, 2014, The Effect of a Long-Term Artistic Gymnastic Training on Reaction Time of Male Gymnasts,Annals of Applied Sport Science.

3-فاطمه سادات حسینی, 2014, Fundamental Movement Skills among Iranian Primary School Children,Journal of Family and Reproductive Health.

4-فاطمه سادات حسینی, 2014, Relationship between Narcissism and,International journal of psychology.

5-فاطمه سادات حسینی, 2011, Evaluation of accssibility situation- neighborhoodand bulding urmia s sport centers with respect to physical education standards,European journal of scientific research.

6-فاطمه سادات حسینی, 2010, the effect of psychological intervention on motor performance in children,Internetional journal of psychology.

7-فاطمه سادات حسینی، 1396، آیا تمرینات یکپارچگی حسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟،فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی.

8-فاطمه سادات حسینی، 1394، ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.

9-فاطمه سادات حسینی، 1394، تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه کاری و چرخش ذهنی،رشد و یادگیری حرکتی، 7،2.

10-فاطمه سادات حسینی، 1393، پیش بینی پرخاشگری مردان بدنساز با تاکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی،فصلنامه رفتار حرکتی.

11-فاطمه سادات حسینی، 1393، تاثیر تمرینات یکپارچکی حسی -حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید،مجله مطالعات ناتوانی.

12-فاطمه سادات حسینی، 1393، مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

13-فاطمه سادات حسینی، 1393، مقایسهی چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال،نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی.

14-فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثیر برنامه ی آموزش ژیمناستیک بر چرخش ذهنی،فصلنامه روانشناسی شناختی.

15-فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی?حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کمتوان ذهنی،مجله مطالعات ناتوانی.

16-فاطمه سادات حسینی، 1392، تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارتهای بدمینتون،رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 5،1.

17-فاطمه سادات حسینی، 1392، تاثیربرنامه حرکتی اسپارکبر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

18-فاطمه سادات حسینی، 1392، عوامل موثربر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای ایران از فناوری و مقایسه آن با ترکیه،مدیریت ورزشی.

19-فاطمه سادات حسینی، 1392، مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش 7 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف - آموزان پسر،نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی.

20-فاطمه سادات حسینی، 1391، تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری مهارت بالانس دو پایه،رشد و یادگیری حرکتی.

21-فاطمه سادات حسینی، 1391، تاثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت،رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی.

22-فاطمه سادات حسینی، 1390، بررسی وضعیت دسترسی- همجواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها،پژوهش در علوم ورزشی.

23-فاطمه سادات حسینی، 1390، تاثیر فعالیت بدنی بر سلامت جسمانی روانی مردان سالمند،سللامت و مراقبت.

24-فاطمه سادات حسینی، 1389، رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،پژوهش در علوم ورزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 2013, EEffect of training aerobic on cognitive function in urmia preschoo l children,ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, تبریز,ایران.

2- 2013, Effect of training aerobic on aggression in Urmia preschool children,ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, تبریز,ایران.

3- 2014, the comparison of social physique anxiety of avtive and inactive women,سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, شیراز,ایران.

4- 2014, The effects of physical fitness exercise on marita satisfaction of married womenl,سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, شیراز,ایران.

5- 1392، ارتباط بین اشتیاق به فعالیت و هویت ورزشی در کاراته کاهای نخبه : رویکردی دو گانه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

6- 1392، ارتباط بین اشتیاق و سرسختی بین ورزشکاران تیمی و انفرادی،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

7- 1392، ارتباط خود شیفتگی و پرخاشگری در مردان بدنساز،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

8- 1391، بررس رابطه کمالگرایی، خشم و پرخاشگری ورزشی در رشته های ورزشی پر برخورد،د.مین همایش ملی علم و هندبال، تهران،ایران.

9- 1392، بررسی رابطه سر سختی روانی و هیجان خواهی با در نظر گرفتن جنسیت سن سابقه و نوع رشته ورزشی،سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، جزیره کیش،ایران.

10- 1390، بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با رقابت پذیری در باشگاههای ورزشی شهر قزوین،دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

11- 1392، بررسی ساختار عاملی آزمون مولفه های اراده نسخه سوم کول و فورمن در دانش آموزان ایرانی،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

12- 1392، تاثیر ایروبیک کودکان بر تصویر بدنی کودکان پیش دبستانی ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

13- 1389، تاثیر بازخورد تمرکز درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت،سی و سومین کنگره سراسری کانگ فو تو آ-21، مراغه،ایران.

14- 1392، تاثیر فعالیت حرکتی بر توانایی فضایی چرخش ذهنی،سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، جزیره کیش،ایران.

