• نام و نام خانوادگی
  • سید حسام الدین هدایت زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
  • h.hedayatzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید حسام الدین هدایت زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- "are women a blessing a curse? a case study of socio-economic factores affecting womens income in kordistan", advances in environmental biology, 2013.

2- "the relationship between capital structure and corporate performance of pharmaceutical accepted in the tehran stock exchange", advanced in environmental biology, 2013.

3- "effect of boarder markets on the economy of west azarbijan province,Iran", The reviwe of international comparative management, 2010, 5,1.

4- "شناسایی برخی از عوامل پایین بودن سهم نسبی درآمد زنان", مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی اصفهان, 1384.

5- "شناسایی برخی از عوامل پایین بودن سهم درآمد نسبی زنان", مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "علل مهاجرت قشر تحصيل كرده ا ز كشور وتاثير آن بر اقتصاد ايران", علل مهاجرت قشر تحصيل كرده از كشور وتاثير آن بر اقتصاد ايران, 1389, مشهد-خراسان رضوي,ايران خراسان رضوي.

2- "كارآفريني در صنعت فناوري اطلاعات", اولين كنفرانس ملي اقتصاد اروميه, 1391, اروميه,ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-سیدحسام الدین هدایت زاده, "حقوق بازرگانی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-سیدحسام الدین هدایت زاده, "حقوق بازرگانی بین الملل", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3- "بازرگانی بین الملل", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

4-سیدحسام الدین هدایت زاده-رامین بشیر خداپرست, "اقتصاد بین الملل تراز پرداختها نرخ ارز و سیاستهای کلان", 1389, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

5- "اصول بیمه", 1389.
پایان نامه ها (3)

1-سليمان زينالي, "بررسي بانكداري الكترونيك و نقش ان در رضايت و جذب مشتري ( مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين اروميه )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-محمد دوستار, "برسي تاثيرات اميخته بازار يابي بر صادرات( مطالعه موردي سيب و انگور آ-غ )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-بهزاد صادق وند, "تخمين بناي متغيير در طي زمان براي شركتهاي بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي گارچ و روش كالمن فيلتر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.