• نام و نام خانوادگی
  • فرزانه نوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • f.noori@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزانه نوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1- "Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis.", Aquaculture International, 2012.

2- "Feeding sturgeon Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with highly unsaturated fatty acids and vitamin C: Effect on growth, survival and fatty acid profile", Journal of Applied Ichthyology, 2011.

3- "Feeding Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with HUFA and vitamin C: II. Effect on tolerance to shock exposure of environmental factors", Journal of Applied Ichthyology, 2011.

4- "Feeding sturgeon Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with highly unsaturated fatty acids and vitamin C: resistance to salinity, temperature, nitrite and ammonia stresses", Journal of Applied Ichthyology, 2011.

5- "Fine tuning of feeding practices for hatchery produced Persian sturgeon, Acipenser persicus and Beluga sturgeon, Huso huso", Aquaculture Research, 2011.

6- "Preliminary study on activity of protease enzymes in Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae in response to different diets: Effects on growth and surviva", Aquaculture Research, 2011.

7- "Preliminary study on the activity of protease enzymes in Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) larvae in response to different diets: effects on growth and survival", Aquaculture Research, 2011.

8- "Distribution of Lipase Activity in Selected Tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)", Journal of Applied Biological Sciences, 2010.

9- "قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی اتیلنی در یک سیستم ساکن با استفاده از یک جیره ارزان قیمت", زیست شناسی کاربردی, 1393.

10- "معرفی پروتکل استاندارد غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا", مجله علوم و فنون دریایی, 1393.

11- "جایگزینی کامل پودر ماهی و بخش اعظم روغن ماهی با منابع گیاهی بدون کاهش شاخص های رشدی و کارایی تغذیه ای در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد", مجله محیط زیست جانوری, 1393.

12- "آثار جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای (Oncorhynchus mykiss) رنگین کمان", نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران, 1392.

13- "مهار مسیرهای سیگنالی فاکتورهای رشد توسط داروی ایماتینیب مسیلات در سلولهای لایدیگ نرمال موشی", مجله علوم پزشکی ارومیه, 1392.

14- "Optimizing the co-feeding sterategy of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae using Artemia nauplii and formulated diet", International Journall of Aquatic Biology, 1392.

15- "اثرات جایگزینی پودر ماهی با مناتع پروتئینی گیاهی بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)", نشریه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری, 1392.

16- "غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغنهای گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)", مجله علمی شیلات, 1391.

17- "). اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی (گلوتن گندم و ذرّت) بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss", مجله زیست شناسی ایران, 1391.

18- "بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) و سیاه دانه (Nigella sativa) بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss", زیست شناسی کاربردی, 1390.

19- "بهینه سازی روش جایگزینی جلبک های تک سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana و آرتمیای پارتنوژنز", مجله علمی شیلات ایران, 1390.

20- "Comparison of the growth, survival and nutritional value of Artemia using various agricultural by-products and unicellular algae Dunaliella salina", Iranian Journal of fisheries Sciences, 2015.

21- "Replacement of dietary fish meal with plant sources in R rainbow trout (oncorhynchus mykiss): effect on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance", Iranian journal of fishery sciences, 2013.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1- "A Comparative Study on Salinity Tolerance in Acipenser persicus and Huso Huso Larvae Fed on Artemia Nauplii Enriched with Hufa and Vitamin C", Asian Pacific Aquaculture, 2009.

2- "Accumulation and Excretion of Oxolinic acid in the Artemia Urmiana Nauplii and Acipenser Persicus Larvae", International Workshop on Advanced Techniques in Larviculture of Sturgeon Fish, 2007, Iran, Urmia.

3- "al to fingerling stage of persian sturgeon Acipenser persicus Influence of different light intensity and photoperiod on growth and survival rate in larv", World Aquaculture Society, 2015, تهران,Iran.

4- "Combination of Live Food and Commercial Feed Versus Live Food in Early Feeding of Huso Huso Larvae", 5th Fish and Shelfish Larviculture Symposium, 2009.

5- "Determination of feeding rate of great sturgeon Huso Huso during early Tages of growth", world Aquaculture2008 - meeting abstract, 2008.

6- "Dietary HUFA/MUFA ratio affects growth and spawning performance in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) Broodstock", World Aquaculture Society, 2016, Tehran,Iran.

7- "Effect of dietary n-3 HUFA on growth performance and feed utilization of rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) fry", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

8- "Effect of different photoperiod on growth and survival of ship (Acipenser nudiventris) larvae at early development", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

9- "Effect of Enriched Huso Huso and Acipenser Persicus Larvae with Hufa and Vitamin C on Their Nutritional", 5th Fish and Shelfish Larviculture Symposium, 2009.

10- "Effect of enriching Artemia franciscana nauplii by canola oil on survival and growth during the enrichment period", Aquaculture 2012, 2012, پراگ,جمهوري چك.