15- 1393، تاثیر مشاهده مدل انسانی بر یادگیری مهارتهای همسو و دگرسوی ایروبیک،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

16- 1390، تاثیر مشاهده مدل انیمیشنیو و آموزش کلامی بر سطوح شناختی و حرکتی مهارت بالانس دو پایه،دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، مشهد،ایران.

17- 2011، تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی بهینه ورزشی،اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران،ایران.

18- 1390، رابطه به کار گیری فناوری اطلاعات و اثر بخشی درسازمانهای ورزشی،دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

19- 1389، رابطه تصویر ذهنی از جسم با اختلالات خوردن دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،اولین همایش ملی سلامت روانی و ورزش، تهران،ایران.

20- 1394، رابطه سبک خودگویی منفی با خود ناتوان سازی بازیکنان فوتبال،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

21- 1389، رابطه فشار های اجتماعی -فرهنگی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،همایش ملی سلامت روانی و ورزش، تهران،ایران.

22- 2012، سنجش دقت تصویرسازی حرکتی به عنوان تابعی از سن و جنسیت،سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای آسیا، تهران2012،ایران.

23- 1392، مقایسه استرس ادراک شده و سلامت عمومی زنان فعال و غیر فعال،کنگره بین المللی ارتقاءسلامت زنان، ارومیه،ایران.

24- 1394، مقایسه تاثیر یکدوره نرمش صبحگاهی توام با موزیک و بدون موزیک بر تعادل خردسالان،اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، آذرشهر،ایران.

25- 1391، مقایسه شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارتهای بنیادی با وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان 7 تا 10 سال 7020،دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی، تهران،ایران.
پایان نامه ها (56)

