لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������-�������� ���������� >>> (22)

1- اسماعیل نجفی لنبران
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.najafi
2- بهمن رضایی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.rezaei
3- پرویز دارانیا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.darania
4- جواد شکری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.shokri
5- حبیب اذانچیلر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.azanchiler
6- رسول آقالاری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.aghalary
7- رضا سزیده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.sazeedeh
8- زهرا اوروجی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.orouji
9- سعید استادباشی کفاشی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.ostadbashi
10- سعید پیش بین
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.pishbin
11- سعید سهرابی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.sohrabi
12- سعید شمس
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.shams
13- سلمان بابایی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.babayi
14- علی سرباز جانفدا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sjanfada
15- علی عبادیان
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ebadian
16- غلامحسین غلامی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/gh.gholami
17- فرضعلی ایزدی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.izadi
18- قدرت اله آزادی کهنه شهری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.azadi
19- محسن قاسمی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghasemi
20- محمد علی اسدی گلمانخانه
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadi
21- محمدعلی ابوالفتحی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abolfathi
22- هوشنگ بهروش
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.behravesh