11- "Effect of Hufa and Vitamin C Enrichment of Acipenser persicus and Huso Huso Larvae on Resistance to Ammonia Stress", Asian Pacific Aquaculture, 2009.

12- "Effect of partial substitution of fish meal and complete replacement of fish oil by plant sources on growth parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss", Aquaculture Europe 2011, 2011, Rhodes,Greece.

13- "Effect of photoperiod and light intensity on early development of pepsin enzyme in Persian sturgeon Acipenser persicus larvae", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

14- "Effect of photoperiod and light intensity on ontogeny of trypsin activity at early larval stage of Acipenser persicus", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

15- "Effects of dietary protein sources on growth performance, feed utilization and digestive enzyme activity in Rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss", European inland fishery and aquaculture commission symposium 2012, 2012, هاميلينا,فنلاند.

16- "Effects of Different Feeding Treatments on Growth, Survival, Fatty Acid Profile and Stress Resistance of Acipenser Persicus Larvae", International Workshop on Advanced Techniques in Larviculture of Sturgeon Fish, 2007, Iran, Urmia.

17- "Effects of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana", Asian Pacific Aquaculture, 2011, Kochi,India.

18- "Effects of diietary Nigella sativa (black seed) and Lactobacillus rhamnosus on growth parameters of rain bow trout", aquaculture europe 10, 2010, Porto,Portugal.

19- "Effects of Feeding Acipenser persicus with Commercial Feed Supplemented with Two Strains of Lactobacillus Delbrukii Bulgaris on Growth and Survival", ASIAN PACIFIC AQUACULTURE, 2009.

20- "Effects of photoperiod and light intensity on Alkaline Phosphatase activity during early larval development of Persian sturgeon, Acipenser persicus", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

21- "Enrichment of Artemia nauplii with Fish Oil and Mixture of Fish oil and Herbal Oils: Effect on Mortality and Growth", Artemia, 2009.

22- "Enrichment of Artemia urmiana with canola oil: Effect on fatty acid profile", Iran-Larvi 2012, 2012, تهران,ايران.

23- "Growth of Artemia naupii During the Course of Enrichment with Fish Oil and Plant Oils", Artemia, 2009.

24- "Influence of photoperiod on early development of pepsin enzyme in ship sturgeon (Acipenser nudiventris) larvae", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

25- "Introducing standard protocol for enrichment of Artemia urmiana with canola oil", Iran-Larvi 2012, 2012, تهران,ايران.

26- "Modulating gut microbiota of Artemia urmiana by administration ofdifferent levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis", Asian Pacific Aquaculture, 2011, Kochi,India.

27- "Optimization of Enrichment Time of Artemia naupii with Herbal Oils", Artemia, 2009.

28- "Optimization of salinity, PH and Temperature for Enrichment of Artemia Urmiana Nauplii with Lactobacillus Rhamnosus and Bacillus Subtilis", International Syposium/Workshop on Distribution and Biology of Artemia, 2009.

29- "Optimizing the thechnique for replacemdnt of unicellular algae with agricultural by-products as food for Artemia: Effect of growth and survival", Aquaculture Europe 10, 2010, Porto,Portugal.

30- "Replacement of dietary fish meal/oil with plant sources on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss)", Aquaculture 2012, 2012, پراگ,جمهوري چك.

31- "Standardization of enrichment technique of Artemia uemiana with vitamin C and fatty acids using different oil sources", Aquaculture 2012, 2012, پراگ,جمهوري چك.

32- "Study on Activity of Acid Protease in Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Larvae in Response to Different Diets", Artemia, 2009.

33- "Study on Trypsin like activity in Persian sturgeon (Acipenser persicus) in response to different diet: Effects on growth and survival", aquaculture europe 10, 2010, Porto,Portugal.

34- "Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana", Asian Pacific Aquaculture, 2011, Kochi,India.

35- "Study the ontogeny of digestive enzymes activity in Artemia urmiana", Asian Pacific Aquaculture, 2011, Kochi,India.

36- "Super Intensive Culture of Artemia urmiana in Circulatory System", International Syposium/Workshop on Distribution and Biology of Artemia, 2009.

37- "Survey of changes in some pancreatic enzymes activity (trypsin, chymotrypsin and amylase) of beluga (Huso huso) during larval ontogeny", Iran-Larvi 2012, 2012, تهران,ايران.

38- "Survival and Growth Studies of Acipenser Persicus Larvae fed with Artemia Nuaplii Enriched with Two Probiotic", 1th International congress on Aquatic Animal Health management and diseases, 2009.

39- "The influence of dietary MUFA/PUFA (C18) on growth performance and feed utilization in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) fry", World Aquaculture Society, 2015, Tehran,Iran.

40- "اثر سطوح مختلف آفلاتوكسين B1 و نوعي جاذب تركيبي به همراه اسانس دارچين روي برخي آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorynchus mykiss)", نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي, 1393, تهران,ايران.