1-ليلي عليزاده، 1392، ارتباط خود شيفتگي و ادراك بدني با پرخاشگري در مردان بدنساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميرا احمدي، 1392، تلثير آموزش ايروبيك كودكان بر عملكرد هاي شناختي و رواني كودكان پيش دبستاني اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-بهزاد بدوي، 1392، مقايسه خود كنترلي و كنترل عواطف در ورزشكاران انفرادي ، تيمي و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محسن نظري مجد، 1392، مقايسه هيجان خواهي و سرسختي روانشناختي با جهت گيري مذهبي در ورزشكاران نخبه و غير نخبه كاراته كا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حسن زارعي، 1391، عوامل موثر بر انتخاب رشته تربيت بدني با پر مخاطب ترين رشته دانشگاهي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-لطيفه قاسم پور، 1392، تاثير تمرينات يكپارچگي حسي - حركتي بر رشد حركات درشت و ظريف كودكان كم توان ذهني تربيت پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-وحيه توكلي، 1392، تاثير كانون توجه بيروني دور و نزديك بر اكتساب و يادداري مهارت بدمينتون كودكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-علي نجفي، 1392، رابطه بين مهارت هاي رواني هوش هيجاني و انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشكاران پسر 13-15 سال شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يگانه سليماني گبلو، 1393، رابطه ي جهت گيري مذهبي كمالگرايي و شادكامي در ورزشكاران كاراته كا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حميد اسماعيل لو، 1393، رابطه شادكامي اشتياق و رضايت از زندگي در ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-گل صنم جولاي مجيدي، 1393، رابطه سبك خود گويي با خود ناتوان سازي بازيكنان فوتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-هانيه شمشير وش، 1392، تاثير تمركز توجه بيروني ديستال و پروكسيمال بر يادگيري مشاهد هاي مهارت پرتاب دارت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رضا اصغري، 1392، رابطه ي شاخص هاي پيكر سنجي و عملكرد حركتي كودكان پسر 10 تا 12 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-طاهره نور محمدي، 1392، مقايسه هوش ورزشكاران تيمي و انفرادي پر برخورد زن و مرد بر اساس مدل هشتگانه هوش گاردنر با غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-وحيده خاني نژاد، 1391، تاثير محيط رقابتي و تماشاگر بر عملكرد كودكان كودكان 7 ساله در مهارت هاي حركتي پايه منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-هتاو علي پناهي، 1391، تاثير آموزش شطرنج بر مهارتهاي زندگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مريم زينل فاميله، 1391، تاثير آموزش مهارتهاي پايه تنيس روي ميز بر ادراك بينايي دانش آموزان با اختلال يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-شيروان حاتمي، 1391، تاثير يك برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت ظريف و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختلال يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مسيب منتظري نجف آبادي، 1391، بررسي رابطه شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم سعيدي راد، 1391، مقايسه مهارتهاي رواني شناگران 14-18 ساله با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نيايش اسكندري، 1391، بررسي نگرش مربيان ورزش به مشاوره روانشناس ورزشي و تمايل آنها به استفاده ازخدمات مشاوره اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بتول نوري، 1391، مقايسه سخت رويي؛ انعطاف پذيري با هوش هيجاني ورزشكاران تيمي و انفرادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-هاشم فعال مغانلو، 1391، مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك هاي بسكتبال بر مهارتهاي حركتي درشت پسران كم توان ذهني آموزش پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سوران بهرامي، 1390، رابطه بين كيفيت خدمات و رضايتمندي و وفاداري مشتريان اماكن ورزشي سر پوشيده دولتي و خصوصي شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-محبوبه ابراهيميان، 1390، اثر خستگي جسماني بر توجه و تعادل نوجوانان شهرستان نهاوند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مايه عاشوري، 1390، رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد در بين مديران ورزشي دانشگاهها ي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مريم بيات پور، 1390، تاثير سن و جنس بر دقت تصوير سازي حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نسريت شكري، 1390، رابطه بين مهارتهاي خود مديريتي و رفتار شهروندي سازماني مديران اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فرشاد كلهر، 1390، رابطه مديريت ارتباط با مشتري با رقابت پذيري و بهره وري در باشگاههاي ورزشي شهر قزوين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-افشار صيدي قلعه گاه، 1390، ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-يوسف منگشتي جوني، 1390، ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با خود كنترلي داوران ليگ برتر فوتبال مردان ايران در سال 1390، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميه عبدلي، 1390، بررسي رابطه بين اختلالات خوردن ، نارضايتي رواني-بدني و كمال گرايي در ورزشكاران زن و مرد شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سجاد علي اكبر لو، 1391، رابطه كمال گرايي، خشم، اضطراب و پرخاشگري در رشته هاي ورزشي برخوردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-بهمن عالي زاده، 1391، تعين ارتباط ويژگي هاي پيكر سنجي ،وضعيت افتصادي اجتماعي و ميزان فعاليت بدني با مهارت هاي حركتي درشت در دانش آموزان 7-10 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-رضا طلايي، 1390، كاربرد تلفيق روش تصمصم گيري چند معياره با سيستم اطلاعات جغرافيايي و ارائه مدل مكان يابي بهينه اماكن ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سحر اميني، 1391، مقايسه تحليلي تعادل رقابتي ليگ برتر دوره نهم فوتبال ايران با دوره ، هشتم و چند ليگ منتخب آسيا در فصل 2010-2011، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-لطيف نصري، 1390، مقايسه نارضايتي رواني بدني مردان ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-علي فتحي زاده، 1390، تاثير سرعت تصوير سازي بر ملكرد و يادگيري حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محمد امين صيادي، 1390، بررسي نقش شاخص هاي بازار يابي درتوسعه ي صنعت گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-بهمنيار ديرانلويي كرد، 1390، تاثير تصوير سازي ذهني همراه با موسيقي بر يادگيري شوت بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-سميه محمودي كوچكسرايي، 1389، رابطه فشار اجتماعي و تصوير بدني با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-اكبر قوامي، 1389، تاثير مدل ماهر و انيميشني و آموزش كلامي بر سطحشناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-مليحه داود آبادي، 1389، تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر سلامت روان ، شادكامي و افسردگي زنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-رسول رحماني، 1389، رابطه مهارتهاي ارتباطي و راهكار هاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سعيد لطفي يامچي، 1389، راابطه بكارگيري سيستم فناوري اطلاعات و اثر بخشي سازمان ( اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-شيلر قاسم كريمي، 1389، تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل ضمني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-هاجر محمدي آلاگوز، 1389، ارتباط بين مديريت تجربه مشتري و بهره وري سازماني در باشگاههاي ورزشي شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-رضا حسين زاده، 1389، ارتباط بين سلامتي جسماني و رواني با ميزان فعاليتهاي بدني در سالمندان مرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-يعقوب ميهمي، 1389، بررسي ميزان انگيزش و تعهد حرفه اي در مربيان كشتي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-صادق حيدري آذر، 1390، مقايسه تعادل و كيفيت زندگي سالمندان فعال و غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-محمد سيوان نوري، 1389، ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران با انسجام گروهي و تعهد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-مهدي حيدري، 1389، تعيين اعتبار و روايي آزمونTOPSو ارزيابي مهارتهاي رواني حالت تمرين و رقابت ورزشكاران نخبه موفق و نا موفق قايقراني با استفاده از آزمون TOPS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-پوريا سهرابي، 1389، مقايسه وضعيت همجواري و ساخت اماكن و فضا هاي ورزشي شهرستان اروميه با استانداردها و ارائه الگوي مناسب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سميه راستگو، 1389، رابطه ميان خود كار ايي عمومي و ريسك پذيري در عملكرد مديران ، كارشناسان و روساي هيا ت هاي ورزشي اداره كل تربيت بدني آذر بايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-عثمان سواره، 1389، رابطه سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-روح الله صاحب، 1389، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و موقعيت شغلي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.