41- "بررسي اثرات جايگزيني 100% روغن ماهي جيره با روغن گياهي كلزا در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان", اولين همايش آبزي پروري ايران، مؤسسه تحقيقات شيلات ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.

42- "بررسي اثرات جايگزيني سطوح مختلف پودر ماهي با منابع گياهي در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر شاخصهاي رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي", اولين همايش آبزي پروري ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.

43- "بررسي اثرات جايگزيني كامل پودر ماهي با منابع مختلف پروتئيني بر شاخص هاي رشدي ماهي قزل آلاي رنگين كمان", اولين همايش آبزي پروري ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.

44- "بررسي اثرات جايگزيني كامل پودر ماهي و روغن ماهي جيره با منابع گياهي بر شاخص هاي رشد و تركيب شيميايي بافت عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان", اولين همايش آبزي پروري ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.

45- "بررسي اثرات منابع مختلف پروتئيني بر شاخصهاي رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين كمان", اولين همايش آبزي پروري ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.

46- "بررسي توانايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorynchus mykiss) در بازيابي اثرات آسيب شناسي نانوذره مس بر بافت كبد", نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي, 1393, تهران,ايران.

47- "بررسي فعاليت پروتئوليتيكي كل آنزيم هاي گوارشي لارو Bracon hebetor در شرايط آزمايشگاهي", اولين كنگره حشره شناسي ايران, 1394, تهران,ايران.

48- "بررسي ويژگيهاي بيوشيميايي پروئينازهاي گوارشي پروانه بيد آرد، Epherstia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)، روي ميزبانهاي مختلف غلات", اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران, 1394, تهران,ايران.

49- "تغذيه آرتميا با جلبك هاي تك سلولي يا ضايعات كشاورزي؟", شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران, 1389, مشهد,ايران.

50- "توليد انبوه آرتميا در مخازن پلي اتيلني در يك سيستم پرورشي ساكن (Batch culture) بسيار ساده", اولين همايش آبزي پروري ايران، مؤسسه تحقيقات شيلات ايران, 1390, بندر انزلي,ايران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی در مراحل مختلف رشد ماهی خاویاری قره برون تا سن یکسالگی", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.

2- "تاثیر جایگزینی پودر ماهی با منابع گیاهی بر رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.

3- "استاندارد کردن متدولوژی غنی سازی آرتمیا اورمیانا با اسیدهای چرب و ویتامین c", دانشگاه ارومیه, 1391, بنیادی.
پایان نامه ها (11)

1-اردوان فرهادي, "تاثير دوره هاي نوري و تراكم بر رشد، تغذيه، پاسخهاي فيزيولوژيكي و تركيبات بيوشيميايي بدن Astacus leptoductylus", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

2-نينا نازدار, "امكان سنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhyncus mykiss", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سيد محمد رضا هاشم نيا, "بررسي اثرات داروي Imatinib Mesylate بر ميزان فسفوريلاسيون گيرنده هاي فاكتور رشد مشتق از پلاكت آلفا (PDGFRa) و بتا (PDGFRB) در سلولهاي ليديگ موشي كشت داده شده (TM3)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

4-مسعود بهرام بيگي, "مطالعه اثرات همزمان پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم و پربيوتيك زايلوالگوساكاريد بر پارامترهاي رشد، فعاليت آنزيمهاي گوارشي، پاسخهاي ايمني، تركيبشيميايي عضله و مقاومت در برابر شوكهاي محيطي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

5-سجاد رجايي فرد, "ارزيابي مقايسه اي اثرات هوشبري و پاسخهاي فيزيولوژيك اسانس گل ميخك ، اسانس آويشن شيرازي و تريكائين متان سولفانات (MS222) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

6-سروه قادرپور, "اپتيمم سازي غني سازي آرتميا اروميانا و آرتميا فرانسيسكانا با روغن كلزا با تاكيد بر ميزان رشد، بقا و پروفيل اسيدهاي چرب ناپلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

7-مسلم بني سليمي, "تعديل اثرات ضد تغذيه اي آفلاتوكسين B1 در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از اسانس دارچين و مخلوط بنتونيت با ديواره سلولي مخمر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-ابراهيم اونق, "بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذايي بر شاخص هاي رشد، بازماندگي و توليد مثل آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) و آرتمياي پارتنوژنز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

9-حبيب الهب محمدي, "بررسي اثرات پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus Rhamnosus) و سياه دانه (Nigella sativa) بر پارامترهاي رشد ،بر رشد بازماندگي ، مقاومت در برابر استرس شوري و تاثير بر برخي پاسخهاي ايمني درماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

10-ابراهيم اونق, "بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذائي بر رشد، بازماندگي، توليد مثل و ارزش غذائي آرتميا اروميانا و آرتميا پارتنوزنز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

11-رضا جليلي, "بررسي اثرات جايگزيني پودر ماهي و روغن ماهي با منابع گياهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.